РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 50
студия Димитров Л., Т. Тодоров, С. Вичев, Хр. Дограмаджиян, К. Иванов, В. Киров,. Справочен материал за режещите свойства и режимите на рязане на инструменти, изработени от бързорежеща стомана Р6А2М5. Русе, Печатна база на ВТУ, 1990, ISBN УДК 66.017.
статия Minev R., B. Sotirov, V. Terziev, K. Ivanov. Innovation center for advanced materials and technologies for sustainable development.// International Journal „Knowledge”, 2016, No 13.1, ISSN 1857-92.
статия Velchev S, Kolev I, Ivanov K, Gechevski S. Empirical models for specific energy consumption and optimization of cutting parameters for minimizing energy consumption during turning.// Journal of Cleaner Production, 2014, No 80, pp. 139-149 (Impact factor: 3.59 /2013, Thomson Reuters)
статия Velchev, S., Kolev, I., Ivanov, К. Research on the Influence of the Cutting Speed on the Specific Cutting Force During Turning.// Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, Vol. 55/6, 2009, No 1, pp. 401 - 406
статия Velchev, S., Kolev, I, Ivanov, K. Investigating the influence of the rake angle on the specific cutting force by turn lathing. Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering.// Tome ІХ, Fascicule 3, Romania, 2011, No 1, ISSN 1584-2673.
статия Velchev, S., Kolev, I, Ivanov, K. Empirical mathematical models of the dependence of the specific cutting force on thickness of cut in turning.// Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering, Tome ІХ, Fascicule 3, Romania, 2011, No 1, ISSN 1584-2673.
статия Бранко С., В. Терзиев, Р. Минев, К. Иванов. Русенският университет „Ангел Кънчев“ и перспективите на иновационното развитие на Северна България.// Institute of knowledge management, International Journal KNOWLWAGE, Scientific Papers, 2016, брой 12.1, стр. 15-21, ISSN 1857-92.
статия Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Определяне на пластичната и еластичната съставляващи на минималната дебелина на срязвания слой.// Нац. конф. по машиностроене и машинознание, Варна, 2012, брой 15
статия Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Исследование эффекта взаимодействия скорости резания и толщины срезаемого слоя на удельную силу резания при точении.// Международная научная заочная конференция “Современная техника и технологии: исследования и разработки“, Российская Федерация, г. Липецк, 2011, брой 1
статия Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Изследване ефекта на взаимодействие на предния ъгъл и дебелината на срязвания слой върху специфичната сила на рязане при струговане.// Международен конгрес “Машиностроителни технологии”. Сб. доклади. Т. 3, Варна, 2006, брой 3, стр. 17-20 Б
статия Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Изследване влиянието на дебелината на срязвания слой върху специфичната сила на рязане при струговане. І част. Хипотетични математични модели.// Международен конгрес “Машиностроителни технологии”. Сб. доклади, секция 2, Варна, 2004, брой 1, стр. 56-59
статия Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Изследване влиянието на дебелината на срязвания слой върху специфичната сила на рязане при струговане. ІІ част. Експериментални изследвания.// Международен конгрес “Машиностроителни технологии”, Сб. доклади, секция 2, Варна, 2004, брой 1, стр. 60-65
статия Иванов В., Ал. Иванов, К. А. Иванов. Затиловане на резбонарязващи плашки.// "Машини, технологии, материали", 2009, брой 9, стр. 41-44
статия Иванов, К., Колев, И., Ангелов,П. Минимална дебелина на срязвания слой при механична обработка.// Нац. конф. по машиностроене и машинознание, Варна, 2012, брой 15
статия Колев, И., Иванов, К. Изследване влиянието на подаването върху пластично деформираната съставляваща на минималната дебелина на срязвания слой.// Нац. конф. по машиностроене и машинознание, Варна, 2012, брой 15
статия Минев, Р., Б. Сотиров, В. Терзив, К.Иванов. ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ.// KNOWLEDGE International journal scietific papers, 2016, брой Vol 13.1, стр. 105-111, ISSN 1857-92. (с импакт фактор: 1.023 /2015, http ;//globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal)
доклад Ivanov K., Tonkovski B. ENERGY CONSUMPTION AND ENERGY EFFICIENCY OF MACHINE TOOLS – AN OVERVIEW. IN: 57 научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе, Русе, 2018
доклад Kr. Ivanov,. Durability researches of hobbing cutters. IN: Achevements in mechanical and materials engineering, Glivice, Poland, 2000
доклад Terziev V., R. Minev, B. Sotirov, K. Ivanov. Иновационен център за съвременни материали и технологии за устойчиво развитие. В: Иновационен център за съвременни материали и технологии за устойчиво развитие, Albania. KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol. 13.1,, 2016, стр. 105-111, ISBN 1857-92.
доклад Velchev, S., Kolev, I., Sovilj, B., Ivanov, K., Sovilj-Nikić. Method of defining the tool’s effective rake angle in case of small thickness of the cutting layer. IN: 10th international conference on modern technologies in manufacturing Department of Manufacturing Engineering Faculty of Machine Building, Technical University of Cluj-Napoca, Romania, 2011
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.