РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 42
монография Симеонов, К. Оптимизиране на учебно-тренировъчния процес чрез средства за издръжливост на подрастващи футболисти. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2012, ISBN 978-954-8467-59-9.
статия Momchilova А., I. Ilieva, K. Simeonov. Movement Activity and Motivation in the Training of Physical Education and Sport in Primary School.// FIZICKA KULTURA, 2008, No 2, pp. 53, ISSN 0350-3836.
статия А. Момчилова, И. Илчев, К. Симеонов, И. Илиева. Физическото възпитание и спортът за адаптацията на студентите от чуждестранен произход.// Известия на Русенския университет, 2011, брой 2, стр. 66-70, ISSN 1311-1078.
статия Момчилова А., И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов. Съвременното обучение на подрастващи спортисти.// “Спорт и наука”, 2007, брой Изв. бр. 1, стр. 354 – 358, ISSN 1310-3393.
статия Симеонов К., И. Мардов. Система за обучение на технико-тактически действия при 13-15 годишни футболисти.// Физичка култура, 2006, брой Бр. 2, стр. 255-258, ISSN 0350-3836.
статия Симеонов К., П. Пенева. Оптимизиране на скоростно-силовата подготовка на активно спортуващи ученици.// Известия, 2011, брой Том 2, с. 4, стр. 62-65
статия Симеонов, К. Обучение елементам игры в футбол детей 6-7 лет.// Инструктор по физкультуре, 2009, брой № 4,, стр. 100-104
статия Симеонов, К. Програма за подготовка на 15 годишни футболисти.// Спорт & Наука, 2007, брой изв. Брой 3, стр. 139-145
доклад Ilieva I., I. Ilchev, K. Simeonov, P. Peneva, M. Krumov. Teachers and parents-the motivators for the physical and personality development of 10-year-old pupils actively engaged in sport activities. IN: ХІІ международна конференция ФИС КОМУНИКАЦИJЕ , гр. Ниш, Сърбия, Университет у Нишу, Факултет Физичке културе, 2006, pp. 252-258
доклад Ilieva I., Momchilova A., Ilchev I.,Simeonov K. Aspects of pedagogic communication in physical education and sports’ lessons. IN: Rom, Romania, 2012
доклад Momchilova A., K. Simeonov. Psychological-pedagogical problems of professional training of future teachers in physical education and sports. IN: ХІІ Международна научна конференция ФИС КОМУНИКАЦИJЕ, Университет у Нишу, 2006, pp. 201-206
доклад Баракова П., И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов. Здравна култура и физическа активност на студентите. В: Научни трудове РУ, т.49, с. 8.1, Изд. център при Русенски университет, 2010, стр. 7, ISBN 1311-3321.
доклад Илиева И., Д. Обрешков, И. Илчев, К. Симеонов. Динамика на училищния спортен живот. В: Международна научна конференция, СУ, София, 2010, стр. 96, ISBN 1314-2275.
доклад Илиева И., А. Момчилова, И. Илчев, К. Симеонов. Влияние на мотивацията за постижение при подрастващи спортисти върху цялостния интегритет на личността им,. В: “Личност, мотивация, спорт”, т. 12, НСА “Васил Левски”, София, 2007, стр. 148 – 155, ISBN 978-954-718-208-0.
доклад Илиева И., К. Симеонов, Д. Обрешков, И. Илчев. Потребности за занимания с фитнес на студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ, т. 50, серия 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2011, стр. 76-83, ISBN 1311-3321.
доклад Илиева И., П. Баракова, И. Илчев, К. Симеонов, Д. Обрешков. Готовност на студентите за активност при бедствени и кризисни ситуации. В: Научни трудове, т. 49, с. 8.2, Стр. 69, Изд. център при Русенски университет, 2010, ISBN 1311-3321.
доклад Момчилова А., Илиева И., Илчев И., Симеонов К. Методиката на обучение по физическо възпитание и спорт за адаптацията на студентите от чуждестранен произход. В: Научни трудове, т. 48, с. 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2009, стр. 9, ISBN 1311-3321.
доклад Момчилова А., П. Пенева, И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов, Р. Момчилова. Двигателната координация за ефективното обучение по физическо възпитание и спорт. В: “Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция”, СУ “Св. Климент Охридски”, ФНПП, 2006, стр. 372 - 376, ISBN 10:954-8510-97-9.
доклад Обрешков Д., С. Базелков, К. Симеонов. Спортносъстезателната дейност във ВУ през погледа на студентите спортисти. В: Научни трудове, том 49, серия 8.2, Русе, ИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2010, стр. 165-169, ISBN 1311-3321.
доклад Пенева П., К. Симеонов. Игровият характер на обучението по физическо възпитание и спорт – фактор за комплексното развитие на подрастващите. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 49, серия 8.2, Русе, 2010, стр. 108-113, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.