РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 19 от общо 19
статия P.Enchev, Tz.Korijkov, M.Enchev. Geometrical accuracy of spindles of metal-cutting machines.// Int.j.Mach Tools Manift, 1997, No Vol 37, №10, pp. pp.1441-1447
статия Колев Ат., Цв.Корийков. Метод за определяне номиналните размери на компенсационни пръстени.// Машиностроене, 1996, брой 4-5, стр. 157-159
статия Корийков Цв., С. М. Стоев. Процесен подход и планиране на контролен комплекс от показатели на система за контрол на качеството на зъбни колела.// Списание СМС, 2006, брой 3
статия Корийков Цв., С. М. Стоев. Статистически контрол на зъбни колела с таблици за решения.// Списание СМС, 2006, брой 5
статия Сотиров, Б., Сакакушев, Б., Корийков, Цв., Георгиев, Цв., Жел, Ж. Ф, Попеску, Г. «Мениджмънт на качеството и метрология» - специалност от европейското образователно пространство.// Стандартизация, Метрология, Сертификация, 2010, брой I, стр. 25-28, ISSN 1310-0831.
статия Стоев С. М., Цв. Корийков. Алгоритъм на валидирането на зъбонарезан процес.// Списание СМС, 2006, брой 4
доклад Koriykov Ts., Tz. Gueorguiev, H. Haouy, C. Domptail. Modern Teaching Practices, Implemented In The Bachelor Degree Quality Management and Metrology’ / EuroQLIO. IN: Danube Rectors’ Conference, Русе, 2010, ISBN 118-124.
доклад Nowakowski S., N. Bernard, J-P Jehl, B. Heit, G. Popescu, T. Gueorguiev, B.Sotirov, Ts. Koriykov. EURO-QLIO un campus virtuel pour la mise en place d'une filière euro qualité, logistique des organisations. IN: CIFA 2008 (Conférence Internationale Francophone d'Automatique), Bucuresti, ROMANIA, 2008, pp. papier n° 228
доклад Nowakowski S., N. Bernard, J-P Jehl, B. Heit, G. Popescu, T. Gueorguiev, B.Sotirov, Ts. Koriykov. EURO-QLIO – A Partnership for Creating a European Network for Training in Quality, Metrology and Logistics. IN: XIX Национална научно-практическа конференция с международно участие „Качеството – за по-добър живот”, София, 2008, pp. 221-229, ISBN 954-91780-1-3.
доклад Георгиев Ц., Г. Николов, Ц. Корийков. Показатели, влияещи върху качеството на изотермично закалените чугуни със сфероидален графит. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев” 2006, том 45, серия 2, Русе, 2006, стр. 76-81, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев Ц., Ц. Корийков, Н. Рахнев. Методи за подобряване качеството на процесите по ISO 9001:2000. В: XVI-та Национална научно - практическа конференция с международно участие “Качеството – за по-добър живот 2005” – Доклади, София, 2005
доклад Корийков Цв., Е. Дограмаджиян, И. Попов. Подобряване качеството на проверката на техническите средства за контрол, измерване и изпитване. В: доклад на VIII национална конференция по качеството с международно участие, София, 1997
доклад Корийков Цв., С. М. Стоев. Влияние на грешките на базовите повърхнини на зъбните колела върху точността на измерване на колебанието на измервателното междуосово разстояние при комплексна двупрофилна проверка. В: Седма международна конференция, Смолян, 2005
доклад Корийков Цв., С.Цанков. Принципи на контрола на качството. В: Сб.доклади “Качеството-най-добрите подходи за успех,, София, 1999
доклад Корийков Цв.,Н.Рахнев. Повишаване ефективността на вътрешните одити на системата по качеството в “Жити” АД-Русе. В: Сб.доклади “Качеството-отговорности и ползи, София, 1998
доклад Корийков, Цв. , И. Е. Попов. Същност и философия на тоталното управление на качеството. В: VI-ти национален научен симпозиум с международно участие, Созопол, 1995, стр. 96
учебник Корийков, Ц. С. Управление на качеството. Русе, Печатна база при РУ " А. Кънчев", 1998, ISBN 954-712-021-2.
учебно пособие Корийков Ц., Б. Сотиров , М. Петров. Ръководство по метрология и измерителна техника -допусково проектиране. Русе, Печатна база при РУ" А. Кънчев", 2004, ISBN 954-712-179-0.
учебно пособие СОТИРОВ Б., Корийков, Цв., Петров, Мл., Сакакушев, Б. Метрология и измервателна техника – ръководство за упражнения.. РУ, Печатна база на РУ, 2005, стр. 120, ISBN 954-712-284-.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.