РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 37
монография Бонева, М., Петков, А., Недялков, А., Шелудко, И., Витлиемов, П. Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите. Русе, Примакс, 2017, стр. 101, ISBN 978-619-7242-24-9.
монография Недялков, А., Петков, А., Кирова, М., Бонева, М. Интегриране на системата за управление в организациите. Русе, Примакс, 2018, стр. 272, ISBN 978-619-7242-34-8.
студия Бонева, М.; Петков, А. Специфични фактори, влияещи върху бизнес развитието в българския сектор за информационни и комуникационни услуги; във Фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия. Русе, Примакс, 2014, стр. 68-94, ISBN 978-954-8675-94-9.
студия Петков, А. и Бонева, М. CRM - решения за управление и подобряване на връзките с клиенти, раздел ІV, част 2 Мениджмънт на бизнес процеси. Русе, Примакс, 2012, стр. 323-356, ISBN 978-954-8675-51-2.
статия Boneva, M. Mobile Applications Support for Managers.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2016, No 8, pp. 61-80, ISSN 1314-0167.
статия Boneva, M.and Petkov, A. Futures of e-Governance in ICT Services’ Sector.// Challenges, Solutions, Knowledge Models in e-Governance, Selected papers of the Vth International Scientific Conference “e-Governance”, 2013, No 1, pp. 81-93
доклад Boneva, M. Challenges Related to the Digital Transformation of Business Companies. IN: The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), Prague, 2018, pp. 101-114, ISBN 978-80-245-2274-6.
доклад Boneva, M., Dzhambazova, M. Issues and Guidelines for Implementing Administrative Electronic Services. IN: IX International Scientific Conference "E-Governance and E-Communications", Sofia, TU-Sofia Publisher, 2017, pp. 131-136, ISBN ISSN 2534-8523.
доклад Fishkin, G., M. Boneva. The Cloud Technologies - a Contemporary View and Potential. IN: BSc, MSc and PhD Students & Young Scientists, Univercity of Ruse “Angel Kanchev” Proceedings Volume 57, book 5.3. Economics and Management, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 45-50, ISBN 2603-4123 (on-lin.
доклад Georgiev, J., Boneva, M. E-services Survey in a State of Emergency. IN: BSc, MSc and PhD Students & Young Scientists Proceedings Volume 59, book 5.3. Economics and Management, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2020, pp. (in press)
доклад Pavlov, D., Boneva, M. Comparative Study on Gender Expectations about the Required Digital Entrepreneurship Skills. IN: XVI International May Conference on Strategic Management – IMCSM20, September 25 – 27 2020, Bor, Serbia, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, 2020, pp. in press
доклад Todorova, A., Boneva, M. E-commerce in a State of Emergency. IN: BSc, MSc and PhD Students & Young Scientists Proceedings Volume 59, book 5.3. Economics and Management, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2020, pp. (in press)
доклад Todorova, A., Boneva, M. Online Trade - Development and Digital Management. IN: Reports Awarded with, Ruse, Silistra, Razgrad, “Angel Kanchev” University of Ruse, 2019, pp. 216-222, ISBN ISBN 978-954-712-.
доклад Бисет, В., Пенчева, В. Недялков, А., Бонева, М. Анализ на процеса на обслужване в малко предприятие за строително-ремонтни дейности. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘15, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 50-56, ISBN 1311-3321.
доклад Бонева М. Управление на бизнес процеси при технологично базирани услуги. В: Научи трудове на Русенския университет том 54, серия 5.1, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 106-112, ISBN 1311-3321.
доклад Бонева М. Презентационни умения и подкрепящи е-инструменти. В: VIII Международна научна конференция "Е-управление и е-комуникации", Созопол, Технически университет - София, 2016, стр. 107-112, ISBN 2534-8523.
доклад Бонева М., Недялков, А., Петков, А. Дистанционното обучение в професионално направление „Администрация и управление“ – стъпки напред (DOI: 10.13140/RG.2.1.5133.7846). В: Сборник трудове от VIII Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, София, Технически университет - София, 2016, стр. 157-168, ISBN 2534-8523.
доклад Бонева, М. Цифровата бизнес трансформация - прояви и перспективи. В: Единадесета международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, Варна, 2018, стр. 453-462, ISBN 978-619-70.
доклад Бонева, М. Дигиталната трансформация в публичния сектор. В: Юбилейна Х международна научна конференция, Е-управление и Е-комуникации, Созопол, ТУ-София, 2018, стр. 177-188, ISBN 2534-8523.
доклад Бонева, М. Технологични възможности на българските колцентрове и методика за изследването им. В: Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда, Русе, Примакс, 2017, стр. 123-137, ISBN 978-619-7242-23-2.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.