РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 45
статия Hristova M., V. Ruseva, D. Dimov. Comparative analysis of harmonic distortions from variable frequency induction motor drives.// The 4th International Symposium on Sustainable Development (ISSD2013) "ENERGY ISSUES AND SOLUTIONS" (1), Sarajevo, 2013, No MAC-1421
статия Krasteva A., D. Ivanova, M. Hristova. Comparison of the performance characteristics of an induction motor, the parameters of which are determined experimentally and by a genetic algorithm.// Scientific journal Agricultural Engineering, University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Institute of Agricultural Engineering, Belgrade-Zemun, 2014, No 1, Vol. XXXI, pp. 31-38, ISSN 0554-5587.
статия Popov G., B. Kostov, M. Hristova, D.Ivanova, A. Krusteva. Optimizing the energy consumption of an industrial watersupply pump system by ensuring an optimal flow rate.// HIDRAULICA, 2014, No 4, pp. 42-50, ISSN 1453 – 7303. (Impact factor: 1.345 /2014, http://hidraulica.fluidas.ro/)
статия Димов Д., Л. Михайлов, М. Христова. Възможност за подово отопление на бройлери.// Селскостопанска техника, 1996, брой 7-8, стр. 18-20
статия Димов Д., М. Христова. Особености при реализирането на въртеливо движение с линеен асинхронен двигател.// Електроника и електротехника, 1999, брой 1, стр. 5-7
статия Кръстева А., М. Христова, В. Русева. Mоделиране работата на постояннотоков двигател в средата MATLAB/SIMULINK.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2016, брой 13, стр. 66-70, ISSN 1311-106X.
статия М. Христова, В. Русева, Ст. Стефанов. Графичен метод за определяне на относителното натоварване на асинхронните двигатели в експлоатационни условия.// Енергетика, 2014, брой 6, стр. 51-58
статия Миглена Христова. Анализ на хармоничните изкривявания в системата тиристорен регулатор на напрежение – асинхронен двигател.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия Технически науки, 2014, брой 11, стр. 24-28, ISSN 1311-106X.
статия Миглена Христова. Изследване енергийната ефективност на асинхронните двигатели в динамични режими в средата Мatlab.// Известия на съюза на учените – Русе Серия Технически науки, 2013, брой 1, стр. 44-48
статия Миглена Христова. Възможности за икономия на електрическа енергия в нерегулируемите асинхронни задвижвания с променливо натоварване.// Известия на съюза на учените – Русе Серия Технически науки, 2013, брой 1, стр. 49-53
статия Радев Д., Д. Димов, Б. Борисов, М. Христова. Определяне скоростта на пренасяне на концентриран фураж с винтов дозиращ орган.// Селскостопанска техника, 1997, брой 6, стр. 26-30
статия Русева В. , М. Христова, Ст. Стефанов, А. Кръстева. Сравнителен анализ на специфични показатели, характеризиращи електропотреблението в нетоплофицирани жилищни райони.// Енергетика, 2018, брой 1, стр. 23-29, ISSN ISSN 0324-1521.
статия Христова M., А. Кръстева. Изследване на трифазен асинхронен двигател в програмната среда Matlab/Simulink.// Известия на съюза на учените – Русе, Серия Технически науки, 2012, брой 1, стр. 35-41
статия Христова M., В. Русева, A. Кръстева. Изследване енергийната ефективност на асинхронни електродвигатели в производствени условия.// Известия на съюза на учените - Русе, Серия 1, Технически науки, 2017, брой том 14, стр. 7-11, ISSN 1311-106X.
статия Христова М. , В. Русева, A. Кръстева, Д. Иванова. Моделиране работата на еднофазен трансформатор в средата Matlab/Simulink.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия Технически науки, 2014, брой 11, стр. 19-23, ISSN 1311-106X.
статия Христова М., А. Кръстева, В. Русева. Определяне натоварването на асинхронни двигатели в експлоатационни условия посредством модели в средата MATLAB и SIMULINK.// Енергетика, 2013, брой 5, стр. 34-40
статия Христова, М. Методика за определяне натоварването и коефициента на полезно действие на асинхронните двигатели.// Енергетика, 2011, брой 4, стр. 25-29
доклад Dimov, D. N., M. I. Hristova. Results of the linear asynchronous motor controlled drive examination. IN: Ninth international conference on electrical mashines, drives and technologies, Elma 99, Varna, 1999, pp. 77-80
доклад Ruseva V., М. Hristova, A. Krasteva. Load profiles and specific indicators characterising electricity consumption in residential areas without central heating. IN: 56-та годишна конференция на Русенски университет, Русе, Академично издателство “Русенски Университет”, 2017, pp. 161
доклад V. Ruseva, Hristova M. Analysis of the accuracy of methods for determining the relative load of asynchronous electric motors using database. IN: Sixth International Conference Energy Efficiency and Agricaltural Engineering, Русе, Авангард принт ЕООД, 2015, pp. 176-183
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.