РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 30
статия Lyubenov D.A., M. Marinov, S. Kostadinov. Zg. Gelkov. ROAD SAFETY ESTIMATION IN BULGARIA FROM 1990 TO 2010.// VISNIK, 2011, No 12 (166), pp. 119 – 124, ISSN 1998-7927.
статия Батанов С., М. Михайлов, Н. Станчева, М. Маринов. Лабораторно изследване на двукамерни разходомери за течни горива.// Селскостопанска техника, 2007, брой 6, стр. 24-29, ISSN 0037-1718.
статия Любенов Д., М. Маринов, С. Костадинов. Изследване движението на мотоциклет при спиране.// Machines Technologies Materials, 2010, брой 10-11, стр. 58 – 60, ISSN 1313-0226.
доклад Kostadinov S., D. Lyubenov, M. Marinov. Сравнително изследване на надлъжните ускорения на автомобил с използване на GPS и инерционен сензори. В: Trans & MOTAUTO, София, 2011, стр. 11 – 13, ISBN 1310-3946.
доклад Marinov M., J. Gelkov, D. Lyubenov. A study of vehicle movement parameters during overpass and overtaking.. IN: International Conference “Quality and reliability of technical systems”, Nitra, Sloavkia, 2010, pp. 278-283, ISBN 978-80-552-0.
доклад N. Stancheva, M. Marinov, D. Stanchev. Methods for selection of the engines of agricultural tractors according to fuel economy. IN: Simulation – modelling, and computer aides design in the field of agricultural machines and food industry”, “ Politehnica” university of Bucharest, Eg., 2007, Faculty of buotechnical systems engineering, 2007, pp. 77 – 82, ISBN ISSN 142358.
доклад N. Stancheva, M. Marinov, P. Ivanova, D. Stanchev. Concerning methods of theoretical determination of the economy characteristic of the automobile with benzine internal – combustion engines. IN: Proceedings of 48 Medzinarodnej conferencie katedier casti strojov a mechanizmov, Smolenice, Bratislava, 12 – 14 September 2007, Slo, Slovenska technicka unverzita v Bratislave, 2007, pp. 254-260, ISBN 970-80-227-2.
доклад Pavel Stoyanov, Mitko Marinov, Daniel Lyubenov, Svilen Kostadinov. Survey the possibility of improving the conditions for movement of urban passenger transport using simulations. IN: The 10 th INTERNATIONAL AUTOMOTIVE CONGRES, Pitesti, Romania, 2011
доклад Костадинов C. М. Маринов, Д. Любенов, П. Стоянов, А. Асенов. Анализиране на участъците с концентрация на пътнотранспортните произшествия по път E85 Русе – Бяла. В: Научни трудове на русенския университет, том 50, серия 4, Русе, 2011, стр. 153-157, ISBN 1311-3321.
доклад Костадинов С М Маринов Д Любенов. Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници. В: Научна конференция РУ и СУ, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012
доклад Любенов Д., М. Маринов, Ж. Гелков, С. Костадинов. Приложение на системата VIDEO VBOX в експертната практика.. В: Scientificand educational contribution to sustainable transport and mobility in Еurope. 02 – 03 December 2010., University of Ruse, 2010
доклад Любенов Д., М. Маринов, С. Костадинов П. Стоянов. Експериментално определяне на спирачното закъснение на велосипед. В: Научни трудове на русенския университет, том 50, серия 4, Русе, 2011, стр. 148-152, ISBN 1311-3321.
доклад Любенов Д.А., М. Маринов, Ж. Гелков. Изследване движението на линия „2А” от масовия градски пътнически транспорт в гр. Русе. В: Научни трудове на русенския университет. Том 48, серия 4, Русе, 2009, стр. 14 -18, ISBN 1311-3321.
доклад Любенов Д.А., М. Маринов, Ж. Гелков, С. Костадинов. Приложение на системата VIDEO VBOX в експертната практика. В: Scientific and educational contribution to sustainable transport and mobility in europe, University of Ruse, 2010, стр. 23-25
доклад Любенов Д.А., М. Маринов. Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили. В: Научни трудове на русенския университет. Том 47, серия 4, Русенски университет, 2008, стр. 58-62, ISBN 1311-3321.
доклад Любенов, Д., М. Маринов, Г. Кадикянов, С. Костадинов. Изследване движението на електромобил Free Duck при ускоряване и спиране. В: I-ва научна конференция с международно участие Електромобили ЕМ’11, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2011, стр. 26-30
доклад Маринов М., Д. Любенов, С. Костадинов, П. Стоянов. Географска информационна система за условията и безопасността на движение по участъка от път E85 Адунац-Копачени-Гюргево-Русе-Бяла. В: Научни трудове на русенския университет, том 50, серия 4, Русе, 2011, стр. 158-163, ISBN 1311-3321.
доклад Маринов М., И. Евтимов. Индивидуално автоматично контролиране на разреждането на акумулаторни батерии за електрокари. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”-Русе, 1981, стр. 277-281
доклад Маринов М.Д., Ж. Гелков, Д. Любенов. Модел за изчисляване на скоростта и времето на пътуване по маршрут на автомобил, снабден с GPS приемник. В: Научни трудове на русенския университет, Том 47, серия 4, русенски университет, 2008, стр. 53-57, ISBN 1311-3321.
доклад Маринов М.Д., Ж. Гелков, Д. Любенов, А. Петкова, П. Иванова. Анализ на приложението на системите за вътрешни комуникации в автомобилите. В: Научни трудове на русенския университет. Том 48, серия 4, Русе, 2009, стр. 131-135, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.