РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 56
статия Arnaudov B, S. Evtimova. P. Docheva, I. Dermendjiev, G. Vassilev. Electrical properties of CuInSe2 Films Deposited by DC Magnetron Sputtering.// Annual School Lectures, 1999, No 2, pp. 26-30
статия M.P. Nikolova, P.S. Danev, I.D. Dermendjiev, D.D. Gospodinov. Vacuum Oxy-nitrocarburization of Ultra Fine Electrolytic Iron.// Procedia Engineering Vol.10, 11th International Conference on Mechanical Behavior of Materials (ICM11), 2011, No 10, pp. 2447–2452, ISSN 18777058. (SJR rank: 0.504 /2011, http://www.scimagojr.com)
статия Minev R.M., M.Ilieva, J.Kettle, G.Laleva, S.S.Dimov, D. Tzaneva, I. Dermendjiev, R. Shishkov. Deposition and focused ion beam milling of anticorrosive CrC coatings on tool steel substrates.// International Journal of Advanced Manufacturing and Technology, 2010, No 47, pp. 29-35, ISSN 1433-3015. (Impact factor: 1.071 /2010, https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalProfileAction.action?Init=Yes&tab=RANK&issn=0268-3768&SrcApp=IC2LS&SID=H2-Z7Jx2F7d0aq37Bm9yEte7uy11HfawFFglf-18x2dFvXNyx2FRunu2ix2BC4bxxs5fRAx3Dx3DfFtI)
статия Nikolova M., M. Yordanov, I. Dermendzhiev. Mechanical Properties of Biocompatible (Ti,Al,V)N/TiOx Coating for Titanium Implants.// Indian Journal of Applied Research, 2015, No Vol.5, Iss.4, pp. 248-250, ISSN 2249-555X.
статия Nikolova M., P. Danev, I. Dermendzhiev. Structure, Mechanical and Tribological Properties of Vacuum Oxy-nitrocarburized 42CrMo4 Steel.// Journal of Materials Science and Technology, 2013, No Vol. 21, №2, pp. 84-96
статия Nikolova М., M. Jordanov, I. Dermendjhiev. Structure and Properties of Vacuum Oxy-nitrocarburized Tool Steels Before and After a Reinforced Thermal Treatment.// Journal of Material Science and Technology, 2013, No in press
статия R. Shishkova, I. Dermendjieva, M. Peeva, W. Kwa´snyb, A. Kri¡zc. (Cr, Me)N coatings deposited in a vacuum furnace by magnetron sputtering of a ferrochromium alloy.// Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 157–158, pp. 410–414
статия Shishkov R., D. Dochev, Iv. Dermendzhiev, V. Zaharieva, M. Ilieva. Vacuum metalisation equipment combining magnetron sputtering and arc evaporation methods (VME - MS/ARC)..// Journal of Material Science and Technology,IN: Втора НКМУ "Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика'2012", София, Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" - БАН, 2012, No 20-4, pp. 327-333, ISSN 0861-9786.
статия Vassilev G., P. Docheva, N. Nancheva, B. Arnaudov, I. Dermendjiev. Technology and properties of magnetron sputtered CuInSe2 layers.// Materials Chemistry and Physics, 2003, No 3, pp. 905-910
статия Захариева В., Р. Шишков, И. Дерменджиев, М. Йорданов, М. Николова. ВЛИЯНИЕ НА АРХИТЕКТУРАТА И ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ ВЪРХУ ТВЪРДОСТТА НА МАГНЕТРОННО ОТЛОЖЕНИ ПОКРИТИЯ.// Mашиностроение и машинознание, 2012, брой 17, стр. 53-58, ISSN 1312-8612.
статия Захариева В., Шишков Р., Дерменджиев Ив., Йорданов М. Влияние на термичната обработка върху структурата и свойствата на многослойни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана 9ХС.// сп. Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 87-93, ISSN 1312-8612.
статия Захариева В., Шишков Р., Дерменджиев Ив.,Йорданов М. Влияние на термичната обработка върху структурата и свойствата на многослойни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана Х12М.// сп.”Машиностроене и машинознание”, 2006, брой 1, стр. 80-86, ISSN 1312-8612.
статия Николова М., В. Захариева, П. Данев, И. Дерменджиев. НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА PVD-ОБРАБОТЕНА И ВАКУУМНО ОКСИ-КАРБОНИТРИРАНА ИНСТРУMЕНТАЛНА СТОМАНА.// Mашиностроение и машинознание, 2012, брой 17, стр. 47-52, ISSN 1312-8612.
статия Р. Шишков, Ив. Дерменджиев, М. Пеев. Термично обработване на покрития от (Ti,Me)N, отложени чрез магнетронно разпрашване във вакуумна пещ при високи температури.// Изв. на СУ -Русе, 2002, брой №4, стр. стр.4-11
статия Цанева, Д., А. Костржицкий, А. Калинков, И. Дерменджиев. Корозионно- електрохимични характеристики на покрития неръждаема стомана – волфрам, отложени чрез магнетронно разпрашване.// Научни известия на НТС по машиностроене; НТК с междунар. участие „Металознание, металолеене и термично обработване”, 1994, брой 1, част I-Ми, стр. 126-130
статия Шишков, Р., В.Захариева , И.Дерменджиев , С.Топалски , М.Йорданов. Многослойни TiN/TiC покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване на ВТ3-1 във вакуумна пещ върху Х12М.// АМТЕХ-2005, 2005, брой т. 44, серия, стр. 36-41, ISSN 1311-3321.
статия Шишков, Р., Захариева В., Дерменджиев И., Топалски С., Йорданов М. Многослойни TiN/TiC покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване на ВТ3-1 във вакуумна пещ върху 9ХС.// АМТЕХ, 2005, брой т.44, серия, стр. 42-47, ISSN 1311-3321.
доклад Docheva P., I. Dermendjiev , G. Vassilev , B. Arnaudov. Magnetron sputtered CuInSe2 layers as a material for solid batteries. IN: NATO ASI, NATO Science Series, 3. High Technology , vol. 85, Sozopol, Bulgaria, 2000, pp. 607-610
доклад Nikolova M., P. Danev, I. Dermendzhiev. Chemical and Phase Composition of Vacuum Oxy-nitrocarburized Pure Iron, Carbon and Low Alloyed Steels. IN: Recent Researchies in Engineering and Automatic Control - ECME'11, Spain, Tenerife, Puerto De La Cruz, 2011, pp. 186-191, ISBN 978-1-61804-057-2.
доклад Nikolova M., Pl. Danev, Iv. Dermendzhiev. Microtructure and Hardness of Vacuum Oxynitrocarborized Electrolytic Iron. IN: 19 Int. Metal. Conference Metal 2010, Check Republic, Roznov pod Radhostem,, SRJ Rank 0,119 (http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100376111&tip=sid&clean=0), 2010, pp. 148 - 152
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.