РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 25
статия Mladenov M., M. Deyanov, R. Tsenkova, M. Mustafa, St. Penchev, Ts. Draganova. Grain Sample Quality Assessment using Color Image and Spectra Analysis.// Annals. Computer Science Series, 2011, No 9/2, pp. 109 – 130
статия Mladenov M., S. Penchev, M. Dejanov , M. Mustafa. Quality assessment of corn grain sample using color image analysis.// Sensing and Instrumentation for Food Quality and Safety,Volume 5, 2011, No Issue 3, pp. 111-127
статия Mladenov M., St. Penchev, M. Dejanov. Complex assessment of food products quality using analysis of visual images, spectrophotometric and hyperspectral characteristics.// International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), 2015, No Vol. 4, Iss., pp. pp. 23-32, ISSN 2277-3754.
статия Mladenov М, Penchev S, Deyanov M. Optical methods for food quality and safety assessment – a review.// Journal of ICCST, 2014, No No 1, pp. 44-56
статия Mladenov, M. Martin Deyanov, Stanislav Penchev. Image and spectra data fusion for grain quality assessmemt.// Journal of ICCST, 2013, No 1, pp. 21-28
статия Mladenov, M., M. Dejanov, R. Tsenkova. Grain sample quality assessment fusing the results from color image and spectra analyses..// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2015, No 1, pp. 225-236 (SJR rank: 0.196 /2014, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19400157213&tip=sid&clean=0)
статия Mladenov, М., M. Deyanov, S. Penchev. Approaches for Grain Quality Analysis and Assessment. In: Novel Applications of Intelligent Systems. Studies in Computational Intelligence.// Springer, Cham, 2016, No 586, pp. 1-22, ISSN 978-3-319-14193-0.
статия Mladenov, М., М. Dejanov. Seed quality assessment using artificial neural networks.// Information Technologies and Control, 2007, No 3, pp. 40
статия Младенов M., С. Пенчев, М. Деянов, Ц. Драганова. Използване на контурни модели за оценяване на посевни качества на семена посредством компютърно зрение.// Селскостопанска Техника, 2008, брой 5, стр. 6 – 11
статия Младенов M., Ц. Драганова, П. Даскалов, Р. Цонев, М. Деянов. Използване на цветови, текстурни модели и уейвлит трансформации за оценяване на посевни качества на семена, посредством компютърно зрение.// Селскостопанска Техника, 2008, брой 6, стр. 2-7
статия Младенов М., Д. Братанов, М. Деянов, М. Мустафа. BULCIP Модел за вземане на решения в условия на многовариантна терористична заплаха.// Сборник материали с резултатите от изпълнението на задачите по проект HOME/2010/CIPS/AG/019, 2013, брой 2, стр. 101-110, ISSN 978-954-92552-7-0.
доклад M. Mladenov, S. Penchev, M. Dejanov, M. Mustafa. Quality Assessment of Grain Samples using Color Image Analysis. IN: Proc. of the IASTED International Conference, Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications (SPPRA 2011), Innsbruck, Austria, 2011, pp. 37 – 44
доклад M. Mladenov, St. Penchev, M. Dejanov. Complex assessment of the quality of foodstuffs through the analysis of visual images, spectrophotometric and hyperspectral characteristics. IN: 16th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability TECIS 2015 — Sozopol, Bulgaria, 24–27 September 2015, IFAC-PapersOnLine, Volume 48, Issue 24, 2015, pp. 60–65, ISBN 2405-8963.
доклад Mladenov M., E. Dimitrov, M. Dejanov, S. Penchev. Hyperspectral imaging system based on „point scan” spectrophotometer. IN: Proc. of International Conference АUTOMATICS AND INFORMATICS’2014, Sofia, 2014, pp. I-39 – 42
доклад Mladenov M., M.Dejanov, S. Penchev. Evaluation of the Freshness of Food Products by Predictive Models and Neural Networks – a Comparative Analysis. IN: IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems, Sofia, Bulgaria, 2016, pp. 364-369, ISBN 978-1-5090-1355-5.
доклад Mladenov M., St. Penchev, M. Dejanov, M. Mustafa. Automatic classification of grain sample elements based on color and shape properties. IN: Scientific Bulletin, Series C, Vol. 73, Iss. 4, University Politechnika of Bucharest, 2011, pp. 39 – 54
доклад Mladenov M., Ts. Draganova, M. Dejanov, St. Penchev. Assessment of grain quality features using image and spectra analyses. IN: Proc. оf the IFAC International Workshop „Dynamics and Control in Agriculture and Food Processing” (DYCAF‘2012), Plovdiv, 2012, pp. 119-126
доклад Mladenov M., Ts. Draganova, M. Dejanov, St. Penchev. Complex assessment of grain quality fusing the results from color image and spectra analyses. IN: Proc. оf the IFAC International Workshop “Dynamics and Control in Agriculture and Food Processing” (DYCAF‘2012), Plovdiv, 2012, pp. 127-132
доклад Mladenov, M., M. Dejanov. Application of neural networks for seed germination assessment. IN: Proceedings of the 9th WSEAS international conference on Neural Networks CNN’08, Sofia, Bulgaria, 2008, pp. 67-72, ISBN 978-960-6766-56-5.
доклад Mladenov, М., T, Draganova, M. Dejanov. Complex assessment of grain quality fusing the results from color image and spectra analyses. IN: Proceedings of IFAC International conference “DYCAF- 2012”, Plovdiv, 2012, pp. 127-132
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.