РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 63
статия Andonov K., O. Dinolov, K. Martev. Analytical state modeling of domestic appliances.// Elektrotechnica & Elektronica E+E, 2011, No 7-8, pp. 50-56, ISSN 0861-4717.
статия Andonov, K., Daskalov, P., Martev, K. A new approach to controlled natural ventilation of livestock buildings.// Biosystems Engineering, 2003, No vol.84, pp. 91-100
статия Mihailov N, D.Antonova, S.Kadirova, A.Manukova, N.Evstatieva, E.Kumanova, K.Martev. Social problems existing in the market of renewable energy sources and opportunities to be resolved along the cross border region Bulgaria-Romania.// The Future of Renewable Energy Sector” RES-2011, 2011, No 1
статия Андонов К., Д.Димов, Кр.Мартев, Пл.Даскалов, В.Стоянов. Изследване на свиневъдни сгради с аерация.// Селскостопанска техника, 1993, брой 5, стр. 25...31
статия Андонов К., К. Мартев, В. Стоянов, К. Ениманев. Моделиране на енергетичните състояния на зоосгради и оранжерии.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1
статия Андонов К., Кр. Мартев, В. Стоянов. Динамика на енергетичните потоци характеризиращи системите за микроклимат в промишленото свиневъдство.// Селскостопанска техника, 1991, брой 2, стр. 31…36
статия Андонов К., Кр. Мартев, Пл. Даскалов. Система за осигуряване на микро-климата в животновъдна сграда чрез управляема естествена вентилация.// Селскостопанска техника, 1989, брой 2
статия Андонов К., Кр. Мартев, Пл. Даскалов, Д. Димов, В. Стоянов. Энергосбережение в свинарнике-откормочнике.// Сельский механизатор, 1994, брой 1, стр. 19
статия Андонов К., Кр.Мартев, Д. Димов. Принципы развития электрификации в животноводстве.// Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1989, брой 3
статия Андонов К.Й., Кр.Мартев, Д.Димов. Принципы развития электрификации в животноводстве.// Механизация и электрификация с/х, 1989, брой 3, стр. 61...62
статия Белоев Хр., Чан Тхао, Кр. Мартев, А. Новакова. Нетни енергийни икономии от атмосферния въздух в условията на СР Виетнам.// Селскостопанска техника, 2015, брой 3
статия Белоев Хр., Чан Тхао, Кр. Мартев, А. Новакова. Потенциал на атмосферния въздух в условията на СР Виетнам.// Селскостопанска техника, 2015, брой 4
статия Белоев Хр., Чан Тхао, Кр. Мартев, М. Новаков,. Енергоефективен модел за сушене на зърно и съхранение на свежи продукти.// Селскостопанска техника, 2015, брой 3
статия Борисов Б., К. Мартев.. Относно регулиране на производителността на вентилационна уредба ВКУ1..// Земеделска техника, 1996, брой бр 6
статия Даскалов Пл., Кр. Мартев, В. Стоянов. Оценка влиянието на подово отоп-ление върху долнокритичната температура за свиневъдна сграда.// Селскостопанска техника, 1997, брой 1, стр. 18…22
статия Димов Д., К.Андонов, Я.Георгиев, Кр.Мартев,. Резултати от изследване на топлоакумулационна система за подово отопление на бозаещи и подрастващи животни в свиневъдството.// Селскостопанска техника, 1988, брой 4, стр. 76...84
статия Ениманев К., К. Мартев, В. Стоянов. Изследване влиянието на конструктивните размери на зоосгради с естествена вентилация върху въздухообмена.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1
статия Ениманев, К, К. Мартев, В. Стоянов. Изследване влиянието на конструктивните размери на зоосграда с естествена вентилация върху въздухообмена.// Селскостопанска техника, XXXVI, 1999, брой 1, стр. 39-42, ISSN ISSN 0037-1718.
статия Ерменков Т., Л. Михайлов, Кр. Мартев, М. Кирова. Моделиране показателите на електропроизводство при мощности на когенераторите под максималния товар на електропотреблението.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 8-18
статия Ерменков, Т., Л. Михайлов, Кр. Мартев. Нива на цените и характер на топлинните товари в топлофикационните мрежи.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 3-7, ISSN ISSN 1312-0751.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.