РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 28
монография Парашкевова, Л., А. Парашкевова. Аутсорсинг.. Варна, Изд-во Колор-принт, 2008, pp. 178, ISBN 978-954-760-168-0.
студия Парашкевова, Л. Създаване и разпространение на държавата: цивилизационно-динамичен контекст. Варна, Годишник Варненски свободен университет, год. IX, книга IX, 2010, ISBN ISSN 1310-800Х.
студия Парашкевова, Л. Екологическите цикли в динамиката на цивилизациите и държавата. Варна, Научен алманах на Варненски свободен университет, серия „Икономика и стопанско управление и", 2010, ISBN ISSN 1310-800 X.
студия Парашкевова, Л. Анализ на опита на развитите страни при реформиране на държавния сектор през втората половина на XX век. Варна, Научен алманах на Варненски свободен университет, серия „Икономика и стопанско управление", кн. 6, 2009, стр. 7-35, ISBN ISSN 1311 -9222.
статия Parashkevova, L. OUTSOURCING: NEW APPROACH OF STRATEGIC LOGISTICS MANAGEMENT, Финансовые проблемы РФ и пути их решения:.// теория и практика, ч. 2 (лиценз ЛР №020593), С. Петербург, Русия, 2014, брой 2
статия Parashkevova, L. The improvement of the administrative service of citizens and the business: a strategic element of the Bulgarian municipality marketing.// Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Poland. Warshava, 2010, No 1
статия Parashkevova, L. Governmental and Municipal Contracts - Problems and Perspectives for SMEs in Bulgaria.// 6 International congress of Knowledge, Economy, Management, 2008, No 1, ISSN 978-9944-0203-0-5.
статия Velikova, М., L. Parashkevova. LOCAL AUTHORITY-ROMA COMMUNITY RELATION IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN AND NATIONAL POLICY ON ROMA INCLUSION.// NISPA, 2013, No 1
статия Velikova, М., L. Parashkevova. Local authority_Roma community relation in the context of the European and national policy on Roma inclusion.// Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe. Macedonia, Ohriд, 2012, No 1
статия А.Парашкевова Л.Парашкевова. Социальное предпринимательство в Р Болгария.// Финансовые решения XXI века: теория и практика, 2016, брой 2
статия Е.Парашкева Л.Парашкевова. Трансфер инноваций с малого в крупный бизнес – инструмент государственной политики.// Финансовые решения XXI века: теория и практика, 2016, брой 2
статия Л.Парашкевова А.Парашкевова. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ.// Финансовые решения XXI века: теория и практика, 2017, брой 1
статия Л.Парашкевова А.Парашкевова. Инновации и инновационная система в Р Болгария – некоторые проблемы и перспективы (2014-2020 г.).// Финансовые решения XXI века: теория и практика, 2016, брой 2
статия Парашкевова Л. Циклите на икономическата динамика.// Knowledge Society Institute, 2010, брой 3, ISSN ISSN 1313-4787.
статия Парашкевова, А. Парашкевова, Л. Вопросы реляции общей ценности и корпоративной социальной ответственности.// Инновационное развитие социально-экономических систем, 2017, брой 1
статия Парашкевова, Л. О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ БЕНЧМАРКИНГА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ, С. Петербург, Русия.// Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика, ч. 2 (лиценз ЛР №020593), 2013, брой 2
статия Парашкевова, Л. Визови, стоящие перед государствами в XXI веке.// Ежегодник Санкт-Петербургского политехнического университета, Санкт-Петербург, Россия, 2011, брой 1
статия Парашкевова, Л. Индикатори за измерване на взаимодействията между участниците в междуфирмените мрежи: проблеми и решения.// Науч. алманах ВСУ „Черноризец Храбър". Сер. „Икономика и стоп. управление", 2008, брой 5, стр. 52-66
доклад Parashkevova, L. Governmental and Municipal Contracts - Problems and Perspectives for SMEs in Bulgaria -. IN: Macedonia, Ohrid, 2008
доклад Parashkevova, L. PUBLIC-PRIVATE PALRNERSHIP - LOOL FOR GOVERNMENT REGULATION. IN: 9 International congress of Knowledge, Economy, Management, Bulgaria, 2010, ISBN 978-9944-0203-0-5.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.