РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 4 от общо 4
доклад Христова, Л. Съвременни тенденции в предприемаческата активност в България. В: Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „Развитието на българската икономика – 25 години между очакванията и реалностите", Свищов, Академично издателство, 2016, стр. 134-140, ISBN 978-954-23-1.
доклад Христова, Л. Сравнителен анализ на предприемаческата активност в България посредством показателя „гъстота на новия бизнес“. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС’16, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет, 2016, стр. 7-12, ISBN 1311-3321.
доклад Христова, Л. Влияние на регулирането върху предприемаческата активност в България. В: Сборник с доклади от "56-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот." на РУ "Ангел Кънчев" (под печат), Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет, 2018, ISBN 1311-3321.
доклад Христова, Л. Регулиране на навлизането на пазара в България. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия - СНС'17, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет, 2017, стр. 51-56, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.