РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 35
монография Бонева, М., Петков, А., Недялков, А., Шелудко, И., Витлиемов, П. Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите. Русе, Примакс, 2017, стр. 101, ISBN 978-619-7242-24-9.
монография Недялков, А., Петков, А., Кирова, М., Бонева, М. Интегриране на системата за управление в организациите. Русе, Примакс, 2018, стр. 272, ISBN 978-619-7242-34-8.
студия Бонева, М.; Петков, А. Специфични фактори, влияещи върху бизнес развитието в българския сектор за информационни и комуникационни услуги; във Фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия. Русе, Примакс, 2014, стр. 68-94, ISBN 978-954-8675-94-9.
студия Петков, А. и Бонева, М. CRM - решения за управление и подобряване на връзките с клиенти, раздел ІV, част 2 Мениджмънт на бизнес процеси. Русе, Примакс, 2012, стр. 323-356, ISBN 978-954-8675-51-2.
статия Boneva, M. Mobile Applications Support for Managers.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2016, No 8, pp. 61-80, ISSN 1314-0167.
статия Boneva, M.and Petkov, A. Futures of e-Governance in ICT Services’ Sector.// Challenges, Solutions, Knowledge Models in e-Governance, Selected papers of the Vth International Scientific Conference “e-Governance”, 2013, No 1, pp. 81-93
доклад Boneva, M. Challenges Related to the Digital Transformation of Business Companies. IN: The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), Prague, 2018, pp. 101-114, ISBN 978-80-245-2274-6.
доклад Boneva, M., Dzhambazova, M. Issues and Guidelines for Implementing Administrative Electronic Services. IN: IX International Scientific Conference "E-Governance and E-Communications", Sofia, TU-Sofia Publisher, 2017, pp. 131-136, ISBN ISSN 2534-8523.
доклад Fishkin, G., M. Boneva. The Cloud Technologies - a Contemporary View and Potential. IN: BSc, MSc and PhD Students & Young Scientists, Univercity of Ruse “Angel Kanchev” Proceedings Volume 57, book 5.3. Economics and Management, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 45-50, ISBN 2603-4123 (on-lin.
доклад Georgiev, J., Boneva, M. E-services Survey in a State of Emergency. IN: BSc, MSc and PhD Students & Young Scientists Proceedings Volume 59, book 5.3. Economics and Management, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2020, pp. (in press)
доклад Todorova, A., Boneva, M. E-commerce in a State of Emergency. IN: BSc, MSc and PhD Students & Young Scientists Proceedings Volume 59, book 5.3. Economics and Management, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2020, pp. (in press)
доклад Todorova, A., Boneva, M. Online Trade - Development and Digital Management. IN: Reports Awarded with, Ruse, Silistra, Razgrad, “Angel Kanchev” University of Ruse, 2019, pp. 216-222, ISBN ISBN 978-954-712-.
доклад Бисет, В., Пенчева, В. Недялков, А., Бонева, М. Анализ на процеса на обслужване в малко предприятие за строително-ремонтни дейности. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘15, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 50-56, ISBN 1311-3321.
доклад Бонева М. Управление на бизнес процеси при технологично базирани услуги. В: Научи трудове на Русенския университет том 54, серия 5.1, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 106-112, ISBN 1311-3321.
доклад Бонева М. Презентационни умения и подкрепящи е-инструменти. В: VIII Международна научна конференция "Е-управление и е-комуникации", Созопол, Технически университет - София, 2016, стр. 107-112, ISBN 2534-8523.
доклад Бонева М., Недялков, А., Петков, А. Дистанционното обучение в професионално направление „Администрация и управление“ – стъпки напред (DOI: 10.13140/RG.2.1.5133.7846). В: Сборник трудове от VIII Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, София, Технически университет - София, 2016, стр. 157-168, ISBN 2534-8523.
доклад Бонева, М. Цифровата бизнес трансформация - прояви и перспективи. В: Единадесета международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, Варна, 2018, стр. 453-462, ISBN 978-619-70.
доклад Бонева, М. Дигиталната трансформация в публичния сектор. В: Юбилейна Х международна научна конференция, Е-управление и Е-комуникации, Созопол, ТУ-София, 2018, стр. 177-188, ISBN 2534-8523.
доклад Бонева, М. Технологични възможности на българските колцентрове и методика за изследването им. В: Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда, Русе, Примакс, 2017, стр. 123-137, ISBN 978-619-7242-23-2.
доклад Бонева, М. Човешкият фактор в бизнеса с услуги – роли и посоки. В: Научни трудове на Русенския университет - 2013, том. 52, серия 5.1, Икономика и мениджмънт, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 133-142, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.