РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 26
студия Дичева, Л. Британската рецепция на българската социокултурна среда върху материал от докладите на английските консули в края на деветнайсети и началото на двайсети век. Русе,в сб.: “Ние и другите”, РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 79-97, ISBN 954-9906-66-3.
студия Дичева, Л. , ISBN-, ИК “Витал”-Велико Търново, 1999, 90-115 с. Образователните реформи в България в края на деветнайсети век.. В сб. „Голямата промяна” под редакцията на доц. д-, ИК “Витал”-Велико Търново, 1999, ISBN 954-8259-47-8.
статия Dicheva, L. Encyclopedic entry: Popov, Dimitar.// Europe Since 1945 - An Encyclopedia, volume II (K-Z) , ed. Bernard Cook, Garland Publishing, New York and London, 2001, No II, pp. 1025, ISSN 0 8153 4057 3.
статия Dicheva, L. Encyclopedic entry: Dimitrov Filip.// Europe Since 1945 - An Encyclopedia, volume I (A-J) , ed. Bernard Cook, Garland Publishing, New York and London, 2001, No I, pp. 311, ISSN 0 8153 4057 5.
статия Dicheva, L. Encyclopedic entry: Georgiev Kimon.// Europe Since 1945 - An Encyclopedia, volume I (A-J) , ed. Bernard Cook, Garland Publishing, New York and London, 2001, No I, pp. 441-442, ISSN 0 8153 4057 5.
статия Dicheva, L. Encyclopedic entry:Muraviev Konstantin.// Europe Since 1945 - An Encyclopedia, volumeI I (K-Z) , ed. Bernard Cook, Garland Publishing, New York and London, 2001, No II, pp. 882, ISSN 0 8153 4057 3.
статия Dicheva, L. The Ethnic Turks in Bulgaria-Past and Present.// сб. Europe:Real and Imagined, 1998, No 1, pp. 219-231, ISSN 9548258838.
статия Dicheva, L. , Veliko Tarnovo, 1996, pp 25-33. Under Western Eyes, Europe:From East to West.// Europe from East to West, 1996, No 1, ISSN 9548258838.
статия Дичева, Л. Обучението с казуси в САЩ и Великобритания.// Обучение чрез казуси по междукултурна комуникация (Теория и практика) - Изд. център на РУ, брой 1, 2010, брой 1
доклад Dicheva, L. The Importance of Stereotypes to International Relations ( The Case of Bulgaria.). IN: 10th IACCM Annual Conference - 2011, Ruse-Bulgaria, Ruse, 2011
доклад Dicheva, L. In Search of the Bulgarian National Character (В търсене на българския национален характер). В: Third International Conference in European Studies and Foreign Languages, Voneshta Voda-2000, В.Търново, 2000
доклад Dicheva, L. Nineteenth Century Education Reform in Bulgaria, The Big Change-Problems and Achievements of Modernization in XIXth Century Europe. IN: Британско-български проект по проблемите на модернизацията в Европа през деветнайсети век, Wolverhampton, UK, 1999
доклад Dicheva-Sokolova, L. The Course in “Professional Communication in English” for European Studies Students – Objectives and Outcomes. IN: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 44, серия 5.3, Русе, 2005, pp. 100-104, ISBN 1311-3321.
доклад Dicheva-Sokolova,L. Developing Intercultural Learning and Awareness through the Business English Course programme at BRIE – Giurgiu, Romaniа. В: Master of International Business Informatics Handbook, Editura ASE, Bucuresti, 2003, стр. 183-188, ISBN 973-594-313-1.
доклад Дичева, Л. Британски визии за България и Балканите през 18 и 19 век. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, Русе, 2011
доклад Дичева, Л. Двеста години от приемането на законодателство, забраняващо търговията с роби в Британската империя. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 46, серия 5, Русе, 2007, стр. 30-35, ISBN 1311-3321.
доклад Дичева, Л. Още веднъж за Балканите, “балканските призраци” и Великите сили. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 41, серия 5.2, Русе, 2004, стр. 139-141, ISBN 1311-3321,.
доклад Дичева, Л. Интересите на Великобритания и Германия на Балканите в края на 19 век. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 40, серия 9, Русе, 2003, ISBN 1311-3321.
доклад Дичева, Л. Образът на България в докладите на британските консули в края на XIX и началото на XX век. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 39, серия 9, Русе, 2002, стр. 63-66, ISBN 1311-3321.
доклад Дичева, Л. Британската рецепция на България и Българите през първата половина на двайсети век. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, том 38, серия 1,, Русе, 2001, стр. 147-150
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.