РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 81
монография Попова, Ю. Представи за другостта в България в светлината на интеркултурната комуникация.. Русе, Изд. център на Русенски университет, 2014, стр. 181, ISBN 978-954-712-605-3.
студия Попова, Ю. Интеграция на ромската общност в България и Румъния. Русе, Сдружение БРТИМ, 2012, стр. 1-68, ISBN ФромРома-2012.
студия Попова, Ю. Използване на техниката “семантичен диференциал” в интеркултурни изследвания. Русе, Печатна база при РУ, 2004, стр. 146-166, ISBN 1311-3321.
студия Попова, Ю., Е. Коларов. Субективна култура. Субективни права. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2006, стр. 117, ISBN 954-712-321-2.
статия Popova, J. An Innovative Implication of the Atlas of European Values for Bridging Differences within the Danube Region.// Journal of Danubian Studes and Research, 2014, No 4/2, pp. 113-122
статия Popova, J. Interdisciplinary Application of Semantic Differential Technique for Generating Clusters of Denotative Meanings and for Exploration of Cultural Otherness.// Applied Interdisciplinary Studies in the Area of Social Sciences, 2013, No 1, pp. 20-40, ISSN 978-954-712-578-0.
статия Popova, J. Attitudes and Prerequisites for the Establishment of an Integtated Cultural Identity within Romanian-Bulgarian Cross-Border Region along the Danube River.// Journal of Danubian Studies and Research, 2013, No Vol. 3, N 1, pp. 258-269
статия Popova, J. Common Cultural Identity on the Bulgarian-Romanian Border: the Case of the Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Centre /BRIE/.// Comparisons and Interactions within/across Cultures - L. Kostova, I. Sarieva and M. Irimia eds., 2012, No 1, pp. 35-47, ISSN 978-954-524-858-0.
статия Popova, J. The Attitudes Towards Intercultural Dialogue and Intercultural Cooperation and their Link with Cross-Border Relationships and Interactions.// 10-th IACCM Annual Conference and 3-rd CEMS/IACCM Doctoral Workshop "Cultural aspects of Cross-Border Cooperation", 2011, No 1, pp. 176-189, ISSN 1311-3321.
статия Popova, J. Contemporary Work-Related Values and Skills in Cross-Cultural Perspective.// Journal of Entrepreneurship and Innovation, 2011, No 1-2011, pp. 137-146
статия Popova, J. Interdisciplinary Methods for Exploration of Intercultural Communication and Subjective Culture.// Methodology of interdisciplinary studies in the area of social sciences - Изд. център на РУ, 2010, No 1, pp. 65 – 78
статия Popova, J. An Innovative Experience in the Assimilation of European Funds in Bulgaria.// Management of Meaning in Organizations - Poznan, Poland, 2008, No 1
статия Popova, J. Approbation and Implementation of New Methods and Practices for Training in Intercultural Communication.// National Catalogue of Best Practices on Antidiscrimination – publication, supported by the Program for employment and social solidarity – Progress (2007-2013), European Community., 2008, No 1
статия Popova, J. Value Aspects of National Self-Identification in the Subjective Semantic Space of the Bulgarian.// Narrative Konstruktion nationaler Identitat - Rohrig Universitatsverlag, 2000, No 1, pp. 283 – 292
статия Popova, J. Corporate Culture of Bulgarian Business Organizations – Values and Norms of Organizational Behaviour in an Intercultural Context.// Kultur & Management. Arbeitspapier Wien, 1998, No 7, pp. 38 – 47
статия Popova, J. The Atlas of Affective Meaning in the Training of Intercultural Communication.// Internationale Zeitschrift fuer Kulturwissenschaften Jura Soyfer – Bibliotheca Austriaca, 1997, No 4
статия Popova, J., D.Counsell. Career Perceptions and Strategies in the New Market-oriented Bulgaria: An Exploratory Study.// Career Development International. Vol. 5, 2000, No 6-7, pp. 360-368
статия Корнажева М., Ю.Попова. Предпоставки и стратегии за изграждане на потенциалния еврорегион при Дунав мост.// Българо-румънски интеруниверситетски Европа център, 2003, брой 1, стр. 65 – 75
статия Попова, Ю, М.Корнажева. Немският принос за създаването на Българо-румънския интеруниверситетски Европа център.// Немското присъствие в гр. Русе от средата на 19 век до наши дни, 2003, брой 1, стр. 39 – 45
статия Попова, Ю. Субективно значение и ценностна реконцептуализация в българския медиен дискурс.// Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева, 2012, брой 1, стр. 277-286, ISSN 978-954-8194-79-2.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.