РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 57
монография Илчев И. Начално обучение на подрастващи бадминтонисти. Издателски център при РУ "А. Кънчев", МЕДИАТЕХ - Плевен, 2012, ISBN 978-954-8467-82-7.
статия Ilchev I, Z Markovic. Badminton for the physical fitness adolescents.// Reseach in kinesiology, 2014, No 2, pp. 140-145, ISSN 1857-7679.
статия Ilchev, I. Mental toughness of young badminton players.// Fizicka Kultura, 2007, No b.1, pp. 180-184, ISSN 0350-3836.
статия Marković Ž., I. Ilchev, G. Šekeljić. Influence of two approaches of planning physical education lessons on student anthoropometric characteristic..// Uzdanica, 2010, No VII/1, pp. 103–110, ISSN 1451 – 673 X.
статия Momchilova A., I. Ilieva, I. Ilchev. Psichological – pedagogical mechanisms for complex development the grown ups.// Fizicka kultura, 2007, No № 2, pp. 50 – 52, ISSN 0350-3836.
статия Momchilova А., I. Ilchev. Ways to develop the rapid motion response of young badminton players.// „Физичка култура”, 2006, No 2, pp. 55-57, ISSN 0350-3836.
статия Živorad M. Marković Goran V. Šekeljić Dragoljub B. Višnjić Iliyan I. Ilchev. THE ADOLESCENTS’ ATTITUDES TOWARDS PHYSICAL EDUCATION - SEX DIFFERENCES.// Узданица, 2013, No 1, pp. 155-166, ISSN 1451-673Х.
статия А. Момчилова, И. Илчев, К. Симеонов, И. Илиева. Физическото възпитание и спортът за адаптацията на студентите от чуждестранен произход.// Известия на Русенския университет, 2011, брой 2, стр. 66-70, ISSN 1311-1078.
статия Илчев И. Спортно-подготвителни игри с елементи от бадминтона в детската градина.// Известия, 2013, брой том 3 серия , стр. 67-69, ISSN 1311-1078.
статия Илчев, И. Структурен анализ на движенията с тяло в бадминтона и значението им за спортната подготовка на подрастващи.// Известия, 2011, брой том 2 серия , стр. 71-76, ISSN 1311-1078.
статия Илчев, И. Начинаем играть в бадминтон со старшими дошкольниками.// Инструктор по физкультуре, 2009, брой бр.4, стр. 105-111
статия Момчилова А., И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов. Съвременното обучение на подрастващи спортисти.// “Спорт и наука”, 2007, брой Изв. бр. 1, стр. 354 – 358, ISSN 1310-3393.
статия Пенева П И Илчев. Нов подход за развиване на качеството бързина в занимания по бадминтон със средствата на леката атлетика..// Спорт и наука, 2007, брой 1, стр. 349-354, ISSN 1310-3393.
статия Петкова М, И Илчев. Изследване на някои психически качества на 10-годишни бадминтонистиот гр. Велико Търново и гр. Русе след прилагане на нова методика.// Спорт и наука, 2013, брой 6, стр. 74-80, ISSN 1310-3393..
статия Петкова М, И.Илчев. Сравнителен анализ на физическата дееспособност при 10-годишни ученици от Велико Търново и Русе, занимаващи се с бадминтон.// Педагогика, 2014, брой 3, стр. 412-419, ISSN 0861-3982.
доклад Ilieva I., I. Ilchev, K. Simeonov, P. Peneva, M. Krumov. Teachers and parents-the motivators for the physical and personality development of 10-year-old pupils actively engaged in sport activities. IN: ХІІ международна конференция ФИС КОМУНИКАЦИJЕ , гр. Ниш, Сърбия, Университет у Нишу, Факултет Физичке културе, 2006, pp. 252-258
доклад Ilieva I., Momchilova A., Ilchev I.,Simeonov K. Aspects of pedagogic communication in physical education and sports’ lessons. IN: Rom, Romania, 2012
доклад Markovic Z I Ilchev. Material-space conditions for the realization of physical education. IN: Научни трудове на Русенския Университет том 51, серия 8.2, Русе, 2012, pp. 122-124, ISBN 1311-3321.
доклад Markovic Z., I. Ilchev. Floors in the function of safeti and manifestation of motor abilities of younger school students. IN: Научни трудове на РУ, Русе, Изд. център при Русенски университет, 2011, pp. 120-125, ISBN 1311-3321.
доклад Marković, Ž., V Dragoljub, Z Bogdanović,I Ilčev. THE INFLUENCE OF DIFFERENT STRUCTURES OF PHYSICAL EDUCATION ON TRANSFORMATION OF MOTOR ABILITIES OF YOUNG SCHOOL EGE FEMALE STUDENTS. IN: EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION, Belgrade Serbia, 2012, pp. 587-595
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.