РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 10 от общо 10
монография Бонева, М., Петков, А., Недялков, А., Шелудко, И., Витлиемов, П. Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите. Русе, Примакс, 2017, стр. 101, ISBN 978-619-7242-24-9.
студия Шелудко, И. Оценка влиянието на риска през различните етапи на иновационния процес, Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие, Проект ФНИ-11-ФБМ-02. Русе, Примакс, 2012, ISBN 978-954-8675-26-0.
статия Milena Kirova, Igor Sheludko. Data Envelopmant Analysis for risk assessment.// Journal of Enterpreneurship & Innovation, 2015, No 7, pp. 44-51, ISSN 1314-0175.
доклад Kirova M., I.Sheludko, P.Velikova. RANKING OF RISKS IN THE OPERATION OF SMALL ENERGY PLANTS. IN: Contemporary Issues in Business, Management and Education ‘2012, Vilnus, Lithuania, 2012, pp. 26 - 40, ISBN 978-609-457-323-1.
доклад Sheludko I. Approaches for organization of delivery functions in Bulgarian SME in furniture production. IN: Единадесета международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии", Варна, 2018
доклад Sheludko I., М. Kirova. MODIFICATION OF DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR RISK RANKING IN INTERNATIONAL BUSINESS. IN: 18 th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, Zilina, Slovakia, Web of Science, 2018, pp. 2789-2796, ISBN 978-80-8154-249-7.
доклад Кирова, М., И. Шелудко. Ранжиране на рискове при оценка на иновации. В: Девета международна научно-приложна конференция «Мениджмънт на иновациите – предприятия, банки, университети, Варна, 2012, стр. 92-97, ISBN 978– 954-635-008-.
доклад Кирова, М., П, Великова, И. Шелудко. Анализ на риска на производствено предприятие. В: Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания, Сборник доклади по тематично направление, Свищов, 2016, стр. 250-255, ISBN 978-954-23-1187-4.
доклад Шелудко И. Управление на запасите в съвременните информационни системи. В: X Международна младежка научна конференция, София, 2016, стр. 47-50, ISBN 1310-3946.
доклад Шелудко И., М.Кирова. Анализ на икономическите показатели за подобряване на фирменото представяне. В: Международна конференция: „Модели за управление на знанието”, Русе, Русенски университет, 2016, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.