РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 10 от общо 10
статия Борисов, Б, Б. Цветков, И.Мухтанов, Д.Бекана, Б.Колев, Св. Митев, М.Михов, Др.Георгиев, И.Ангелов. Нови машини за фермерството.// Селскостопанска техника, Сф., 1999, брой 5-6, стр. 17-25, ISSN 0037-1718.
статия Борисов, Б, Ил. Мухтанов, Х.Хасанов, Н.Ламбов. Ефективност от използването на грубите фуражи при зърнопроизводството.// Научни трудове на ТУ-Варна, 2001, брой Годишник, стр. 1744-1750, ISSN 1311-896X.
доклад Георгиев Др., Б. Борисов, Св. Митев, Ил. Мухтанов. Проучване при механизирано прибиране на фасула.. В: Н. трудове на ТУ-Варна, Варна, 2001
доклад Георгиев, Д., Б.Борисов, Ил.Мухтанов, Ив.Ангелов. Машини за механизирано овършаване на зрял фасул, разработени в България. В: Научни трудове на ТУ-Варна, ДТК- Добрич, ТУ-Варна, ТУ-Варна, 2001, стр. 1720-1724, ISBN 1311-896X.
доклад Георгиев, Др., Б.Борисов, Ил.Мухтанов, Св.Митев, Ив.Ангелов. Тенденции при механизираното прибиране на зрелия фасул. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,т.38, с.5, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2001, стр. 25-28
доклад Енакиев Ю., Б. Борисов, Ил. Мухтанов, Др. Георгиев. Резултати от изследване и обосноваване на конструкция на комбайн за прибиране на фасул.. В: Н. трудове том 40 серия 4.1., Русе, РУ "А. Кнънчев", 2004
доклад Ламбов, Н., Ил. Мухтанов, Св. Митев, Б. Борисов. Опитна уредба за лабораторни изследвания при наситняване на груби фуражи. В: Н. трудове том 39 серия 4.1., Русе, РУ "А. Кнънчев", 2003
доклад Мухтанов, Ил., Б.Борисов. Биологичното земеделие - тенденции и переспективи за развитие у нас. В: Научни трудове на ТУ-Варна, ДТК- Добрич, ТУ-Варна, ТУ-Варна, 2001, стр. 1616-1620, ISBN 1311-896X.
доклад Хасанов, Х., Н. Ламбов, Б. Борисов, Ил.Мухтанов. Възможност за механизиране на някой от процесите при отглеждане на хибридна царевица.. В: Н. тр. на РУ”А.Кънчев”, том. 39, серия 4.1, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2002, стр. 87-90
учебно пособие Мухтанов, Ил. Ръководство за упражнения по "Основи на растениевъдството и животновъдството". Русе, РУ, 2001, стр. 69, ISBN 979-954-712-445-2.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.