РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 95
студия Радева, М. Информираното съгласие - инструмент за защита правата на пациента. Уязвими групи пациенти. Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2015, стр. 175-213, ISBN 9786197092028.
статия Angelova-Barbolova N. E.Kumanova, M.Radeva. Psychiatric Care in Bulgaria - Ethical and Legal Aspects.// Proceedings in Human and Social Sciences at the Common Conference, 2014, No 1, ISSN 978-80-554-0949-8.
статия Radeva, M. About some aspects of Agreement on social security between the Republic of Bulgaria and Republic of Macedonia.// CRC Journal, 2015, No 3-4, pp. 119-123, ISSN 18579744.
статия Ангелова-Барболова Н.С., Радева М.И. Предварителни указания за лечение на пациента и психиатрични здравни грижи.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2013, брой 1, стр. 356-359, ISSN 1314-4111.
статия Радева, М. Особености на трудовите правоотношения в търговското корабоплаване.// Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, 2015, брой том VII, стр. 132-142, ISSN 9789540739472.
статия Радева, М. За някои правни и практически аспекти на листата на чакащите.// Международно научно on-line списание НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, 2014, брой volume IV, n, стр. 60-63, ISSN 1314-4111.
статия Радева, М. Колективното трудово договаряне в здравеопазването.// Наука и технологии, 2013, брой 7, стр. 85-89, ISSN 1314-4111.
статия Радева, М. Особености на трудово - правните отношения в лечебните заведения.// Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Хуманитарни науки”, 2013, брой 1/2012, стр. 36 – 39, ISSN 1310-6376.
статия Радева, М. Административно-правни аспекти на употребата на алкохол и упойващи вещества във водния транспорт.// Mechanics Transport Communications, Academic journal, 2013, брой Vol. 22, Iss, стр. II-45 – II-51, ISSN 1312 – 3823.
статия Радева, М. Застраховката „Професионална отговорност” в медицинската практика.// Известия на съюза на учените – Варна, 2013, брой 1, стр. 35-39, ISSN 1310-6376.
статия Радева, М. Рекламата в медицинската практика – правни аспекти.// Известия на Съюза на учените Варна, Серия „Медицина и екология”, 2013, брой том XVIII, , стр. 66 – 70, ISSN 1310 5833.
статия Радева, М. Административно – правни аспекти на качеството на медицинската помощ.// Научни трудове на Института за държавата и правото, 2012, брой том VII, стр. 161-164, ISSN 1314-6459.
статия Радева, М. Задължителните имунизации – между правото на личен избор и защитата на обществения интерес.// Наука и технологии, 2012, брой 7, стр. 103 - 106, ISSN 1314-4111.
статия Радева, М. Административни нарушения и административни наказания при неизпълнение на договорите, сключени с НЗОК, част II.// Здравна политика и мениджмънт, 2011, брой 1, стр. 72 - 76
статия Радева, М. Административното право и механизмите за защита правата в здравеопазването.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 4, Медицина и екология, том 2, 2011, брой 4, ISSN 1311-1094.
статия Радева, М. Какво е публично дружество в болничния сектор?.// в-к Форум Медикус, 2011, брой 1-2
статия Радева, М. Договорното начало в задължителното здравно осигуряване и регулираните отношения.// Административно правосъдие, 2011, брой 5, стр. 19 – 34
статия Радева, М. За споразумението: правителство – БЛС.// в-к Форум Медикус, 2010, брой 37
статия Радева, М. Юридическа отговорност на лекарите без специалност.// в-к Форум Медикус, 2010, брой 43
статия Радева, М. Лекарската професия – между творчеството и отговорността.// Health.bg, 2010, брой 6
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.