РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 27
статия Krastev, G., L. Yordanov. Microcomputer System for Research of Harvester.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, University of Ruse Angel Kanchev, 2014, No 4
статия Йорданов, Л., Г. Кръстев, Б. Борисов. Система за обработване на информация от експериментални изследвания с ’Данни Комбайн’.// Научни трудове том 52, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2013, брой РУ ”А. Кънче, стр. 149-152, ISSN 1311-3321.
статия М. Михайлов, Л. Йорданов Л., В. Витков. Развитие на електронните системи в зърнокомбайните.// Селскостопанска техника, 2008, брой 2, стр. 13-16, ISSN 0037-1718.
доклад Yordanov L., Daskalov P., Arvanitis K., Sigrimis N. Microprocessor static optimal control of the loading of a grain-gathering harvester. IN: ’MICROPROCESSOR SYSTEMS IN AGRICULTURE’ in Plock, Poland, 25-26 MAY 2004, p. 247-258, Plock, Poland, 2004
доклад Yordanov L., M. Mihaylov, Vl. Vitkov. Advanced Microprocessor System with Serial Memory for Harvester Testing. IN: Proceedings of CompSysTech`07, Rousse, Bulgaria, 2007, pp. IIIA.11-1-IIIA.11-5, ISBN 978-954-9641-50-9.
доклад Yordanov, L. Analysis of Combined Learning in Discipline ‘Introduction to Communications and Computer Technologies’. IN: International Conference on e-Learning’15, 11-12 September 2015, University of Applied Sciences, Berlin, Germany, 2015, pp. 125-129, ISBN 2367-6698.
доклад Yordanov, L. Advanced Microprocessor System for Harvester Testing. IN: Научна конференция РУ ”Ангел Кънчев” 2006, Русе, Том 45, серия 3.1, стр. 35 – 39, Печатна база на РУ, 2006
доклад Ангелов Г., Р. Кожухаров, А. Букев, Л. Йорданов. Микропроцесорна система за управление на технологични процеси в реално време. В: Научна сесия - 1986 г., ВТУ ” А. Кънчев”, гр. Русе., Печатна база на ВТУ ” А. Кънчев”, 1986
доклад В. Цонев, Д. Партинов, Ф. Дамянов, Пл. Цветков, Л. Йорданов. Един подход за изграждане на адаптивна система за управление при прибиращи селскостопански машини. В: II младежка школа с международно участие “Автоматизация и роботизация на процеси в селското стопанство, Русе, 1988
доклад Витков В., Р. Чиков, Л. Йорданов. Метод за синтез на оптимизиращи системи за прибиращи машини. В: Юбилейна научна сесия'94, 12-14 октомври 1994 г., ВТУ ”Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база на ВТУ ”Ангел Кънчев”, 1994
доклад Йорданов Л. Методика за изследване на комбайн със система Данни Комбайн. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2012, том 51, серия 3.2., Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2012, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2012, стр. 176 - 179, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданов Л., Кръстев Г., Борисов Б. Програмно осигуряване на система „Данни Комбайн”. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2013,, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2013, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2013, стр. 149-152, ISBN 1311-3321..
доклад Йорданов, Л. MODELING AND EXPLORATION OF A DIGITAL FILTER. IN: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2017, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2017, pp. xxx-xxx
доклад Йорданов, Л. Прилагане на смесено обучение по дисциплината ВКцКТТ. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2015, Научни трудове том 54, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2015, стр. xxx-xxx, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданов, Л. Контролер за един канал на сеялка за сеитба с биоразградима лента. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2011, 28 – 29.10.2011 г., том 50, серия 3.2.,, Печатна база на РУ, 2011, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданов, Л. Система за обработване на информация от експериментални изследвания с ’Данни Комбайн’. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2010, 29 – 30.10.2010 г., том 49, серия 3.2., Печатна база на РУ, 2010, стр. 127 – 130, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданов, Л. Резултати от изследване на сензор за измерване количеството растителна маса постъпващо за овършаване в зърнокомбайн. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2009, 30 – 31.10.2009 г., том 48, серия 1.1., Печатна база на РУ, 2009, стр. 73 – 76, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданов, Л. Синтезиране структурната схема на система за автоматично управление на натоварването на зърноприбиращ комбайн. В: Научна конференция РУ ”Ангел Кънчев” 2003, Русе, Том 40, серия 1, стр. 132 – 136, Печатна база на РУ, 2003
доклад Йорданов, Л.,. Изследвания при математическо моделиране на загубите от зърнокомбайн. В: Научната конференция на РУ ”А. Кънчев” и Съюз на учените – Русе’2014, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2014,, Издателски център при РУ ”А. Кънчев”, 2014, стр. 153–157, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданов, Л.,. Методика за изследване на капацитивен сензор за определяне масата постъпваща за овършаване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев” 2008, 31.10. – 01.11.2008 г., том 47, серия 1.1., Печатна база на РУ, 2008, стр. 53 – 57, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.