РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 15 от общо 15
статия Андреев А. М.Младенова, К.Панайотов. Изследване функционалното възстановяване при дисторзио на глезенната става след прилагането на мануални мобилизации.// Известия на Съюза на учените, 2017, брой том 7, стр. 114-116, ISSN 1311-1078.
статия Андреев А., С. Янев, Л. Андреева. Терапевтични препоръки и медикаментозно лечение при анкилозиращ спондилит.// Известия на Съюза на учените, 2015, брой том5, стр. 121-126, ISSN 1311-1078.
статия Андреев А., С.Янев, К.Панайотов. Изследване на ефекта от прилагане на кинезитерапия при пациенти с анкилозиращ спондилит.// Списание MD, 2018, брой брой 1 февру, стр. 71-73, ISSN 1312-4471.
статия Пашкунова Ю., А.Андреев. Mускулно действие в раменната става.// Известия на Съюза на учените, 2017, брой том 7, стр. 103-107, ISSN 1311-1078.
статия Янев, Ст., Ал. Андреев. Анкилозиращ спондилит – клинична картина и съпътстващи заболявания.// Известия на СУБ – Русе, 2014, брой том 4, стр. 40-44, ISSN 1311-1078.
статия Янев, Ст., Ал. Андреев. Класификационни и диагностични критерии при Анкилозиращ спондилит.// Известия на СУБ – Русе, 2014, брой 36-39, ISSN 1311-1078.
доклад Aleksandar Ljubomirov Andreev. CLINICAL CASE: KINESIOTHERAPY IN THE EARLY POSTOPERATIVE STAGE AFTER MINIMALLY INVASIVE SAME TIME BILLATERAL TOTAL HIP REPLACEMENT. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize -Научна конференция на РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2016
доклад Andreev A. Deep oscillation, kinesiotaping and exercises in amateur football players after ACL reconstruction.. IN: Abstrakt book; XXIV International Conference on Sports Rehabilitation and Traumatology. London,, London, 2014, pp. 323-324
доклад Andreev, Al., St.Janev. Temporary aspects in Kinesitherapy (Physiotherapy) in treatment of Ankylosing Spondylitis.. IN: Research in Kinesiology, Veles, Macedonia, 2015, pp. 62-65
доклад Андреев А, С.Янев. Андреев А.,С Янев, Мануални мобилизационни техники за подобряване на подвижноста при пациенти с анкилозиращ спондилит- анализ на получените резултати. В: Сборник доклади на студентската научна сесия, Русе- 2015, Русе, 2015, стр. 53-59, ISBN 1311-3321.
доклад Андреев А., Йордан Йорданов,Доц. д-р Кирил Панайотов, д.м;. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МЕТОДА КИНЕЗИОТЕЙПИНГ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД АРТРОСКОПСКА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕДНАТА КРЪСТНА ВРЪЗКА В РАНЕН СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИОД – АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. В: ИЗВЕСТИЯ-Медицина и екология на Съюза на учените - Русе, Русе, 2016, стр. 95-98, ISBN 1311-1078.
доклад Андреев Ал., Х.Христов. Функционални резултати от кинезитерапия със специализирани изправителни игри при неправилна сколиотична поза. В: СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2013 г том 52 серия 8.1, Русе, 2014, стр. 42-46
доклад Андреев, Ал., Ст. Янев. Изследване дихателна функция и подвижност на гръбначния стълб при пациенти с Анкилозиращ спондилит – анализ на получените резултатите. В: Научна конференция СУ – РУ „А. Кънчев”, РУ „А. Кънчев”, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад д-р Кирил Панайотов, д.м, Александър Андреев, Кристиян Бахдасарян;. ПРОУЧВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА McKENZIE ПРИ БОЛКИ В ЛУМБАЛНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ- Доклад от Национална конференция на тема:Медицинска рехабилитация - задължителен етап в комплекс. В: Медицинска рехабилитация – задължителен етап в комплексното лечение при заболяванията на нервната система, Сборник с абстракти, 2016
доклад М.Личев, А.Андреев,К. Панайотов. RESEARCHING FOR THE EFFECTS OF MOBILIZATION TECHNIQUES FOR IMPROVING THE MOVEMENT IN THE CERVICAL SPINE BY PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 8.1., Русе, 2017, pp. 29-34
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.