РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 46
статия Md Sharif Uddin, Mesbahuddin, Ahmed, Iliyana Raeva and Aminur Rahman Khan. Efficiency of Allocation Table Method for Solving Transportation. Maximization Problems..// ИЗВЕСТИЯ на съюза на учените гр. Русе, Математика, информатика и физика, 2016, No 5, pp. 40-48, ISSN 1311-9184.
статия Raeva I. System for modeling of ambiguous semantics.// Proceedings of the RU, Mathematics, Informatics and Phisics, 2013, No 10, pp. 34-38, ISSN 1311-3321.
статия Костова М., И.Раева. От парадокса до истината.// Математическа и компютърна лингвистика, 1997, брой 2-3, стр. 6-9
статия Раева И, Л. Петракиева. Превод на фрази и изречения.// Математическа и компютърна лингвистика, 1997, брой 2-3, стр. 28-30
статия Раева И. Имена на числа и тяхното образуване.// Математическа и компютърна лингвистика, 2002, брой 1, стр. 29-31
статия Раева И. XXXII традиционна олимпиада по математика и лингвистика, Москва 2001.// Математическа и компютърна лингвистика, 2002, брой 1, стр. 9-12
статия Раева И. Основни приложения на компютърната лингвистика.// Математическа и ломпютърна лингвистика, 2002, брой 1, стр. 1-4
статия Раева И. Методически аспекти за работа с ученици, които проявяват интерес към математическата и компютърна лингвистика.// Математическа и компютърна лингвистика, 1997, брой 1, стр. 2-7
статия Раева И. XXI олимпиада по математика и лингвистика, Москва 1991г. , бр. 2, 1992г..// Обучението по математика, 1992, брой 2
статия Раева И., М. Костова. Преводни съответствия.// Математическа и компютърна лингвистика, 1997, No 1, pp. 25-27
статия Раева, И. Приложение на размити функции на лингвистини променливи за семантичен анализ на нееднозначни математически твърдения записани на естествен език.// ИЗВЕСТИЯ, на съюза на учените - Русе, Серия 5, "Математика, Информатика и физика", 2001, брой 1, стр. 127-138, ISSN 1311-9184.
статия Раева, И. Основни насоки и методически аспекти на обучението по математическа и компютърна лингвистика.// ИЗВЕСТИЯ, на съюза на учените - Русе, Серия 5, "Математика, Информатика и физика", 2001, брой 1, стр. 74-82, ISSN 1311-9184.
доклад Raev R., I. Raeva. Stress Concentration in a Nonlinear-Elastic Plane with a Circular Hole. IN: Научни трудове "Математика, Информатика, Физика на РУ "Ангел Кънчев" том 47, серия 5.1, Русенски Университет, Печатна база на Русенски Университет, 2008, pp. 62-65, ISBN 1311-3321.
доклад Raeva I, L. Petrakieva. A System for Generating Natural Language Semantics of a Simple Sentence. IN: Proceedings of the 14.3th International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER'99), Sofia, Bulgaria, House of Union of Scientists in Bulgaria, 2000, pp. 210-214, ISBN 954-8329-22-0.
доклад Raeva I. Fuzzy function of Language Variables and Their Application for Semantic analysis of Ambiguity Mathematical Statements written in Natural Language. IN: University of Ruse, Ruse, Uniwersity of Ruse, 2000
доклад Raeva I. Methodical aspects for a work with gifted students taking interest in Mathematical and Computational Linguistics". IN: Secind congress of the WFNMC, Pravetz, Bulgaria, 1994
доклад Raeva I., Kostadinov S. Semantically Directed Parsing Techniques. An Interpretation Algorithm. IN: Proceedings of the RU Conference 2007, Ruse, 2007, pp. 39-42, ISBN 1311-3321.
доклад Raeva I., Rumen R. An Alternative Way of Calculating Uncertainty. IN: Научни трудове "Математика, Информатика, Физика на РУ "Ангел Кънчев" том 47, серия 5.1, Русенски Университет, Печатна база на Русенски Университет, 2008, pp. 66-69, ISBN 1311-3321.
доклад Raeva I., Rumen R., Dragan S. Computer System for Issue from natural Language text through Interpretation in Semantic Resolution. IN: ICEST 2007, Macedonia, Ohrid, 2007, pp. 257-259
доклад Raeva, I. Lexical functional Semantics of Natural Language sentences. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER'99), Sofia, Bulgaria, Technical University of Sofia, 1999, pp. 234-238, ISBN 954-438-248-8.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.