РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 63
монография Андонов К., Л. Михайлов, О. Динолов, К. Коев, А. Кръстева, Н. Евстатиева, А. Новакова. Оптимизация на енергопотреблението. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев", 2010, стр. 204, ISBN 987-954-8467-08-7.
монография Андонов К., Л. Михайлов, О. Динолов, К. Коев, Н. Евстатиева. Методи и средства за изследване в електроенергетиката. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев", 2010, стр. 202, ISBN 987-954-8467-07-0.
статия Koev K. Research on the Changes of Some Characteristics of Grid Connected Photovoltaic Modules.// Екология и бъдеще, 2013, No 1, pp. 3-10
статия Koev К., A. Krasteva, R. Ivanov. Potential of the Renewable Energy Resources and Their Energy in Bulgaria.// Ecology and Future, 2012, No 2, pp. 3-14
статия Koev, K., Kr. Martev. RESULTS FROM A STUDY ON THE TEMPERATURE OF SOLAR MODULES.// AGRICULTURAL ENGINEERING Scientific journal, University of Belgrade, 2014, No 1, pp. 39-47, ISSN 0554-5587.
статия Novakova A., K. Koev, K. Andonov, O. Dinolov, A. Krasteva. Structure and indices of methods for management of net savings from solar and free-air energy in drying and storage of products.// Ecology and Future, 2009, No 1, pp. 3–11, ISSN 1312-076X.
статия Андонов К., А. Новакова, Б. Евстатиев, О. Динолов, А. Кръстева, К. Коев. Алгоритми и програма за управление на енергийния потенциал на атмосферния въздух при сушене и съхраняване на продукция.// Екология и бъдеще, 2009, брой 1, стр. 80-87, ISSN 1312-0751.
статия Андонов К., Д. Иванова, К. Коев. Експериментално изследване на сушилня, използваща слънчева енергия.// “Известия на съюза на учените - Русе”, 2000, брой 1, стр. 134-137
статия Андонов К., К. Коев, К. Ениманев, А. Новакова. Изследване на енергоикономични режими на камера за съхраняване на продукция.// Селскостопанска техника, 2001, брой 4, стр. 21-28, ISSN ISSN 0037-1718.
статия Андонов К., К. Коев, К. Ениманев, Д. Димов. Технико – икономическа оценка на енергийния потенциал на атмосферния въздух при съхранение на продукция.// Селскостопанска техника, 2001, брой 2, стр. 17-22, ISSN ISSN 0037-1718.
статия Андонов К., О. Динолов, А. Новакова, И. Евстатиев, Б. Евстатиев, К. Коев, А. Кръстева. Автоматизирана система за оценка и управление на енергопотреблението при сушене и съхранение на продукция.// Енергетика, 2009, брой 8, стр. 27-34, ISSN 0324-1521.
статия Андонов К., О. Динолов, К. Коев, Г. Недев, В. Кирчев. Изследване на енергийната ефективност на газовъздушен тракт в топлинна електрическа централа.// Енергетика, 2009, брой 6-7, стр. 38–43, ISSN 0324-1521.
статия Андонов, К., К. Коев, М. Дачева, А. Кръстева, В. Кирчев. Тенденции в развитието на енергетиката в световен и национален план.// Енергетика, 2007, брой 5, стр. 3-11
статия Андонов, К., Т. Ерменков, К. Коев, Н. Недев. Изследване на денонощните товарови графици на градски район.// Енергетика, 2014, брой 4, стр. 17-24, ISSN 0324-1521.
статия Иванова, Д., К. Коев, К. Андонов. Моделиране на процесите в камера за съхранение на земеделска продукция.// Селскостопанска техника, 2002, брой 6, стр. 13-16, ISSN 0037-1718.
статия Коев К. Изследване ефективността на производството на електрическа енергия от фотоволтаични панели.// Енергетика, 2015, брой 2, стр. 41-45, ISSN 0324-1521.
статия Коев К., К. Ениманев, К. Андонов. Изследване мощността на вентилатора на камера за съхраняване на продукция.// Селскостопанска техника, 2001, брой 5, стр. 28-32, ISSN ISSN 0037-1718.
статия Коев К., Н. Недев, К. Андонов, Кр. Мартев. Изследване влиянието на някои фактори върху производството на електрическа енергия от фотоволтаични модули.// Енергетика, 2011, брой 6, стр. 27-30
статия Коев, К. Математическо моделиране измененията на продължителността на интензитета на слънчевата радиация в конкретен район.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия: Технически науки, 2012, брой ., стр. 16-20, ISSN 1311-106X.
статия Коев, К. Моделиране влиянието на някои фактори върху температурата на фотоволтаични модули..// Енергетика, 2011, брой 3, стр. 41-46
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.