РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 157
монография Дончева Ю. Преодоляване на формирани в семейството модели за агресивно поведение на детето. Печатна база при Русенски университет "Ангел КънчеВ", ПРИМАКС - Русе, 2019, стр. 191, ISBN 978-619-7242-64-5.
монография Дончева, Ю. Моделиране на развиваща образователно-творческа среда за деца със специални образователни потребности В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване на креативно. Русенски университет, Примакс, 2017, стр. 64-71, ISBN 978-619-7242-31-7.
монография Дончева, Ю. Консолидиращите функции на българските детски фолклорни игри в предучилищна възраст (189 игри и броилки с вариантите им). Печатна база при Русенски университет, МЕДИАТЕХ - Плевен, 2014, стр. 238, ISBN 978-619-7071-84-9.
студия Дончева Ю. Моделни практически стратегии и техники за работа със семейства и деца с изявено предизвикателно поведение, I част. Българска школа по психоанализа, Психоанализа ЕООД, 2017, стр. 34-89, ISBN 2367-509Х.
студия Дончева Ю. Дефинитивни същностни и функционални измерения на резилиентността чрез българските детски народни игри в прехода между предучилищна и начална училищна възраст. Психология - теория и практика, Варна, 2016, стр. 40-60, ISBN 2367-508Х.
студия Дончева Ю. Мястото на историята за град Русе в уроците по „Роден край“, „Околен свят“ и „Човекът и обществото“ (научна студия). „Лени АН“ – Русе, „Лени АН“ – Русе, 2016, стр. 124-151, ISBN 1312-0980.
студия Дончева Ю. Научени уроци и предизвикателства за устойчиво развитие на човешките ресурси чрез проекти. Авангард принт, Авангард принт ЕООД, 2015, стр. 35, ISBN 978-954-337-276-8.
студия Дончева Ю. Компаративен анализ на професионално-практическото обучение на студентите от педагогическите факултети у нас и в чужбина. Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ, 2015, стр. 47-64, ISBN 978-619-207-004-5.
студия Дончева, Ю., Д. Неделчева, Л. Радославова, Е. Иванова. Проектно-базираното обучение в контекста на стимулиране познавателната активност на учениците в начална училищна възраст В:Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за. Печатна база на Русенски университет, ПРИМАКС, 2018, стр. 9-30, ISBN 978-619-7242-56-0.
статия Doncheva J. EARLY IDENTIFICATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS.// SEA - Conf., 3 International Conference, Constanta, 2017, No 3, pp. 73, ISSN 2457-144X.
статия Doncheva J. PRINCIPLES OF TRAINING IN LINE WITH THE NEW THINKING AND ACTION.// SEA - Conf., 3 International Conference, Naval Academy, Constanta, 2017, No 3, pp. 74, ISSN 2457-144X.
статия Doncheva J., I. Ilieva. Practical and applied aspect of motivation role for game and physical activity in transition between preschool and school age.// Activities in physical education and sport, 2015, No 5, pp. 151-154, ISSN 1857-7687.
статия Doncheva J.,B. Ilieva, I. Ilieva. MAIN REASONS FOR TRAFFICKING PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS.// KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 2016, No 12.1, pp. 193-197, ISSN 1857-92.
статия Doncheva Julia. Formation of a self-identification with the child of preschool age through the bulgarian children's folklore games.// KNOWLEDGE - International jouranal scientific papers, 2016, No 13.1, pp. 397-401, ISSN 1857-92.
статия Doncheva Julia. EDUCATIONAL – PEDAGOGICAL WORK INTERACTION WITH CHILDREN WITH OPPOSITIONAL DEFIANT BEHAVIOR.// SCIENTIFIC BULLETIN,'MIRCEA CEL BATRAN' NAVAL ACADEMY PRESS, Constanta, Romania, 2015, No 2, pp. 244 – 247, ISSN 1454 - 864X.
статия Doncheva Julia. Motivational role of behavioral psychology for physical activity, training and sport in the game transition between preschool and school age.// Activities and physical edication and sport, 2015, No 5, pp. 155-158, ISSN 1857-7687.
статия Doncheva Julia, Desislava Stoyanova. IDENTIFYING WITH PARENTS FOR DETERMINATION PROSOCIAL AND AGGRESSIVE BEHAVIOR IN CHILDREN.// SCIENTIFIC BULLETIN, 'MIRCEA CEL BATRAN' NAVAL ACADEMY PRESS, Constanta, Romania, 2015, No 1, pp. 318 -m 320, ISSN 1454-864X.
статия Doncheva, Julia. Theoretical aspects of the effective role of traditional folklore children's games in the pre-school and primary school education and training.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2015, No 5,1/2015, pp. 8-12, ISSN 1857-7687.
статия Ekaterina Ivanova, Julia Doncheva, Tsvetelina Georgieva. Teaching roles and competences in the century of high technologies.// New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2018, No 5, pp. 91-99, ISSN 2547-8818.
статия Ilieva I., Julia Doncheva. Training and refereeing as a pedagogical function management of teaching in physical education and sports - sports games.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, International Journal of Scientific and Professional Issues in Phisical Education and Sport, 2015, No 5,1/2015, pp. 60-63, ISSN 1857-7687.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.