РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 62
монография Замфиров, Ив., М.Енчев. Технология на машиностроенето, ч.1. Русе, TEMPUS JEP 13417-97, 1999, стр. 142, ISBN УДК 621.7.04..
статия Koleva S. M. Enchev T. Szecsi. The Influence of the Mechanical Deformations on the Machining Accuracy of Complex Profiles on CNC Lathes..// MESIC Manufacturing Engineering Society International Conference 2015., 2015, No 132, pp. 521-528, ISSN 1877-7058. (Impact factor: 0.629 /2015, ResearchGate, Elsevier)
статия Koleva S. M. Enchev T. Szecsi. Analysis of the Mechanical Deformations of Boring Tools.// MESIC Manufacturing Engineering Society International Conference 2015., 2015, No 132, pp. 529-536, ISSN 1877-7058. (Impact factor: 0.629 /2015, ResearchGate, Elsevier)
статия Koleva S., M. Enchev, T. Szecsi. Automatic dimension measurement on CNC lathes using the cutting tool.// Procedia CIRP, 9th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering - CIRP ICME '14, 2015, No 33, pp. 568-575
статия P. Enchew, T. Koreikow and M. Enchew. Geometrikal Accuracy of spindles of metal-cutting machines.// International Journal of Mashine tools & Manufacture, 37, №10, p.1441-1447, 1997, No 10
статия S. Koleva, M. Enchev, T. Szecsi. Compensation of the deviations caused by mechanical deformations during machining of threads.// Procedia Manufacturing, 2017, No 13, pp. 480 – 486, ISSN 2351-9789.
статия Енчев М., Ив. Замфиров. Метод статической наладки токарных станков с ЧПУ.// Производство. Технология. Экология -Сборник монографий, 2008, брой №11, т.1, стр. 223-226, ISSN не.
статия Енчев М., С. Колева. Начално размерно настройване на стругови машини с ЦПУ.// Списание на ТУ – София, филиал Пловдив, 2013, брой кн.2, ISSN 1310-8271.
статия Замфиров Ив., М. Енчев. Възможности за управление на технологичните процеси при механично обработване.// „Машиностроене и машинознание”, 2008, брой 4, стр. 19-22., ISSN 1312-8612.
статия Замфиров Ив., М. Енчев, Св. Колева. Точность автоматической наладки токарных станков с ЧПУ, част 1- Начальная наладка.// Машиностроение и техносфера ХХІ века //сборник трудов ХVІ МНТК в г. Севастополе, 2009, брой 1, стр. 248-252, ISSN 966-7907-25-2.
статия Замфиров Ив., Св. Колева, М. Енчев. Точность автоматической наладки токарных станков с ЧПУ, част 2 - Текущая наладка.// Машиностроение и техносфера ХХІ века //сборник трудов ХVІ МНТК в г. Севастополе, 2009, брой 1, стр. 252-256, ISSN 966-7907-25-2.
статия Колева С. М.Енчев. Повишаване на ефективността при стругово обработване чрез прилагане на пробен проход с измерване на повърхнината с режещия инструмент.// Списание на ТУ София, филиал Пловдив, Фундаментални науки и приложения, 2015, брой 2, стр. 53-56, ISSN 1310-8271.
статия Колева Св. Ив.Замфиров, М. Енчев. Метод за зъбофрезоване на цилиндрични колела с прави зъби на център МЦ032.// „Механика на машините”, 2009, брой 80, стр. 76-79, ISSN 0861-9727.
статия Ненов Г., Ив. Замфиров, М.Енчев. Изследване на система за автоматично размерно настройване на струг с ЦПУ.// „Машиностроене и машинознание”, 2008, брой 4, стр. 31-34, ISSN 1312-8612.
доклад Гатев, Г., Г. Ненов и М. Енчев. Необходимост от адаптивно управление на технологичната себестойност и условия за прилагането й при струговане. В: АМТЕСН ’93, РУ “А.Кънчев” ,15-17 май 1993, с. 258-265, Русе, 1993
доклад Гатев, Г., Г. Ненов и М. Енчев. Повишаване на технологичната надеждност на обработващите единици в ГАПС. В: Науч. тр. том ХХV, серия 7, с. 45-51, – ВТУ “А.Кънчев”, Русе, 1985
доклад Гатев, Г., Г. Ненов и М. Енчев. Автоматично размерно настройване и поднастройване на струг СЕ062. В: Науч. сесия ВНВУ “В.Левски”, В.Търново, 1982
доклад Гатев, Г., Г. Ненов и М. Енчев. Система за адаптивно управление на струг СЕ062. В: Науч. Техн. Конф. “Автоматизация на машиностроителното производство”, Казанлък, 1982
доклад Гатев, Г., Г. Ненов и М. Енчев. Изследване на процеса стружкочупене чрез автоматизация на експеримента. В: Юбил. науч. сесия “15 години ИИЕМ – Габрово”, Габрово, 1980
доклад Гатев, Г., Г. Ненов и М.Енчев. Изследвания за адаптивно управление по докосване на режещия инструмент до заготовката.. В: Науч.тр. ВИММЕСС, 21, №3, стр. 167-169., Русе, 1979
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.