РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 52
статия HADJIEV, KIRIL. INFLUENCES OF SI ENGINE PARAMETERS ON CREVICE FUEL LOSSES.// JOURNALS OF FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA, 2008, No VI, pp. p.71-74, ISSN ISSN 1584-2665.
статия Iliev, S., K. Hadjiev. Analysis of engine speed effect on the four-stroke GDI engine performance.// Proceedings in manufacturing systems, 2012, No 7, pp. 229-234, ISSN 2067-9238.
статия Kiril Hadjiev, Svetoslav Babanov. Investigation of gasoline engine withhomogenous and stratified mixtures.// METIME, 2007, No 2, pp. 299-303, ISSN ISBN 978-973-1724.
статия Yordanov N., K. Hadjiev, Em. Stankov. А STUDY OF THE INFLUENCE OF CONTROL VALVE STROKE CHANGE ON THE CONSEQUENT WEAR ON FUEL FLOW RATE.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "TRANS MOTAUTO WORLD", 2017, No YEAR II, ISS, pp. 211-214, ISSN ISSN PRINT 1313-0.
статия Yordanov N., Kiril Hadjiev, PhD , Emiliyan Stankov, PhD. EXPERIMENTAL SIMULATION OF COMMON RAIL ELECTROMAGNETIC INJECTORS WEARING.// MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, 2018, No 5, pp. 208 - 212, ISSN ISSN PRINT 1313-0.
статия Илиев, С., Хаджиев К. Алтернативните горива и удовлетворяването на екологичните норми.// Известия на съюза на учените Русе, Серия: Технически науки, 2012, брой 0000, стр. 53 - 56, ISSN 1311-106X.
статия Хаджиев К., Илиев С. Изследване работата на бензинов двигател с бензино-бутанолови смеси.// Известия на съюза на учените Русе, Серия: Технически науки, 2011, брой 0000, стр. 36 - 38, ISSN 1311-10.
статия Хаджиев К., Х. Станчев, С. Илиев. Изследване необходимостта от корекции в управлението на двигателите при работа с бензинобутанолови смеси.// Известия на съюза на учените Русе, Серия: Технически науки, 2013, брой 0000, стр. 69 - 73, ISSN 1311-106X.
статия Хаджиев, К. Възможностите за повишаване ефективността на двигателите с принудително възпламеняване.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS, 2010, брой year IV, Iss, стр. 7-9, ISSN ISSN 1313-0226..
доклад Iliev S., K. Hadjiev. Theoretical Study of Engine Performance Working on Methanol-Gasoline Blends. IN: Proceedings of the World Congress on Engineering 2014 Vol II, Imperial Colleague London, Newswood Limited International Association of Engineers, 2014, pp. 1459-1463, ISBN 978-988-19253-5-0.
доклад Iliev S., Stanchev H., Hadjiev K. Computer Simulation of a Model of an Internal Combustion Engine. IN: Automotive Engineering and Environment CAR2011, Pitesti, Romania, 2011
доклад Nikolay Yordanov, Emilyan Stankov, Kiril Hadzhiev. EXPERIMENTAL STUDY OF THE INFLUENCE OF THE ELECTROHYDRAULIC INJECTOR CONTROL VALVES STROKE OVER THE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF A DIESEL ENGINE. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists-Ruse, NEU INDUSTRIES, DIGITSL ECONOMY, SOCIETY-PROJECTIONS OF THE FUTURE, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018
доклад Stanchev, H., Hadjiev, K., Abed Ali, A. Investigation of the Performance and Emissions of Gasoline Engine Operating on Butanol-Gasoline Fuel Blends. IN: ECOS: 2011, Novi Sad, Serbia, 2011, pp. 489 – 495
доклад Stankov, E., Hadjiev, K. DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGIES FOR METHANE-HYDROGEN FUEL MIXTURE FOR TRANSPORT VEHICLES AND ITS ROLE IN THE ECOLOGICAL STRATEGIES FOR THE URBAN BUS TRANSPORT. IN: SCIENTIFIC BULLETIN- UNIVERSITY OF PITESTI, Romania, 2007, pp. 199-204, ISBN 1453-1100.
доклад Иванов Р., Р.Русев, К.Хаджиев, Т.Тотев. Схеми за поддържане на налягането в спирачната система на товарен автомобил от външен източник на сгъстен въздух. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2007, стр. 471-476
доклад Илиев С., Хаджиев К. Проблеми при двигателите с директно впръскване на бензин и възможни начини за решаването им. В: Научни трудове на РУ’2011, том 50, Русе, 2011, стр. 24 - 28, ISBN 1311-3321.
доклад Илиев, С., К.Хаджиев. Изследване работата на бензинов двигател при частични натоварвания и променлива степен на сгъстяване. В: Сборник доклади на XVIII научно-техническа конференция с международно участие ЕКОВАРНА, Варна, ТУ-Варна, 2012, стр. 44-48, ISBN 954-20-00030.
доклад Илиев, С., Хаджиев К. Изследване работата на бензинов двигател с хибридна система за рециркулация. В: XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE Trans&Motauto 2013, Варна, 2013, стр. 32 - 34, ISBN 1310-3946.
доклад Илиев, С., Хаджиев, К., Станчев, Х. Определяне на оптималните фази на газоразпределение и влиянието им върху мощностните и икономически показатели на бензинов двигател. В: Trans&Motauto 2011, сп. Научни известия, Златни пясъци, 2011, стр. 28 - 30, ISBN 1310 - 3946.
доклад Илиев, С., Хаджиев, К., Станчев, Х. Изследване влиянието на пълнителната система върху мощностните и икономическите показатели на бензинов двигател. В: ЕКО Варна’2011, Варна, 2011, стр. 64 - 68, ISBN 954-20-00030.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.