РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 8 от общо 8
статия I. Nikolova, M. Marinov, P. Marinova,A. Dimitrov, N. Stoyanov. Cu(II) complexes of 4- and 5- nitro-substituted heteroaryl cinnamoyl derivatives and determining their anticoagulant activity.// Ukrainian Food Journal, 2016, No Volume 5, Is, pp. 326-349, ISSN 2313-5891.
статия M.Marinov,I.Nikolova,P.Marinova,N.Stoyanov,P. Penchev,K.Ivanov. Synthesis of 4- and 5- nitro-subsstituted heteroaryl cinamoyi derivatives..// Научни трудове на РУ“А.Кънчев“, 2015, No 10.1, pp. 17-21, ISSN 1311-3321.
статия P. Marinova, I. Nikolova, M. Marinov, S. Tsoneva, A. Dimitrov, N. Stoyanov. Ni(II) complexes of 4- and 5- nitro-substituted heteroaryl cinnamoyl derivatives.// BCC, 2017, No Volume 49, S, pp. 183 –187, ISSN 0324-1130. (Impact factor: 0.238 /2017, BCC)
статия P.Marinova,M.Marinov,Y.Feodorova,M.Kazakova,A.Slavchev,D.Blazheva,V.Sarafian,I.Nikolova,N.Stoyanov. Synthesis,characterization,in vitro antiproliferative and antimicrobial study of 3- methyl- ( 9-fluoren)-spiro-5-(2,4-dithiohydantoin).// Sciens&Technologies, 2014, No Volume IV, N, pp. 112-117, ISSN 1314-4111.
статия И. Николова, М. Маринов, А. Димитров, П. Маринова, Н. Стоянов. Co(II) комплекси на 4- и 5-нитро заместени хетероарилни цинамоилни производни.// Научни трудове на РУ“А.Кънчев“, 2016, брой Volume 55, b, стр. 97-101, ISSN 1311-3321.
статия С. Симеонова, И. Николова, Н. Стоянов, М. Маринов, П. Маринова, К. Иванов. Нови Cu(II) комплекси на 4- и 5-нитро заместени хетероарилни цинамоилни производни.// Трета научна конференция за студенти и докторанти, 2015, брой 1, стр. 20-21
доклад P.Marinova,I.Nikolova,M.Marinov,S.Tsoneva,A.Dimitrov,N.Stoyanov. Ni(II) complexes of 4- and 5-nitro-substituted heteroaryl cinnamoyl derivatives. IN: BCC,B 49, -, 2017, pp. 183-187
книга Николова И. Координационни съединения на някои преходни метали с новосинтезирани цинамоилни производни. Разград, Полиграф, 2017, стр. 35, ISBN -.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.