РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 37
статия Dimitrov, M. Daily life applications of the modular self reconfigurable robots.// Proceedings of the union of scientists - Ruse University of Ruse, 2015, No 5, pp. 090-093, ISSN 1314-3077.
статия Dimitrov, M. Onboard electronics, communication and motion control of some self-reconfigurable modular robots.// Proceedings of the union of scientists - Ruse University of Ruse, 2015, No 5
статия Dimitrov, M., V. Rashkova. Possibilities of online freelance platforms.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2013, No 5,Vol 10, pp. 56-59, ISSN 1314-3077.
статия Dimitrov, М. Mechanical design of the Radа self-reconfigurable robot.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2015, брой 1
статия Dimitrov, М. Updating the records of the search engines due to a client request.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2014, No 11, pp. 080-083, ISSN 1314-3077.
статия Dimitrov, М., V. Rashkova. Web-based repository for pre-calculated mathematical equations.// Майски научни четения, РУ, филиал Силистра, 2013, No 11, Vol 52, pp. 97-100, ISSN 1311-3321.
статия Victoria Rashkova, Metodi Dimitrov. Proceedings of the Union of Scientists-Ruse, Mathematics, Informatics and Physics.// Creating an E-Textbook for the Course Workshop on Computer Networks and Communication, 2013, No 5, Vol. 10, pp. 49-55;, ISSN 1314- 3077.
статия Георгиев, Г., М. Димитров. Интерпретатор към задачно ориентирана среда за моделиране и симулиране на динамични системи.// Автоматика и информатика, 2008, брой 3, стр. 57-61
статия Димитров М., О. Петров. Генериране на електрическа енергия в обществени сгради с помощта на пиезоелектрични модули.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2014, брой IV, стр. 117-122, ISSN 1314-4111.
статия Димитров, М. Времето като прекъсната величина. Теория за прекъснатото време.// Българска наука, 2010, брой 27, стр. 56-57
статия Рашкова, В., М. Димитров. ИЗБОР НА КРИПТОГРАФСКИ ШИФЪР.// Майски научни четения, РУ „А. Кънчев”, филиал Силистра, 2013, брой 11, Том 52, стр. 92-96, ISSN 1311-3321.
доклад Basri, S., M. Dimitrov. Power factor regulating system for domestic consumers based on microcontroller. IN: Научна конференция на УНСС-София „Приложение на информационнните и комуникационни технологии в икономиката и образованието”, София, 2011
доклад Basri, S., O. Petrov, M. Dimitrov. Evaluation the effectiveness of management of internal lighting systems for various periods of working time. IN: International Scientific Conference “Technologies and Innovation solutions 2011”, Edirne, Turkey, 2011
доклад Dimitrov M. Structure of Heat Powered 'AND', 'OR' and 'NOT' Logic Gates. IN: Научни трудове на РУ, Математика, информатика и физика, Русе, 2015, pp. 177-181, ISBN 1311-3321.
доклад Dimitrov, M. Software Architecture of the Rada Self Reconfiguring Robot. IN: Challanges in engineering and information science, Sania, Romania, 2015, pp. 057-059, ISBN 978-954-8483-35-3.
доклад Dimitrov, M. On-board electronics of the Rada self-reconfigurable robot. IN: Scientific forum on innovative trends in engineering and science, Kavala, Greece, 2015, pp. 041-043, ISBN 978-954-8483-34-6.
доклад Dimitrov, M. Global repository for sequences оf robots instructions. IN: Proceedings of the union of scientists - Ruse University of Ruse, Ruse, 2012
доклад Dimitrov, M. Evaluation of the advantages of calculating mathematical equations using a hash-based structures, mapping key to value on Ubuntu platform. IN: Internet Educational Science 2012, Vinnytsia national technical university, Vinnytsia, 2012
доклад Dimitrov, M. Evaluation of the advantages of calculating mathematical equations using a hash-based structures mapping key to value. IN: Informatics in Scientific Knowledge 2012, Varna Free University, Varna, 2012
доклад Dimitrov, M., S. Basri. Real time internal company communication system. IN: Научна конференция на УНСС-София „Приложение на информационнните и комуникационни технологии в икономиката и образованието”, София, 2011
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.