РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 25
статия Angelov Y., I. Draganov. Some guidance in the designing of a roller for the automotive testers.// Transport problems, 2018, No Vol. 13, Iss, pp. 97-108, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.205 /2107, Scimago Institutions Rankings)
статия Draganov I., D. Gospodinov. Experimental data and simulation by the finite element method of the cylindrical steel shaft quenching in water.// International Scientific Journal, 2018, No Year IV, 3, pp. 96-98, ISSN 2367-749X.
статия Ivanov I., D. Velchev, N. Georgiev, I. Ivanov, T. Sadowski. A plate finite element for modelling of triplex laminated glass and comparison with other computational models.// Meccanica, 2016, No 51 (2), pp. 341-358, ISSN 0025-6455. (Impact factor: 1.828 /2016, Springer)
статия Todorov M., I. Draganov. Equations of elasticity theory in a helical coordinate system.// IISC MECHANICS, 2010, No 81, pp. 253-264, ISSN 0209-2689.
статия Драганов И., Д. Господинов, Р. Радев. Числено моделиране на охлаждането на медна сфера.// Топлотехника, 2017, брой ?, стр. (под печат)
статия Драганов И., К. Кръстев. Моделиране на напрегнато-деформираното състояние на корпус на лагерен възел чрез метода на крайните елементи и изследване възможностите за модифицирането му.// Механика на машините, 2010, брой 86, г. XVIII, стр. 29-32, ISSN 0861-9727.
статия Драганов И., М. Тодоров. Равнинен винтов краен елемент с четири възела.// Научни трудове на Русенски университет, Машиностроителни технологии и механика, 2012, брой 51, серия 2, стр. 53-58, ISSN 1311-3321.
статия Драганов И., Р. Милков, А. Пухлев. Методика за тензометриране на стрела и шаси на контейнеран товарач.// Механика на машините, 2018, брой ?
статия Драганов И., Ю. Ангелов, С. Милева. Числено моделиране и оптимизация на сгъваем метален палет.// Механика на машините, 2017, брой 1, стр. 22-26, ISSN 0861-9727.
статия Драганов, И. Влияние на подема на винтовата линия върху точността на решението при анализ на винтови тела по методa на крайните елементи.// Механика на машините, 2011, брой 93, г.XIX, к, стр. 55-60, ISSN 0861-9727.
статия Драганов, И. Винтов краен елемент с осем възела.// Научни трудове на Русенски университет, Машиностроителни технологии и механика, 2011, брой 50, с. 2, стр. 33-37, ISSN 1311-3321.
статия Драганов, И. Моделиране на хоросановия слой в каменни мостове при анализ по метода на крайните елементи.// Научни трудове на Русенски университет, Машиностроителни технологии и механика, 2008, брой т.47, с.2, стр. 92-97, ISSN 1311-3321.
статия Станков Н., Ал. Иванов, И. Драганов. Изследване на напрегнато-деформираното състояние на комбиниран инструмент за обработване на резбови отоври.// "Машини, технологии, материали", 2010, брой 6, г. IV, стр. 60-62, ISSN 1313-0226.
доклад Draganov I. Numerically simulating the impact of hail in photovoltaic panel. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Ruse, 2017, pp. (под печат), ISBN 1311-3321.
доклад Draganov I., S. Mileva. Study the fatigue strength of welded suspension for a electromobile prototype. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY-PROJECTIONS OF THE FUTURE, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. (под печат), ISBN 1311-3321.
доклад Draganov I., Y. Angelov, S. Mileva. Overview of the feasibility of simulating welding processes using the finite element method. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY-PROJECTIONS OF THE FUTURE, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. (под печат), ISBN 1311-3321.
доклад Iliev, S., D. Gunev, S. Kadirova , T. Nenov, I. Ivanov , S. Kunev. Improving Practical Experience of Students in Pre-production and Production Stages of New Products. DOI 10.1109/SIITME.2018.8599282. ISBN: 978-1-5386-5578-8, Electronic ISBN: 978-1-5386-5577-1. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), October 25th–28th, Iasi, Romania, IEEE, 2018
доклад Ivanov I.V., D. Velchev, N. Georgiev, I.D. Ivanov. Rectangular Plate Finite Element for Triplex Laminated Glass. IN: Challenging Glass 3, Delft University of Techology, IOS Press, 2012, pp. 679-690, ISBN 978-1-61499-060-4.
доклад Драганов И. Симулиране на удар от лед чрез хидродинамика на гладките частици. В: Механика на машините 115, година ХХIV, книга 2, Варна, 2016, стр. 62-67, ISBN 0861-9727.
доклад Драганов И. Приложение на обемните черупкови крайни елементи при използване на техниакта Р1СР. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 2, Русе, 2016, стр. 56-62, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.