РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 44
статия Angelov Y. A. Multicriteria Optimization of Metal Cutting Machine's Main Drive.// Mechanika z. 80, 2010, No NR 274, pp. 7-13, ISSN 0209-2689.
статия Angelov Y., I. Draganov. Some guidance in the designing of a roller for the automotive testers.// Transport problems, 2018, No Vol. 13, Iss, pp. 97-108, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.205 /2107, Scimago Institutions Rankings)
статия Popov Gencho, Yuliyan Angelov. Kinematic and dynamic irregularities of roller pumps. Part ІІ Numerical research, results and analysis.// HIDRAULICA Magazine of Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics, 2015, No 2, pp. 27-34, ISSN ISSN 1453 – 7303.
статия Popov Gencho, Yuliyan Angelov. Kinematic and dynamic irregularities of roller pumps. Part І. Modeling of kinematic and dynamic irregularities.// HIDRAULICA Magazine of Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics, 2015, No 1, pp. 52-59, ISSN ISSN 1453 – 7303.
статия Ангелов Ю. А., П.Т. Енчев, В.Г. Витлиемов. Многокритериална параметрична оптимизация на робастен главен превод на металорежеща машина.// Механика на машините, Т.14 (65), 2006, брой 4, стр. 134-137, ISSN 0861-9727.
статия Ангелов Ю., В. Боздуганова, В. Витлиемов. Частично хармонично възбуждане на люлеене с превъртане (kiiking).// Механика на машините, 2014, брой Под печат, ISSN 0861-9727.
статия Ангелов, Ю. А. Декомпозиционен подход за многокритериална параметрична идентификация на математичен модел на механична система.// Механика на машините, 2014, брой 108, стр. 81-84, ISSN 0861-9727.
статия Ангелов, Ю. А. Параметрично изследване на виброустойчивостта на главен превод на металорежеща машина.// International virtual journal for science, technics and innovations “Machines, Technologies, Materials”, 2010, брой Issue 4-5, стр. 28-31, ISSN 1313-0226.
статия Ангелов, Ю. А. Многокритериална параметрична оптимизация на кинематичната схема на главен превод на металорежеща машина.// Механика на машините, 2005, брой ХІІІ, кн. 2, ISSN 0861-9727.
статия Ангелов, Ю. А. Многокритериална параметрична идентификация на математичен модел на главен превод на металорежеща машина.// Механика на машините, 2002, брой кн. 46, ISSN 0861-9727.
статия Ангелов, Ю.А., В.Г. Витлиемов. Динамика на свободно трептящо физично махало със сухо триене в цилиндричната става.// Механика на машините, Т. 1 (2), 1993, брой 2, стр. 35-38, ISSN 0861-9727.
статия Бацов, Т., Г. Попов, Юл. А. Ангелов. Модел за изследване на силите, действащи върху ролките на ролкова помпа.// Механика на машините, 2005, брой кн. 55, стр. 120-123, ISSN 0861-9727.
статия Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов, Ю.А. Ангелов. Динамика на люлеене с превъртане (kiiking).// Механика на машините, 2015, брой 23 (110), стр. 16-21, ISSN 0861-9727.
статия Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов, Ю.А. Ангелов. Динамика на люлеене с превъртане (kiiking).// Механика на машините, 2015, брой 23 (110), №2, стр. 16-21, ISSN 0861-9727.
статия Драганов И., Ю. Ангелов, С. Милева. Числено моделиране и оптимизация на сгъваем метален палет.// Механика на машините, 2017, брой 1, стр. 22-26, ISSN 0861-9727.
статия Енчев П.Т., Ю.А.Ангелов. Виброустойчивост на главен превод на металорежеща машина.// Механика на машините, 2004, брой год.ХІІ,кн.2, стр. 92-95, ISSN 0891-9727.
статия Ю. Ангелов, В. Боздуганова. Поетапно самозасилване при люлеене с превъртане (kiiking).// Механика на машините, 2015, брой 23 (113/5), стр. 72-77, ISSN 0861-9727.
статия Ю. Ангелов, В. Боздуганова. Динамика на физично махало с променлив инерционен момент и хлабина в цилиндричната става.// Механика на машините, 2015, брой 23 (113/5), стр. 78-81, ISSN 0861-9727.
доклад Angelov, Y. A. Multicriteria Parametric Identification of a Mathematical Model of Metal Cutting Machine`s Main Drive. IN: Proceedings of the World Congress on Engineering, 6-8 July, London, 2011, ISBN 978-988-192.
доклад Draganov I., Y. Angelov, S. Mileva. Overview of the feasibility of simulating welding processes using the finite element method. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY-PROJECTIONS OF THE FUTURE, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. 18-23, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.