РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 5 от общо 5
доклад Гъчков, И.Г. Влияние на икономическата криза върху общественото отношение към института на несъстоятелността. В: Философськi, методологiчнi, соцологiчнi та психологiчнi проблеми права: матерiали 4- Мiжнл наук.-теор. конф., Чернiвцi, Чернiвецкький нац. ун-т, Чернiвцi, 2011
доклад Гъчков, И.Г. Преодоляване на отрицателните последици от несъстоятелността на търговците. В: НС Русенски университет - 2008, гр. Русе, 2008
доклад Гъчков, И.Г. Новата система за правна помощ в Република България. В: НС "Актуални проблеми на правото, контрола и екологията" с. Орешак, гр. Свищов, 2006
доклад Гъчков, И.Г. Отражения на промените в ЗППЦК върху дейността на инвестиционните посредници.. В: НК Дряново 2005, организирана от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Верико Търново, 2005
доклад Гъчков, И.Г. Контрол, упражняван от Комисията за финансов надзор относно задължителното предоставяне на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.. В: НС "Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност" с. Орешак, гр. Свищов, 2005
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.