РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 37
монография Велчева K. В. Душков. ПУБЕРТЕТ И СОЦИУМ. Университетски издателски център при Русенски университет Ангел Кънчев, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, pp. 124, ISBN 978 619 7071 97 9.
монография Велчева К. В. Душков. ПУБЕРТЕТ – АКСЕЛЕРАЦИЯ. Университетски издателски център при Русенски университет Ангел Кънчев, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 138, ISBN 978 619 7071 83-2.
статия Stefanova, T., S. Nunev, B. Todorova, I. Serbezova, D. Georgieva, K. Zaharieva, K. Velcheva. Conception of the Building up a Multidisciplinary Team as Educational Technology.// J. Procedia − Social and Behavioral Sciences, Imprint:Elsevier, doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.136, 2011, No Vol. 28, pp. 739-743, ISSN 1877-0428.
статия Велчева К. Вегетативни промени в пубертетния период.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой прил.3, ISSN 2376-5500.
статия Велчева К. Морфологично и функционално развитие на сърдечно-съдовата система.// Варненски медицински форум,том 4, 2015, брой прил.3, ISSN 2376-5500.
статия Велчева К. Гръбначни изкривявания или неправилна стойка.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой прил.3, ISSN 2376-5500.
статия Грозева Д., Велчева К. Ултравиолетови лъчи, влиянието им върху кожата и фотопротекция/под печат/.// PRO MEDIC, 2020, брой 2
статия Досев Св. К. Велчева. Респираторни заболявания и продуктивна кашлица.// ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – Русе Серия 4 МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ Том 7, 2017, брой 7, стр. 6-11, ISSN 1311-1078.
статия Досев Св. К. Велчева. В помощ на педиатрията с Есберитокса.// ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – Русе Серия 4 МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ Том 6, 2016, брой 6, 2016, брой 4, ISSN 1311-1078.
статия Захариева К. Д. Замбева К. Велчева. Гърчови прояви в детска възраст.// Известия, 2015, брой 5, ISSN 1311-1078.
статия Захариева К. К. Велчева. Медицинската педагогика определяща мястото на болния в учебния процес.// Известия, 2015, брой 5, ISSN 1311-1078.
статия Свилен Досев, Кина Велчева. Противопоказания по време на терапия при някои кортикостероидни препарати.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2018, брой Серия 4, ISSN 1311-1078.
доклад Kina Velcheva Кristina Zaharieva. Obesity in Bulgarian adolescents at the age from 11 to 17 years. IN: ScieConf Decembar 16-18, Slovak Republi, 2015
доклад Kristina Zaharieva Galina Mihaylova Kina Velcheva Ognyan Sherbanov. PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF HEALTHCARE FOR ONCOLOGY PATIENTSIV. IN: International Scienti c and Practical Conference "Modern Scienti c Achievements and Their Practical Application" October 31 2017 Dubai UAE WORLD SCIENCE № 11(27) Vol.4 November 2017, Dubai UAE, 2017, pp. p. 19-23
доклад Атанасова Т. К. Захариева К. Велчева. Детска смъртност в Русенска област. В: Национална конференция Общественото здраве - глобален приоритет в науката и практиката, Варненски медицински форум, 2017, ISBN view 4203 3761.
доклад Велчева К. Пубертета – рисков период от нормалното биологично и физиологично развитие на подрастващите. В: НК на РУ и СУ - 2013, Русе, РУ, 2013, стр. 4
доклад Велчева К. Актуалност на проблема свързан с полово предавани болести. Необходимост от изготвяне на алгоритъм по здравни грижи за пациенти с полово предавани болести. В: Научни трудове на Русенския университет -2017, Русенския университет ,, Ангел Кънчев, 2017
доклад Велчева К. Идеали за бъдещото развитие. В: Сборник научни трудове, Велико Търново, Национален военен университет, В.Т,, 2015, ISBN ISSN 1314-1937.
доклад Велчева К. Ускорено морфологично и функционално развитие на дихателната система. В: Научни трудове на Русенския университет -2015, том 54, серия 8.3, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2015, стр. 79-80, ISBN 1311-3321.
доклад Велчева К. Разстройства в поведението през пубертетна възраст, свързани със склонността за употреба на алкохол - токсикомания. В: Сборник научни трудове, Национален военен университет, В.Т, 2015, ISBN 1314-1937.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.