РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 117
статия Атанасова Д., Ю.Младенов. Софтуерна система за експлоатационна проверка на зъбодълбачни колела,.// Journal “Fundamental sciences and application АМTECH’09”, 2009, брой vol. 15, 200, стр. pp.53-59, ISSN 1310-8271.
статия Иванов В.К., К.Р.Русев, Ю.П.Младенов, Х. К. Дограмаджиян,. Метод и устройство за стружкочупене.// сп.”Машиностроене", 1979, брой кн.9
статия Колев, И., Младенов, Ю. Определяне радиуса на диска при шлифоване на протяжки.// Сб. “Известия на Съюза на учените” – Технически науки, Русе, 2011, брой 1
статия Младенов Ю., И. Иванов, Й. Младенова. Определяне профила на страните на шлицевия вал при нарязване с червячна фреза.// сп. Машиностроене, 1988, брой кн.11
статия Младенов, Ю. Нови методи и инструменти за нарязване на цилиндрични зъбни колела.// МАШИНОСТРОЕНЕ & електротехника, 2005, брой №12
статия Младенов, Ю. А. Иванов. Инструменти за еднопроходно пробиване в плътен материал на светли отвори с голям диаметър.// сп.”Машиностроене”, 1993, брой кн.3
статия Младенов, Ю. П., Иванов, И. К., Младенова, Й. И. Определяне профила на страните на шлицевия вал при нарязване на червячна фреза.// Сп. Машиностроене, кн. 11, 1988, брой 1
статия Младенов, Юлиян. Повишаване на производителността при зъбонарязване на цилиндрични зъбни колела – част ІІ,.// сп.”Известия на СУ – Русе”, серия „Технически науки”, 2000, брой №3
статия Младенов, Юлиян. Профилиране на дискови фрези за нарязване на цилиндрични зъбни колела.// сп.”Известия на СУ – Русе”, серия „Технически науки”, 2000, брой №3
статия Младенов, Юлиян. Повишаване на производителността при зъбонарязване на цилиндрични зъбни колела – част І.// сп.”Известия на СУ – Русе”, серия „Технически науки”, 2000, брой №3
статия Младенов, Юлиян. Профилиране на червячни фрези за изработване на зъбно-ремъчни шайби.// сп. Машиностроене, 1991, брой кн.2
статия Терзиев В.и Ю. Младенов. Мотизация на персонала.// сп. Ново знание Пд,2013, год.ІІ, бр.2, стр. 14-26, 2013, брой 2, стр. 13
доклад Atanasova D., Y. Mladenov,. A Software Program for tooth profiling of worm hobs for cutting gear pump cogwheels. IN: Proceedings of theInternational Conference on Manufacturing Systems – ICMaS’09, Vol. 4, Bucharest, 2009, pp. 183-186, ISBN 1842-3183.
доклад Atanasova D., Y. Mladenov,, I. Atanasov. A Software system for determining the cutting edge profile of disc cutter teeth. IN: Proceedings in Manufacturing Systems – ICMaS’12, Bucharest, Romania, 2012, pp. 177-182, ISBN 2067-9238.
доклад IV.11. Младенов Ю.П.,. Изследване работоспособността на червячни фрези при нарязване на голямогабаритни зъбни колела. В: сборник с доклади, В. Търново, ЮНС на ВНВУ „В. Левски”, 1987
доклад Mladenov Y., D. Atanasova, I. Atanasov. Profiling of a disc cutter for cutting large wheels. IN: Proceedings in Manufacturing Systems – ICMaS’12, Bucharest, Romania, 2012, pp. 199-204, ISBN 2067-9238.
доклад Mladenov, Y. Profiling and Running Check of the Operating Part of Worm Cutters for Gutting of Straight-Line Multiple Spline Shafts. IN: Proceedings of the International Conference on Manufacturing Systems – ICMaS’09, Bucharest, 2009, ISBN 1842-3183.
доклад Terziev V., A. Delibasheva, Y. Mladenov. Providing Employment to Unprivileged People. Adaptability and Mobility of the Workforce in Bulgaria. IN: сборник с доклади, Riga, Latvia, Human Development in the EU Accession Countries, 2003
доклад Terziev V., M. Stoichev, J. Mladenov. An Analysis of the Social Employment and Unemployment Policy in Bulgaria. IN: с, Timisoara, Romania, The 2nd International Symposium “Economics and Man, 2004
доклад Атанасова Д., Ю. Младенов. Програмна система за проверка на зъбно-ремъчна шайба. В: сборник с доклади, Варна, VI Международен конгрес МТМ’09 , Proceedings, Vol.5/108, 2009, стр. 66-70, ISBN 1310-3946.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.