РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 15 от общо 15
статия Koev, K. The Role of Cultural Diplomacy for Intensification of International Cooperation within the Danube Region.// Journal of Danubian Studies and Research, 2013, No 1,Vol 3, pp. 59-68, ISSN 2284 – 5224.
статия Koev, K. The Cooperation of the Danube Countries within the frames of the Priority Area 11 of the EU Strategy for the Danube Region /EUSDR/.// Journal of Danubian Studies and Research, 2014, No 2, Vol 4, pp. 22-30, ISSN 2284 – 5224.
статия Koev, К. Topical Interpretations and Notions about the Concept of Security in the European Context.// Applied Interdisciplinary Studies in the Area of Social Sciences, 2013, No 1, pp. 95-103, ISSN 978-954-712-578-0.
статия Коев, К. Въпросът за религиозните малцинства в Стратегията за национална сигурност на България.// Сп. „Международни отношения“, 2012, брой 6, стр. 33-40, ISSN 0324-1092.
статия Коев, К. Политики за интеграция на религиозните малцинства в България, Франция и Великобритания.// Сп. „Геополитика, 2012, брой 5, стр. 111-119, ISSN 1312-4579.
доклад Koev, K. The Role of Public Diplomacy for the Stability and Security of the Danube Region. IN: Danubius International Conference Centre, 5th International Conference The Danube - Axis of European Identity, Novi Sad`, 2015
доклад Коев, К. Проекции на „меката сила” в международните отношения. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 54, серия 5.2, секция ”Европеистика, Русе, Издателски център при Русенскси университет, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Коев, К. Индекс на провалените държави: Случаят България през призмата на сигурността. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 53, серия 5.2, секция ”Европеистика", Русе, Издателски център при Русенскси университет, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад Коев, К. Кризата в Сирия: предизвикателства пред България. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 52, серия 5.2, секция ”Европеистика", Русе, Издателски център при Русенскси университет, 2013, стр. 7-13, ISBN 1311-3321.
доклад Коев, К. Икономическата среда като фактор за маргинализация на българските малцинствени общности в контекста на Стратегията за национална сигурност на Р. България. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 51, серия 5.2, секция ”Европеистика", Русе, Издателски център при Русенскси университет, 2012, стр. 94-98, ISBN 1311-3321.
доклад Коев, К. Съвременни аспекти на сътрудничеството между ЕС и НАТО в обастта на сигурността. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 50, серия 5.2, секция ”Европеистика", Русе, Издателски център при Русенскси университет, 2011, стр. 74-81, ISBN 1311-3321.
доклад Коев, К. Еволюция на възгледите в концепцията за национална сигурност на Франция в европейски контекст. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 49, серия 5.2, секция "Европеистика", Русе, Издателски център при Русенски университет, 2010, стр. 46-52, ISBN 1311-3321.
доклад Коев, К. Културна дипломация или за евентуалните ефекти от турските сериали върху международните отношения и външната политика. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на Русенски университет "Ангел Кънчев" , том 48, серия 5.2, секция "Европеистика", Русе, Издателски център при Русенски университет, 2009, стр. 53-58, ISBN 1311-3321.
книга Коев, К. Религиозните малцинства в доктрините за сигурност на България, Франция и Великобритания. Сравнителен анализ. София, SNOWMOD, 2018, стр. 357, ISBN 978-619-90916-0-9.
други трудове Коев, К. Религиозните малцинства в доктрините за сигурност на България, Франция и Великобритания. Сравнителен анализ, Автореферат на дисертационен труд (40 стр.). Печатна база на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.