РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 12 от общо 12
монография Лора Радославова. Джендър измерения на образователния процес(в начална училищна възраст). Русе, STUDIO COLOR, 2014, стр. 128, ISBN 9789543372317.
студия Дончева, Ю., Д. Неделчева, Л. Радославова, Е. Иванова. Проектно-базираното обучение в контекста на стимулиране познавателната активност на учениците в начална училищна възраст В:Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за. Печатна база на Русенски университет, ПРИМАКС, 2018, стр. 9-30, ISBN 978-619-7242-56-0.
доклад Lora Radoslavova. ТНЕ STRATEGIES TO OVERCOME EDUCATIONAL INEQUALITIES. IN: Conference: Annual University Scientific Conference 2018, "Vasil Levski"National Military University, Veliko Tyrnovo, 2018, pp. 94-100, ISBN 2367-7481.
доклад Лора Радославова. НАУЧНО-ПРОЦЕСУАЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО. В: Годишник на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски“, Научни трудове от конференция „Иновации в образованието“,27-29.10, Шумен, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 2017, стр. 385-389, ISBN 1314-6769.
доклад Петров,П.,Л.Радославова. Икономическа дидактика:научна аргументация и модели. В: Висшето икономическо образование,изследване, обучение, иновации, Правец, 2009, стр. 346-349, ISBN 978-954-9432-37-4.
доклад Петров,П.,Л.Радославова. Комуникативна дидактика:научна ориентация и модели. В: Шеста международна научно-практическа конференция, Ботевград, Издателство на МВБУ, 2009
доклад Петров,П.,Л.Радославова. Гендерна педагогика и гендерно образование(Основни идеи и теоретични основания). В: Научни трудове, Русе, Печатна база при Русенски Университет, 2009, стр. 105-110, ISBN 1311-3321.
доклад Радославова,Л. Джендър конфликтите между студенти във ВУЗ. IN: Висшето образование в България и стратегия „Европа2020”, Ботевград, Издателство на МВБУ, 2011, pp. 1141-1146, ISBN 978-954-9432-43-5.
доклад Радославова,Л. Джендър различията като предпоставка за дивергенция в начална училищна възраст. В: Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие, Шумен, Университетско издателство, 2011, стр. 307-310, ISBN 978-954-577-582-6.
доклад Радославова,Л. Относно понятията в гендерната педагогика. В: Сборник с научни студии и стати"Докторантите в диалог с науката", Благоевград, Университетско издателство, 2010, стр. 118-124, ISBN 978-954-680-695-6.
доклад Радославова,Л. Дидактически технологии. Проблемни области и направления.. В: Сборник доклади на Студентска Научна Сесия, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2009, стр. 180-184, ISBN 1311-3321.
доклад Радославова,Л. Джендър особености на учениците в НУВ. В: Научни трудове, Русе, Издателски център при РУ, 2011, стр. 44-48, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.