РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 96
монография Божкова А., Илиева И., Стоилов И., Базелков Ст. Колективните спортове във висшите училища. София, Артграф, 2014, стр. 9-10; 14-62, ISBN 978-954-9401-83-7.
монография Илиева, И. Мотивацията за спортуване в начална училищна възраст. Русе, Изд. център при РУ "А. Кънчев", 2012, ISBN 978-954-8467-43-8.
статия Doncheva J., I. Ilieva. Practical and applied aspect of motivation role for game and physical activity in transition between preschool and school age.// Activities in physical education and sport, 2015, No 5, pp. 151-154, ISSN 1857-7687.
статия Doncheva J.,B. Ilieva, I. Ilieva. MAIN REASONS FOR TRAFFICKING PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS.// KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 2016, No 12.1, pp. 193-197, ISSN 1857-92.
статия Doncheva, J.,Bagryana Ilieva, Iskra Ilieva. MAIN REASONS FOR TRAFFICKING PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS.// Eight International Scientific Conference (8-10.4.2016, Bansko, Bulgaria) „KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS”,.// Bansko, Bulgaria, 2016, No 1, pp. 193-199., ISSN 1857-92.
статия Ilieva I. CONTENT AND FORMS OF SPORTS EVENTS ORGANIZATION WITH STUDENTS FROM THE UNIVERSITY OF RUSE “ANGEL KANCHEV”.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2016, No 6/1, pp. 51-53, ISSN 1857-7687.
статия Ilieva I. IMPORTANCE OF MORNING GYMNASTICS IN KINDERGARTEN.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2015, No 5/1, pp. 56-59, ISSN 1857-7687.
статия Ilieva I. GUIDELINES FOR FORMING HEALTHY HABITS IN FEMALE STUDENTS IN AEROBICS CLASSES.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2015, No 5/2, pp. 211-213, ISSN 1857-7687.
статия Ilieva I. Forming Basketball Movement Habits for Defensive and Offensive play of 9-11-year-old Players.// FIZICKA KULTURA, 2007, No 1, ISSN 0350 - 3836.
статия Ilieva I., B. Popeska, G.Ignatov, D. Sivevska. Motives for enrollment in sports activities of students from Pedagogic faculties from Bulgaria and Macedonia.// “Mircea cel Batran” Naval Academy Scientific Bulletin; Voll.20, 2017, No 2, pp. 35-39, ISSN 1454-864X.
статия Ilieva I., G.Ignatov. Physical activity during leisure time of students from RUSE UNIVERSITY ANGEL KANCHEV and SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, BULGARIA..// “Mircea cel Batran” Naval Academy Scientific Bulletin; Voll.20, 2017, No 2, pp. 31-34, ISSN 1454-864X.
статия Ilieva I., Julia Doncheva. Training and refereeing as a pedagogical function management of teaching in physical education and sports - sports games.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2015, No 5,1/2015, pp. 60-63, ISSN 1857-7687.
статия Ilieva, I. Training personal defense to 10-year-old basketball players.// Fizichka kultura, 2006, No 2, pp. 101-105, ISSN 0350 - 3836.
статия Momchilova A., I. Ilieva. Optimized programe in physical education and sport for complex development of first grade students in primary school.// FIZICKA KULTURA, 2009, No 1, pp. 232 - 234, ISSN 0350-3836.
статия Momchilova A., I. Ilieva, I. Ilchev. Psichological – pedagogical mechanisms for complex development the grown ups.// Fizicka kultura, 2007, No № 2, pp. 50 – 52, ISSN 0350-3836.
статия Momchilova A., I. Ilieva. Complex strategy for improving the motional activity of growing up basketball players.// FIZICKA KULTURA, 2005, No бр. 2, pp. 23 - 25
статия Momchilova А., I. Ilieva, K. Simeonov. Movement Activity and Motivation in the Training of Physical Education and Sport in Primary School.// FIZICKA KULTURA, 2008, No 2, pp. 53, ISSN 0350-3836.
статия А. Момчилова, И. Илчев, К. Симеонов, И. Илиева. Физическото възпитание и спортът за адаптацията на студентите от чуждестранен произход.// Известия на Русенския университет, 2011, брой 2, стр. 66-70, ISSN 1311-1078.
статия Иванова В., Илиева И. Аеробната гимнастика за двигателната активност на децата.// Известия на Русенския университет, 2013, брой 1, стр. 70-74, ISSN 1311-1078.
статия Иванова Д., Илиева И. Гимнастическите упражнения за профилактика на гръбначните изкривявания в детската градина.// Известия на Русенския университет, 2013, брой 1, стр. 61-66, ISSN 1311-1078.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.