РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 66
статия Kristina Zaharieva, Ognyan Sherbanov, Teodora Nedeva. ACTIONS OF MEDICAL SPECIALIST IN FEBRILE STATES DURING CHILDHOOD.// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2017, No 6(22), pp. 22-27, ISSN 2413-1032.
статия Sherbanov O., Nedeva T., Zaharieva K. ORPHAN DISEASE PROGERIA AND SOME CONSIDERATIONS FOR ANESTHESIA.// BULLETIN OF MODERN SCIENCE, 2017, No 5, pp. 75 - 81, ISSN ISSN 2410- 2563.
статия Zaharieva K., T. Nedeva, O. Sherbanov. A STUDY OF STUDENTS ACQUAINTANCE WITH OBESITY AS A RISK FACTOR FOR HYPERTENSION.// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2016, No № 7(11), Vol, pp. 5-10, ISSN 2413-1032.
статия Zaharieva K.,Sherbanov O.,Nedeva T. The Influence of Physical Activity on Physical Work Capacity and Functional Condition of the Cardiovascular System.// Евразийский Союз Ученьiх, 2018, No 3948), pp. 11-15, ISSN 2411-6467. (Impact factor: 0.388 /2015, Eurasian union of Scientists)
статия Захариева К. Физическата активност фактор свързан с превенцията на хипертоничната болест.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой 3
статия Захариева К. Разходка в света на витамините.// Известия, 2015, брой 5, ISSN 1311-1078.
статия Захариева К Г Михайлова. Необходимост от повишаване нивото на знания и умения на болните от захарен диабет по отношение на хранителния режим.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой 3
статия ЗАХАРИЕВА К Г Христова. Медико-социални аспекти в педиатрията - деца в риск.// Известия, 2015, брой 5, ISSN 1311-1078.
статия Захариева К Д Замбева. Алкохолът рисков фактор за развитие на чернодробна цироза.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой 3
статия Захариева К Т Атанасова О Шербанов. СИНДРОМ НА РАЗБИТОТО СЪРЦЕ – МИТ, МЕТАФОРА ИЛИ РЕАЛНОСТ.// Юбилейна научна конференция „Съвременни тенденции в здравните грижи“ гр. СливенВарненски медицински форум том 4, 2018, под печет, 2018, брой том 4
статия Захариева К. Д. Замбева К. Велчева. Гърчови прояви в детска възраст.// Известия, 2015, брой 5, ISSN 1311-1078.
статия Захариева К. К. Велчева. Медицинската педагогика определяща мястото на болния в учебния процес.// Известия, 2015, брой 5, ISSN 1311-1078.
статия К. Захариева, О. Шербанов, Т. Атанасова. Хиперактивност и дефицит на внимание – често свързани проблеми..// Известия на Съюза на учените - Русе серия 4, 2018, брой брой том 8, ISSN 1311-1078.
статия Кадирова З Е. Неджиб Кр. Захариева Т Атанасова. ЕЛЕФАНТИАЗА /СЛОНСКА БОЛЕСТ/ eдна от 10 –те най-странни болести на съвремието.// Варненски медицински форум 2018Юбилейна научна конференция „Съвременни тенденции в здравните грижи“ гр. Сливен, 2018, брой том 4
статия Кристина Захариева Татяна Атанасова Огнян Шербанов. НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО КАТО РИСКОВ ФАКТОР ЗА ЗДРАВЕТО В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия 4, 2018, брой том 8, ISSN ISSN 1311-1078.
статия Недева Т., О. Шербанов, Кр. Захариева. Рак на гърдата – някои психологически акценти.// Известия на Съюза на учените- Русе, 2017, брой под печат, ISSN 1311-1078.
статия О. Шербанов, Т. Недева, Кр. Захариева. Здравословният начин на живот и хранене значимо намаляват риска от сърдечно- съдови заболявания.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия 4, 2018, брой том 8, ISSN 1311-1078.
статия Т. Недева, О. Шербанов, Кр. Захариева. Някои клинични особености в кондиционирането на органен донор с мозъчна смърт.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2016, брой 6, стр. 28 - 31, ISSN ISSN 1311- 1078.
статия Шербанов O, Т. Недева, Кр. Захариева,. Диагностициране и управление на делир при онкологични пациенти.// Медицина и екология Известия на Съюза на учените- Русе 2017, 2017, брой 6, ISSN ISSN 1311- 1078.
статия Шербанов О., Т. Недева, Кр. Захариева. Може ли приемът на фитопрепарати, да окаже въздействие върху различните видове анестезии?.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2017, брой под печат, ISSN 1311-1078.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.