РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 76
статия Sovilj,B., Popov, A., Ješié, D., Kolev, I., Sovilj-Nikić, I. Tribološki procesi obrde ozubljenja zupčanika u savremenoj poljoprivrednoj tehnici treatment in tribological processes of spur gear modern agricultural engineering.// Savremena Poljoprivredna Tehnika, Vol. 37,spt. 3, Novi Sad, Srbija, 2011, No 1
статия Velchev, S., Kolev, I., Ivanov, К. Research on the Influence of the Cutting Speed on the Specific Cutting Force During Turning.// Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, Vol. 55/6, 2009, No 1, pp. 401 - 406
статия Velchev, S., Kolev, I, Ivanov, K. Investigating the influence of the rake angle on the specific cutting force by turn lathing. Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering.// Tome ІХ, Fascicule 3, Romania, 2011, No 1, ISSN 1584-2673.
статия Velchev, S., Kolev, I, Ivanov, K. Empirical mathematical models of the dependence of the specific cutting force on thickness of cut in turning.// Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering, Tome ІХ, Fascicule 3, Romania, 2011, No 1, ISSN 1584-2673.
статия Yordanova, D., Ivanov, V., Barzev, K., Kolev, I., Mitev, G., Bratanov, D. Encouragment of the Relationships Science – Business Through Establishment of Centers for Technology Transfer in Bulgaria (The Case of the University of Rousse).// European Integration Studies,Vol.3, 2009, No Vo.3 No1, pp. 23-29 (SJR rank: 0 /2009, Index Copernicus International)
статия Велчев С., Гатев, Г., Иванов, И. Решения о внешней и внутрешней оптимизации процесса резания.// Int. konf., INFERT’78, Fortrage Fachsektion II, TU Dresden, 1978, брой 1, стр. 115-123
статия Велчев С., И. Иванов, П. Ангелов, Сл. Русева, П. Петров, Хр. Крачунов, Д. Лозанов. Система за автоматизирано проектиране на агрегатни машини.// Машиностроене, 1988, брой 8, стр. 350-353
статия Велчев, С. Д., Колев, И. и др. CAD - система за агрегатни металорежещи машини.// "ИНФЕРТ 1986", Дрезден, 1986, брой 1
статия Велчев, С., Ангелов, П., Николов, Й., Попов, Н., Ерусалимов, И., Иванов, И., Енчев, П., Начев, В. Програмен комплекс Автоприн - 1 за автоматизирано пресмятане на инструментални приставки за агрегатни машини.// Сп. Машиностроене, Кн.З, 1983, брой 3
статия Велчев, С., Иванов, И. Статистически подход при оптимизиране на режимите на рязане по точност на обработването.// Сп. Машиностроене, Кн. 10, 1981, брой 10
статия Велчев, С., Колев, И. Математичен модел за оптимизация на режимите на рязане на агрегатни машини и автоматични линии.// Сп. Машиностроене, Кн. 8, 1984, брой 1
статия Велчев, С., Колев, И. Технологична себестойност и производителност при изработване на детайли на агрегатни машини.// Сп. Машиностроене, Кн. 9, 1983, брой 1
статия Велчев, С., Колев, И. Метод и алгоритъм за оптимизиране на режимите на рязане при многоинструментално обработване на агрегатни машини.// IV нац. научно-техн. конф. "РАИТ - 83", Пловдив, 1983, брой 1
статия Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Определяне на пластичната и еластичната съставляващи на минималната дебелина на срязвания слой.// Нац. конф. по машиностроене и машинознание, Варна, 2012, брой 15
статия Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Исследование эффекта взаимодействия скорости резания и толщины срезаемого слоя на удельную силу резания при точении.// Международная научная заочная конференция “Современная техника и технологии: исследования и разработки“, Российская Федерация, г. Липецк, 2011, брой 1
статия Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Изследване ефекта на взаимодействие на предния ъгъл и дебелината на срязвания слой върху специфичната сила на рязане при струговане.// Международен конгрес “Машиностроителни технологии”. Сб. доклади. Т. 3, Варна, 2006, брой 3, стр. 17-20 Б
статия Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Изследване влиянието на дебелината на срязвания слой върху специфичната сила на рязане при струговане. І част. Хипотетични математични модели.// Международен конгрес “Машиностроителни технологии”. Сб. доклади, секция 2, Варна, 2004, брой 1, стр. 56-59
статия Велчев, С., Колев, И., Иванов, К. Изследване влиянието на дебелината на срязвания слой върху специфичната сила на рязане при струговане. ІІ част. Експериментални изследвания.// Международен конгрес “Машиностроителни технологии”, Сб. доклади, секция 2, Варна, 2004, брой 1, стр. 60-65
статия Иванов, И. К., Господинов, Ц. П., Стоянова, Т. Г. Програмен комплекс за проектиране на инструментална екипировка на агрегатни машини.// НИТС "МКАИТМП", 1990, брой 1
статия Иванов, И. К., Петров, П. И., Георгиева, Т. С. Автоматизиран избор на металорежещи инструменти със сменяеми твърдосплавни пластини за струговане.// Семинар "Автоматизация на проектирането", Варна, 1989, брой 1
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.