РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 51
статия Армянов Н., Т. Стоянова, В. Джуров, Д. Киряков. Влияние на напрежението на обработка върху степента на поразяване на растителната тъкан при надлъжна електроискрова обработка на тютюн.// Селскостопанска техника, 1988, брой 3, стр. 25-31
статия Киряков Д. В., Г. Георгиев, Ч. Г. Костадинов. Работа на електрофилтър в птицевъдна ферма с подово отглеждане на птици.// Селскостопанска техника, 2012, брой 3, стр. 35-39, ISSN 0037-1718.
статия Киряков Д. В., Г. Георгиев, Ч. Г. Костадинов. Работа на електрофилтър в птицевъдна ферма с подово отглеждане на птици.// Селскостопанска техника, 2012, брой 3, стр. 35-39, ISSN 0037-1718.
статия Киряков, Д. Оптимизация на процеса прахоулавяне с електрофилтър, работещ във ферма за подово отглеждане на птици.// Селскостопанска техника, 2011, брой 3, стр. 34-38, ISSN 0037-1718.
статия Киряков, Д. Изследване на запрашеност във ферма с подово отглеждане на птици.// Селскостопанска техника, 2011, брой 5, стр. 10-14, ISSN 0037-1718.
доклад Evstatiev B., D. Kiriakov, D. Trifonov. Phase Shift Tuning for Measurement of Hysteresis Losses in Inductors with Magnetic Core. IN: 2018 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), Bourgas, Bulgaria, IEEE, 2018, ISBN 978-1-5386-3419-6.
доклад Evstatiev B., D. Kiriakov, I. Beloev. A Different Approach for Measurement of Hysteresis Losses in Magnetic Cores. IN: 2017 IEEE 23 rd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Constanța, Romania, IEEE, 2017, pp. 138-140, ISBN 978-1-5386-1626-0.
доклад Kiriakov, D. Determining and analysis of the active resistance of electric filter. IN: Conference proceedings: ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, Ruse, Bulgaria, Авангард Принт- ООД, 2013, pp. 197-199, ISBN 1311-9974.
доклад Kiriakov, D. Theoretical Analysis on Implementing Electric Filters in a Poultry Farm. IN: XII International Conference on Elektrical Machines, Driwes and Power Systems, ELMA 2008, Sofia, TU-Sofia, 2008, pp. 359-361
доклад Kiriakov, D., N. Mihailov. Algorithm for Determining the Layout of Electric Filters while Implementing Them in Poultry Farms. IN: XII International Conference on Elektrical Machines, Driwes and Power Systems, ELMA 2008, Sofia, TU-Sofia, 2008, pp. 362-364
доклад Kiriakov,D.V.,G.R.Georgiev,T.M.Stoyanova. DEFINING THE PARAMETERS OF EQUIVALENT ELECTRIC - FILTER REPLACEMENT SCHEME. IN: Anniversary 10th Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol’14, Plenary Lectures, Part I, Sozopol, Bulgaria, 2014, pp. 76-79, ISBN 1313-9487.
доклад Mihailov, N., V. Stefanov, D. Kiryakov. A possibility of Using Electrical Filters in Cage Poultry Farming. IN: 9th international congress on mechanization and energy in agriculture & 27th international conference of CIGR, Izmir, Turkey, 2005, pp. 200-202
доклад Mihailov, Н., Д. Kiriakov. Optimization of the Dust Collection Process of Electric-filter in a Bild Cage Breeding Poultry Farm. IN: Romnian Technical Sciences Academy, University of Bacau, Modelling and optimization in the machines building field, Bacau, Romania, University of Bacau, 2008, pp. 186-189
доклад Армянов Н., С. Стефанова, Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Киряков, Т. Гачовска. Електроискрови методи за обработка на тютюн. В: ЮНС на ВНВОВУ, В. Търново, ВНВОВУ, 1998, стр. 409-416
доклад Армянов, Н., С. Стефанова, Т. Стоянова, Р. Тодорова, Т. Гачовска, Д. Киряков. Електрическа схема на електроискрова уредба за обработка на тютюневи листа. В: ЮНС на ВНВОВУ "Васил Левски"-1998, В. Търново, ВНВОВУ "В. Левски", 1998, стр. 401-408
доклад Армянов, Н., Т. Гачовска, Т. Стоянова, Д. Киряков. Електроискрови уредби за обработка на тютюневи листа. В: НК на ВНОВУ "В. Левски"-2001, В.Търново, ВНВОВУ "В. Левски", 2002, стр. 506-516
доклад Армянов, Н., Т. Стоянова, Д. Киряков, Ст. Пашев. Изследване на индуктивни първични преобразуватели на интензитета на низкочестотно електрическо поле. В: ЮНС на ВНВОВУ "Васил Левски"-1993, В. Търново, ВНВОВУ, 1993, стр. 276-281
доклад Армянов, Н., Т. Стоянова, Н. Недялков, Д. Михайлова, В. Русева, Д. Киряков. Изследване влиянието на електроискровите разряди върху електрическото съпротивление на разтителната тъкан при надлъжна електроискрова обработка на тютюн и плевели. В: ЮНС на ВИХВП-1993, Пловдив, ВИХВП, 1993, стр. 29-39
доклад Бороджиева, A., Д. Киряков, Г. Георгиева. Софтуерна система за синтез и анализ на трептящи кръгове с използване на MATLAB, прилагана в обучението по "Комуникационни вериги". В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, "Електротехника, електроника и автоматика", Русе, 2012, стр. 116-121, ISBN 1311-3321.
доклад Г.Георгиев,Н.Евстатиева, Д.Киряков. Вариативност на факторите при параметричен източник на ток. В: НС на РУ»А.Кънчев», октомври 2013г., Русе, РУ, 2013, стр. 77-81, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.