РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 10 от общо 10
доклад В. Гачевска, И. Кошарова. За манипулацията в политическата комуникаця. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2012
доклад Гачевска, В., И. Кошарова. Към въпроса за манипулацията в политическата комуникация. В: Научни трудове на РУ, Русе, Русенски университет, 2011
доклад Гачевска, В., И. Кошарова. Манипулативната реклама като форма на нелоялна конкуренция. В: Научни трудове на рУ "Ангел Кънчев" том 49 серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2010
доклад Гачевска, В., И. Кошарова. Относно Националния етичен кодекс за реклама в България. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" том 48 серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2009
доклад Гачевска, В., И. Кошарова. КошароваКъм въпроса за манипулативното въздействе в рекламния текст. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 47, серия 6.2, Русе, Русенски университет, 2008
доклад Гачевска, В., И. Кошарова. Професионалната етика като фактор в изграждането на организационната репутация и култура. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 47, серия 6.2, Русе, Русенски университет, 2008
доклад Гачевска, В., И. Кошарова. Професионалната етика като фактор за изграждане на организационна репутация и култура. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 47, серия 6.2, Русе, Русенски университет, 2008
доклад Гачевска, В., И. Кошарова. Към въпроса за манипулативното въздействие в рекламния текст. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 47, серия 6.2, Русе, Русенски университет, 2008
доклад Кошарова, И. Асоциативният експеримент - метод за оценка на международната реклама. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 48, серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2009
доклад Кошарова, И. Към въпроса за въздействието в рекламната комуникация. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" том 46, серия 5,, Русе, Русенски университет, 2007
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.