РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 4 от общо 4
доклад Ivanov I. Punishment imposed for hooliganism in the Republic of Bulgaria. IN: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2018, ISBN Под печат.
доклад Ivanov I. Personality of the hooligan in Bulgaria. IN: Научни трудове на Русенски университет Том 55 серия 7 Правни науки, Русе, 2017, ISBN 13113321.
доклад Иванов И. Хулиганството - престъпление, административно нарушение и противообществена проява. В: Сборник доклади от научна конференция на тема: Наказателното правораздаване - традиции и перспективи, организирана от ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски", София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, ISBN 978-954-07-4405-6.
доклад Иванов И. Формиране на наказателната политика и политиката по превенция на престъпността. В: Сборник с доклади от проведена конференция на тема: Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпността, Русе, Медиатех, 2018, стр. 36-45, ISBN 978-619-207-150-9.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.