РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 55
монография Assenova Kamelia. Interest rate and Economic Growth. Saarbrucken, Germany, Lap Lambert Academic publishing, 2013, ISBN 978-3659-44647-4.
монография Асенова Камелия. Кредитирането в България. София, Издателство „ Стопанство”, 2009, ISBN 978-954-644-074-7.
студия Assenova Kamelia. Public spending, financed with European funds and its impact on the aggregate supply in Central and Eastern Europe. Zonguldak, Turkey, Black See and Balkans Economic and Political Studies, 2014, ISBN 978-975-92847-8-7.
студия Assenova Kamelia. Credit activities of the commercial bank in Bulgaria – trends, problems and challenges. гр. Павлодар, Казахстан,, Научни трудове на Павлодарския университет, 2009, ISBN 0000000000.
студия Асенова Камелия. Тенденции в кредитирането след приемането на България в ЕС. София, Публичната администрация – предизвикателства и перспективи, Университетско издателство” Стопанство”, 2009, ISBN 978-954-644-070-9.
студия Асенова Камелия. Монетарната политика – от преход към присъединяване, в книгата „Перспективи за разширяването на Европейския съюз на Изток – от българска и немска гледна точка” (на български и немски език). София, ГорексПрес, 2002, ISBN 954-616-103-9.
студия Асенова Камелия. Някои проблеми на използването на лихвения процент за въздействие върху предприятията, Първа награда на Студентската научна сесия на ТНТМ. София, Финансиране и кредитиране на самоуправляващите се организации, 1988, ISBN 0000000000.
статия Assenova K. Credit cycle in Bulgaria.// Journal ”Transition Studies Review”, Publishing house ”Springer”, 2018, No 25(1), pp. 13-24 (Impact factor: 0.4 /2015, Research Gate)
статия Assenova Kamelia. Effectiveness of Public Spending, Financed with European Funds in Central and Eastern Europe.// Journal of Contemporary Management, 2015, No 4 (1) (Impact factor: 0.654 /2015, Institute for Information Resources)
статия Assenova Kamelia. Public Spending Effect and Components on GDP in Israel and in Bulgaria.// Journal Global Policy and Governance, 2015, No 4 (1) (Impact factor: 0.86 /2015, Research Gate)
статия Assenova Kamelia. Sovereign Risk and Its Impact on Interest rates level in non-Euro area member states of EU.// Business and Management Research Journal, 2013, No 3(1) (Impact factor: 0.26 /2013, Research Gate)
статия Assenova Kamelia. Effectiveness of specific monetary policy by the Currency Board.// Journal ”Transition Studies Review”, Publishing house ”Springer”, 2013, No 20 - 3, ISSN 1614-4007. (Impact factor: 0.27 /2013, Research Gate)
статия Асенова Камелия. Ефективност на специфичната парична политика при валутен съвет.// Списание „ Авангардни научни инструменти в управлението", 2013, брой том 2(7)
статия Асенова Камелия. Кредитирането в България – състояние и перспективи.// списание „Български счетоводител”, 2009, брой 10
статия Асенова Камелия. Лихвените проценти преди и след въвеждането на Валутен съвет.// списание „ Алтернативи”, 1998, брой 8-9
доклад Assenova K. Does Sovereign risk impact interest rates level in Bulgaria. IN: Научна конференция на РУ, Русе, 2017
доклад Assenova Kamelia. Economic Empowerment of women in Central and Eastern Europe, Annual Conference of EURAM – 2015. IN: Annual Conference of EURAM – 2015, Warsaw, Poland, 2015
доклад Assenova Kamelia. Trends and problems in the lending in Bulgaria. IN: 12 vedecko – odborna konferencia s medzinarodnou ucastou LOGVD 2009, Zilinska univerzita v Ziline, Zilina, Slovakia, 2009
доклад Assenova Kamelia. Monetary transmission mechanisms and economic growth in Bulgaria. IN: Современные подходи к исследаванию и моделированию в экономике, финансах и бизнесе, Санкт- Петербургский экономико – математический институт РАН и ЕУ, Санкт Петербург, Русия, 2008
доклад Assenova Kamelia. Health care and Public sector. IN: UWE Conference “ Environment Protection & Health “, Dubrovnik , Croatia, 2002
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.