РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 14 от общо 14
статия Георгиева Т., Томова-Михнева М. Ренесансовият възглед за човека в Симеоновия Златоструй..// Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски“, 2017, брой 10, стр. 82 - 91, ISSN ISSN 1313-7395.
доклад Tomova-Mihneva M., T. Georgieva. DOXOLOGIES IN THE EUANGELIUM DIDACTICUM BY CONSTANTINE OF PRESLAV. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse: NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE. SESSIONS SCHEDULE & ABSTRACTS, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. 33
доклад Георгиева, Т., Мария Томова-Михнева. Духовният пастир и неговият дълг към Христовото стадо. В: Научни трудове на РУ, Езикознание, литературознание и история, Русе, 2016
доклад Томова, М. Сборникът Златоструй и неговите редакции. В: Известия на Научен център „Св. Дазий Доростолски“, кн.8, Русе, Университетски издателски център, 2016, стр. 24-28, ISBN 1313-7395.
доклад Томова, М. За оригиналните слова в състава на Златоструй от ХІІ в. В: Международен симпозиум, организиран от НЦ „Преславска книжовна школа“ към Шуменски университет „Епикоп Константин Преславски“, Шумен, 2015
доклад Томова, М. Трудът на средновековния българин. В: Научни трудове на РУ, Майски научни четения, Русе, 2015, стр. 8-11
доклад Томова, М. Езикови и културни проекции на гнева в Слово за кротките, тихите и гневливите в ркп. F.n.I.46, РНБ – Санкт Петербург. В: Културные коды в сознании и языке: Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии / под ред. Е. Е. Стефанского, Самара, Русия, Самарской гуманитарной академии, 2015, стр. 53-56, ISBN 987-5-98996-167-2.
доклад Томова, М. Представата на средновековния българин за греховността според оригиналните слова в сборника Златоструй от ХІІ в. В: Международен симпозиум „Християнство и книжнина“, към НЦ „Преславска книжовна школа“ , Шуменски университет „Епикоп Константин Преславски“, т.15, Шумен, Фабер, 2015, ISBN 978-619-00-0338-0.
доклад Томова, М. Словообразуването в Слово за Цветница от Климент Охридски. В: Научни трудове на РУ,секция “Езикознание“, т. 52, серия 6.3, Русе, 2014, стр. 33-37
доклад Томова, М. Средновековният българин между вярата и неверието. В: Научни трудове на РУ, Студентска научна сесия, Русе, 2014, стр. 32-37
доклад Томова, М. Климент Охридски - учител и проповедник. IN: Научни трудове на РУ, Студентска научна сесия, Русе, 2013, pp. 49-52
доклад Томова-Михнева М., Т. Георгиева. Всекидневният живот на българина в края на ІХ – нач. Х век.. В: Научни трудове на Русенския университет. Том 57, серия 11.1, Студентска и докторантска научна сесия, Русе, Издателски център на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2018, стр. 9 - 16, ISBN 2603 - 4123 (on-l.
доклад Томова-Михнева М., Т. Георгиева. Проекцията на Златоустовия социален идеал в старобългарския сборник Златоструй.. В: В: Научни трудове на Русенския университет. Серия 11. Майски научни четения., Русе, Издателски център на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2017, ISBN 2603-4123 (on-lin.
доклад Томова-Михнева М., Т. Георгиева. Ренесансовият идеал за човека в Симеоновия Златоструй.. В: Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски“ Книга Х, година Х, Русе, Издателски център на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 82 – 91, ISBN 1313-7395.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.