РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 13 от общо 13
монография Дачев, Л.И. Юридически дискурс. Русенски университет, Свида, 2004, ISBN 954-90421-4-6.
статия Дачев, Л. Към въпроса за подходите в изучаването на правото.// Научни трудове на Русенски университет, 2010, брой том 49, стр. 17, ISSN 1311-3321.
статия Дачев, Л. Юридически дискурс.// Научни трудове на Русенски университет, 2009, No том 48, pp. 7, ISSN 1311-3321.
статия Дачев,Л. Същност и съдържание на държавното управление.// Научни трудове на Русенски университет, 2008, брой том 47, стр. 7, ISSN 1311-3321.
доклад Dachev L. Legal Order and Legal of Values. IN: State University of Tetovo, Tetovo, FUROM, 2014
доклад Дачев Л., Б. Рускова-Салимова. Публичноправни аспекти на националната политика за развитието на селските райони в България. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
доклад Дачев Л., М. Желева. Толерантност, право на самоопределение и териториален интегритет. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
доклад Дачев, Л. Държавознание, идеология и политология. В: Юбилеен научен сборник "20 години Юридически факултет", Русе, 2013, ISBN 978-954-712-576-6.
доклад Дачев, Л. Държавата като организация. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
учебник Дачев, Л.И. История на политическите и правни учения (От буржоазните революции до XX век). София, Свида, 2001, ISBN 954-90421-1-1.
учебник Дачев, Л.И. Учение за държавата. София, Свида, 2001, ISBN 954-90421-2-Х.
книга Дачев, Л. История на политическите и правни учения (От древността до буржоазните революции). София, СВИДА, 2007, стр. 270, ISBN 978-954-9042.
други трудове Дачев Л., Е.Куманова, И. Гъчков. Судац, студия, 2007
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.