РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 45
статия Bratoev K., Z. Demirev, V. Dobrinov. Experimental study of the loss in rapeseed harvesting.// Механизация на земеделието, 2013, No 1, pp. 11-13, ISSN 0861-9638.
статия Demirev Z. Combined machines and working units for minimum soil tillage and direct drilling.// Balkan agricultural engineering review, 2013, No 18, ISSN 1312-5443.
статия Hristov H., Bratoev K., Demirev J. Study of the tool and working process for laying down of biodegradable band into the soil.// Механизация на земеделието, 2014, No 1, pp. 11-13
статия Mitev G., Bratoev K., Demirev J., Dobrinov V., Todorov T. Machine injection of water holding materials under the plough layer - theoretical motivation of the pipeline parameters.// Machines, Technologies, Materials, 2013, No 7, pp. 49-52
статия Белоев, Хр., Ж. Демирев. Производствен опит със сеялка за точна сеитба СМН-3.// Селскостопанска техника, София, 2001, брой 6, стр. 6-9
статия Братоев К., Ж. Демирев, В. Добринов. Preconditions for reduction of grain losses during the oil seed rape harvesting.// Механизация на земеделието, 2013, No 2, pp. 7-10, ISSN 0861-9638.
статия Венцислав Добринов, Живко Демирев, Красимир Братоев. Определяне на надлъжната равномерност на сеещ апарат за рапица.// Механизация на земеделието, 2013, брой 5, стр. 14-16, ISSN 0861-9638.
статия Георги Митев, Красимир Братоев, Живко Демирев, Стилиян Манушков, Тихомир Тодоров. Обосноваване параметрите на работни органи за едновременно и послойно внасяне на водоакумулиращи материали в подорния слой на почвата.// Механизация на земеделието, 2013, брой 5, стр. 3-5, ISSN 0861-9638.
статия Георгиев И., Ж.Демирев. Изследване на окачването на сееща секция върху браздообразуването при сеитба на рапица.// Селскостопанска техника, 2004, брой 6
статия Георгиев, И., Ж. Демирев. Обосноваване на параметрите на браздообразуващ работен орган на дребни семена.// Селскостопанска техника, 2005, брой 5
статия Демирев Ж. Обосноваване на дълбочината на почвообработка и технологичен процес на засяване на рапица.// Механизация на земеделието, 2013, брой 2, стр. 11-12, ISSN 0861-9638.
статия Демирев Ж. Информационен модел на системата "сееща машина - поле".// Селскостопанска техника, 2012, брой 2
статия Демирев Ж. Информационен модел на подсистемата "сеещ апарат - семепровод" при сеитба на рапица.// Селскостопанска техника, 2012, брой 3
статия Демирев Ж. Информационен модел на подсистемата "сееща секция - поле" при сеитба на рапица.// Селскостопанска техника, 2012, брой 4
статия Демирев Ж. Проф. Иван Георгиев навърши 75 години.// Селскостопанска техника, 2000, брой 4, стр. 50-51, ISSN 0037-1718.
статия Демирев, Ж., В. Добринов. Изследване влиянието на различни сеитбени схеми върху добива при отглеждане на рапица.// Селскостопанска техника, 2004, брой 6
статия Демирев, Ж., И. Георгиев. Изследване влиянието на различни почвообработващи схеми върху добива при отглеждане на рапица.// Селскостопанска техника, 2004, брой 6
статия Демирев, Ж., М. Михайлов, Х. Белоев. Програми за проектиране на зъбни брани с персонален компютър.// Селскостопанска техника, София, 1997, брой 2-3, стр. 33-35, ISSN 0037-1718.
статия Добринов В.,Ж.Демирев. Теоретично изследване изсяването на алвеолен сеещ апарат за рапица.// Селскостопанска техника, 2005, брой 4
статия Добринов В.,Ж.Демирев. Изследване работата на сеещ апарат за сеитба на дребносеменни култури.// Селскостопанска техника, 2003, брой 5-6
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.