РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 6 от общо 6
статия Маринов, М. Б., И. Вълова, Й. Калмуков. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЛОЖИМОСТТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ ЗА СХОДСТВО ЗА АНАЛИЗ НА ПОДОБИЕ МЕЖДУ ИЗОБРАЖЕНИЯ.// Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2018, брой 1, стр. 128-134, ISSN 1312-3335.
доклад Marinov M. B.,, I. Valova. Design and implementation of a pattern repository for protein cross motif search. IN: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’17, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Факултет, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2017, pp. 115 - 120, ISBN 1311-3321.
доклад Marinov, M., I. Valova. DESIGN AND REALIZATION OF WEB APPLICATION FOR ORGANIZATION AND RETRIEVAL OF IMAGES AND SUB IMAGES. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, Русенски университет , Факултет ЕЕА, 2017
доклад Маринов, M., С. Караколева. Решаване на полиноми със системата за математически изчисления MATLAB. В: Студентска научна сесия, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Факултет "Електротехника, електроника и автоматика", Русе, 2015, стр. 62-68, ISBN 1311-3321.
доклад Маринов, М. Б., П. Златаров, И. Вълова. Проектиране и разработване на облачно-базирано приложение за управление на смарт устройства. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’17, Русенски университет Факултет ЕЕА, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2017, стр. 109 - 114, ISBN 1311-3321.
доклад Мирослав Маринов, Павел Златаров, Румен Кожухаров. Тенденции и перспективи в развитието на дисплейните технологии. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ - СНС'15, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Факултет "Електроника, електротехника и автоматика", ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2015, стр. 46 - 52, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.