РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 37
статия Andreeva Magdalena. THE CLOUD COMPUTING – AN APPLICATION OF GOOGLE APPS IN E-LEARNING.// International Journal Knowledge (IKM), 2019, No 30.6, pp. 1655-1662, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.822 /2018, http://http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
статия F. Vandammе., M. Andreeva, N. Bencheva, , P. Kaczmarski, А. Vandammе. Content Management Tools in a Knowledge Management Perspective. A Content Management Features Overview..// E-LEARNING and the Knowledge society,Jurnal for the integrated study of artificial intelligence cognitive science and applied epistemology, 2005, No volume 20, pp. 91 – 98, ISSN 0773-4182.
статия Georgi Krastev, Magdalena Andreeva. A Softwaere Tool for Experimental Study Leap Motion.// International Journal of Computer Science & Information Technologies (IJCSIT), 2015, No vol.7 No6 (Impact factor: 3.32 /2015, http://www.ijcsit.com/)
статия Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Graph Application for Modeling the Answers of the Test Questions.// International Journal Information Technologies and Control, 2004, No 4, pp. 22-28
статия Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Design Aspects of the Computer-Based Knowledge Testing Systems (A Survey).// International Journal Information Technologies and Control, 2003, No 1, pp. 20-26
статия Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Programming Environment for Knowledge Testing.// Известия на съюза на учените – Русе, серия 5, 2002, No 2, pp. 61-66
статия Zheliazkova I. I., Andreeva M. H., Kolev R. T. Knowledge Testing in Algorithms – An Experimental Study.// International Journal Information Technologies & Knowledge, 2007, No 1, pp. 26-33
статия Андреева М. Електронно обучение - характеристики и стандарти.// Традиция и модерност в българската наука и образование, Известия на НЦ "Св.Д.Доростолски", 2011, брой IV, стр. 335-347, ISSN 978-954-8467-42-1.
статия Андреева М. Технология на работа с интегрирана авторска среда за тестов контрол.// Автоматика и информатика, 2005, брой 1, стр. 68-70
доклад Andreeva Magdalena. Cloud Computing - the New Generaion of Web Services. IN: InfoTech - 2013, St. Konstantin&Elena - Bulgaria, 2013, pp. 124-131, ISBN 1314-1023.
доклад Andreeva, M.H. A Language for Testing Programs. IN: CompSysTech 2003, Sofia, Avangard Print Ltd, Rousse, 2003, pp. IV.28-1 - IV.28-6
доклад F. Vandammе., M. Andreeva, N. Bencheva, , P. Kaczmarski, А. Vandammе. Content Management Tools in a Knowledge Management Perspective. IN: E-learning and the Knowledge Society, 6-8 September, Gent&Brussels, Belgium, Communication and Cognition, Gent, 2004, pp. 2.9.1. – 2.9.11, ISBN 90-70963-892.
доклад Georgiev G. T., Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Technology of Using a Task-Oriented Environment for Design of Virtual Labs. IN: Сборник доклади на националната конференция по електронно обучение във висшето образование, София, 2004, pp. 53-57
доклад Vandamme, F., M. Vandamme, U. van Hulce, M.Andreeva, I. Valova, V. Dochev, N. Bencheva, P. Kaczarski, N. van Kosselen. Demonstrations e-learning and collaborative management tools, 6-9 September, 2004,. IN: E-Learning Conference 6-9 September, 2004, Brussels-Gent, Belgium, 2004
доклад Vassilev T. I., M.H. Andreeva. Web-Based Transport Management System - System Prototype. IN: Прикладная математика и информатика: Современные исследования в области естественных и технических наук - IV научно-практической международной конференции молодых ученых 23-25 апреля 2018, Тольяти, Русия, Тольятский государственный университет, 2018, pp. 341-345, ISBN 978-5-6041225-3-2.
доклад Vassilev T. I., M.H. Andreeva. Web-Based Transport Management System - System Designing. IN: Прикладная математика и информатика: Современные исследования в области естественных и технических наук - IV научно-практической международной конференции молодых ученых 23-25 апреля 2018, Тольяти, Русия, Тольятский государственный университет, 2018, pp. 337-340, ISBN 978-5-6041225-3-2.
доклад Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Environment for Knowledge Testing. IN: E- learning and the Knowledge Society, Gent & Brussels, 2004, pp. 3.13.1-3.13.24
доклад Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Theoretical Background of an Intelligent Environment for Knowledge Testing. IN: Proceedings of the International Conference SAER 2004, Varna, 2004, pp. 212-216
доклад Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. A Technology for Knowledge Testing by Means of an Intelligent Multimedia Environment. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning), Sofia, 2002, pp. IV.12-1-IV.12-6
доклад Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Software Environment for Knowledge Testing. IN: Proceedings of the Second Congress of the Mathematicians and Informaticians, Ohrid, 2000, pp. 195-201
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.