РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 24
статия Shoylekova K, K. Grigorova. Methods for Business Process Simulation Based on Petri Nets.// International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 2015, No 12, Vol: 9
статия Shoylekova K. Information system "Kaneff centre".// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2015, No 5, Vol 12, pp. 80-84, ISSN 1314 - 3077.
статия Shoylekova K. Business architecture of an e-commerce company.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2014, No 5, Vol 11, pp. 63-71, ISSN 1314-3077.
статия Shoylekova K., K. Grigorova. The Bridge between Business and Software Architecture.// The XIV International Academic Congress, 2015, No vol II, pp. 421 - 428, ISSN 978-0-875-86525-8.
статия Shoylekova K., K. Grigorova. CREATING A MODEL OF BUSINESS ARCHITECTURE.// International Journal of Information Technology and Business Management, 2014, No 26, pp. 44-48, ISSN 2304 - 0777.
статия Shoylekova K., P. Sabev. TOOLS IMPLEMENTING INTEGRATED SOLUTIONS TO ANALYSIS AND TRANSFORMATIONS OF BUSINESS PROCESSES THROUGH PETRI NETS.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2016, No 5, vol. 13, pp. 74-80, ISSN 1314-3077.
статия Шойлекова К. Модел на Захман.// Информационные технологии: современные подходы к развитию экономики региона, в Монография, 2012, брой 1, стр. 220 -228, ISSN 978-954-8675-32-1.
доклад K. Shoilekova, K. Grigorova, E. Malysheva. THE ROLE OF SUBPROCESS-CONNECTOR IN BUSINESS PROCESS MODELIN. IN: Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2017), Samara, 2017, pp. 1898 - 1901
доклад Shoylekova K. Service Science in Master of Software Engineering Education. IN: 1nd Training on Software Services, Timisoara, Romania, 2010
доклад Shoylekova K., K. Grigorova. Business Processes through the Prism of BPMN and Petri nets. IN: 17th International Conference on Software Engineering and Information Technology, Istanbul, Turkey, 2015, ISBN 1307-6892.
доклад Shoylekova K., K. Grigorova. Service oriented business architecture. IN: Proceedings of the Eighth International Conference, Internet Education Science, IES -2012, Vinnytsia, Ukraine, Укладання, Вiнницький нацiоналньний технiчний унiверситет, 2012, pp. 132 - 133, ISBN 978-966–641–491-8.
доклад Младенова Ю., К. Шойлекова. MOODLE – система за електронно обучение. В: Научни трудове на Русенски университет, том 47, серия 5.1, Математика, информатика и физика, Русе, 2008, стр. 115-119, ISBN 1311 – 3321.
доклад Шойлекова K., М. Исов, К. Григорова. Средства и начини за сближаване на бизнес и ИТ моделите. В: Научни трудове, Том 48, серия 6.1, Математика, информатика и физика, Русе, 2009, стр. 71-75, ISBN 1311-3321.
доклад Шойлекова K., К. Григорова. Анализ и оценка на софтуерна архитектура. В: Международна научна конференция, Икономически университет – Варна, катедра "Информатика", 2014, стр. 395-402, ISBN 978-954-21-0780-4.
доклад Шойлекова К. Информационна система Педиатрия и медицинска генетика. В: Научни трудове, том 55, серия 11, Майски научни четения, Филиал Силистра, 2016, стр. 15-20, ISBN 1311-3321.
доклад Шойлекова К. Yasper: инструмент за моделиране, анализиране и симулиране на автоматизирани бизнес процеси. В: Научни трудове на Русенски университет, Том 54, серия 6.1, Русе, 2015, стр. 141-145, ISBN 1311-3321.
доклад Шойлекова К. Оптимизация на бизнес приложение. В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС'10, Русе, 2010, стр. 62-66, ISBN 1311 – 3321.
доклад Шойлекова К., К. Григорова. Проектирование многоуровневой бизнес архитектуры,. В: Information processes and technologies “Computer science - 2012”, Sevastopol, СевНТУ, 2012, стр. 281 - 282
доклад Шойлекова К., К. Григорова. Изграждане на план, стратегия и бизнес модел на организация от гледна точка на бизнес архитектурата. В: Научни трудове, Том 51, серия 6.1, Математика, информатика и физика, Русе, 2012, стр. 85-89, ISBN 1311-3321.
учебник Андреева М., С. Калинова, К. Шойлекова. Информационни системи. Web - базиран курс. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.