РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 6 от общо 6
статия Levski D., Ts.Gotsov, K. Krastev, A. Manukova, V. Dimov. Embedded Automatic Weather Station.// Electronics - constructions, technologies, applications, Poland, 2011, No 10, pp. 159-163, ISSN 0033-2089.
доклад KRASTEV K., Ts. GOTSOV, A. MANUKOVA. Single-board server and software application used in weather station. IN: Proceedings of IAC-EIaT 2014 – International Academic Conference on Engineering, Internet and Technology, Prague, December 12 - 13, 2014, Prague, Czech Republic, Czech Institute of Academic Education z.s., 2014, pp. 261-266, ISBN 978-80-90579.
доклад Krastev K., Ts. Gotsov, A.Manukova-Marinova. Embedded System for Measurements and Data Acquisition with Web Interface Based on ARM Processors. IN: ANNUAL JOURNAL OF ELECTRONICS, vol. 8, Faculty of Electronic Engineering and Technologies, Technical University of Sofia, 2014, pp. 204-207, ISBN 1314-0078.
доклад Krastev Kamen , Aneliya Manukova. Methodology for design of an autonomous photovoltaic system to power supply a field measuring station. IN: Forum 'Challenges in Engineering and Information Science' - CEIS 2015, 25.06.2015 - 27.06.2015, Sinaia, Romania, 2015
доклад Manukova A., K. Krastev. Modeling and assessment of air pollution in environmental monitoring. IN: Proceedings of The Union of Scientists - Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, Bulgaria, University of Ruse, 2015
доклад Гоцов Цв., А.Манукова, К.Кръстев, Д.Левски. Моделиране на електросигнали с MatLAB и ЕКГ имулатор. В: Сборник доклади „Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии“, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Университетски издателски център при Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2013, стр. 227-231, ISBN ISBN 1314-9024.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.