РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 28
статия 1.Atanasov At., Hristakov I., Lubenov L., Vladut V., Dochev V., Biris St.S,. Organic apiary design in Bulgaria.// International symposium, ISB-INMA TEH' 2014., 2014, No 10, pp. pp.127-134, ISSN ISSN 2344 - 4126.
статия А.Атанасов И.Христаков М.Петров Ч.Везиров В.Дочев. Възможности и решения за изследване на микроклимата в пчелното семейство и извън него.// Известия на съюза на учените Русе, 2015, брой 7, стр. 122-125, ISSN 1311-1086.
статия Б.Борисов, И.Христаков, Ст.Венев, И.Христаков. Брикетиране на растителни фуражни остатъци в животновъдната практика.// Научни трудове , РУ"Ангел Кънчев", 2005, брой том 44
статия Борисов,Б.,Св.Митев,М.Овчаров,Ив.Христаков. Метод за оценка на качеството при наситняване на груби фуражи.// Механизация на земеделието, 2014, брой 5, стр. 22-24, ISSN 0861-9638.
статия И.Христаков,Ст.Венев. Методи за инвертиране на захарен сироп при изхранване на пчелните семейства..// Научни трудове РУ, 2005, брой том 44
статия Маркарян,М.,Вл.Хвърчилков,Хр.Иванова,Ив.Христаков. Сравнителни лабораторни и клинични данни за медикаментозната чувствителност на различни бактериални причинители,изолирани от птици.// РУ,НАУЧНИ ТРУДОВЕ,Том 51,серия1.1 ЗТТ. АН и ВМ, Р и Н, 2012, брой 51, стр. 66-71, ISSN 1311-3321.
статия Павлов.Ат., Вл.Хвърчилков, Хр. Иванова, Ив. Христаков. УНИФИЦИРАН МЕТОД ЗА КОМПЛЕКСНА ДИАГНОСТИКА НА ГНИЛЦОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО ПЧЕЛНОТО ПИЛО..// Известия на СУ Русе, Серия 3, „Аграрни и ветеринарномедицински науки“ 2011, 2011, брой Серия 3, стр. 59-63, ISSN 1311-1086.
статия Стоянов К., Х.Белоев, И.Христаков. Биологичното земеделие в България – промяна, перспектива и предизвикателство.// Механизация земеделието, 2007, брой 3, стр. 23-25
статия Хвърчилков.Вл., Хр. Иванова, Н.Сандев, Ив.Христаков. ВАРИАБИЛНОСТ НА ЕТИОЛОГИЧНИТЕ ФАКТОРИ ПРИ ПНЕУМОНИИТЕ ПО СВИНЕТЕ.// Известия на СУ Русе, Серия 3, „Аграрни и ветеринарномедицински науки“, 2011, брой Серия 3, стр. 66-70, ISSN 1311-1086.
статия Христаков И., К Стоянов, Х Белоев. Значение на подбудителното подхранване при пчелите и устройство за инвертиране и хомогенизиран на захарен сироп.// Механизация на земеделието, София, 2009, брой 2, стр. 4-6
статия Христаков, И. Билколечението при животните,нещо ново добре забравено старо или терапия без карентни срокове..// Механизация на земеделието, 2007, брой 9-10
статия Христаков, И., Б. Колев. Метод за ензимно инвертиране на захарен разтвор.// Механизация на земеделието, 2014, брой 5, ISSN 0861-9638.
статия Христаков.Ив, Вл.Хвърчилков. Влияние на екстракт от растението Tribulus terrestris/бабини зъби/ върху продължителността на живот при пчелите работнички през активния период..// Известия на СУ Русе, Серия 3, „Аграрни и ветеринарномедицински науки“ 2011, 2011, брой Серия 3, стр. 54-58, ISSN 1311-1086.
доклад Atanas Atanasov, Ivailo Hristakov, Milen Petrov. An approach for determination of an optimum honeybee colony’s density based on the productive potential of the blooming vegetation in Northeast part of Bulgaria in Ruse region. IN: Ecologica, Belgarde, Serbia, 2017, pp. 221-224, ISBN 0354-3285.
доклад Hristakov,Iv,I.Zhelyazkova,Vl.Hvarchilkov. Researching the resistance of bees fattened up supplement of extract of Tribulus terrestris during wintering. IN: International conference- Oбща селск.политика на ЕС 2020 и развитие на агр.произв.в България, Стара Загора, ТУ-АФ, 2012, pp. 33-37
доклад Milen Petrov, Atanas Atanasov, Ivailo Hristakov, Hristo Beloev Sorin-Stefan Biris, Valentin Vladut. Evaluation honey yield of sunflower (Helianthus annuus l.) crop under climatic conditions for ruse region in Bulgaria. IN: International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy & Rural Development., Bucharest, Romania, 2017, pp. 439-444
доклад Атанасов А., И. Христаков, М. Петров. Технологии и методи за отглеждане на пчелните семейства в Русенска област: Анкетно проучване. В: Научни трудове на Русенски университет "А. Кънчев",, Русе, 2016
доклад Борисов Б.Г.,С.Й.Митев, М.А.Овчаров, И.С.Христаков. METHOD FOR QUALITY ASSURANCE FOR CUTED ROUGH FODDER МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО ПРИ НАСИТНЯВАНЕ НА ГРУБИ ФУРАЖИ. В: II-ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE AGRICULTURAL MACHINERY,19-20.06.2014 Varna, Bulgaria, PROCEEDINGS-SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 5,2014, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2014, стр. 50-52, ISBN 1310 – 3946.
доклад Везиров, Ч., К Стоянов, И Христаков. Изисквания към на продуктите в българското земеделието. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ, Русенски университет, Печатна база на РУ, 2008, стр. 42-46
доклад Любенов Л., И. Христаков. Пазари и реализация на биологични пчелни продукти. В: Научни трудове, Русенски университет “А. Кънчев”, 2014
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.