РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 138
монография Филипова М. Съвременни аспекти на екотоксикологията. В.Търново, Фабер, 2012, стр. 412, ISBN 978-954-400-768-3.
студия Филипова, М., Димитрова,С. Екологичната кпиза и нейните икономически аспекти. В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски, 2007, стр. 65, ISBN 10:954-753-042-9;.
статия A. Stefanova I. Zheleva M. Filipova. Deviation analysis using applicable methodologies for impact assessment on the ambient air component from industrial site in Razgrad, Bulgaria.// AIP Conference Proceedings, 2018, No 2025, 040014 (SJR rank: 0.164 /2018, http://www.scimagojr.com)
статия Aimbetova E., M.Filipova, G. Minzhanova,. Technology of new chemical – resistant composite materials based on slag aluminothermic reduction of niobium,.// 16th international multidisciplinary Scientific Geoconferance SGEM 2016, conf. Proceedings, 2016, No Book5 Vol. 2, pp. p. 791- 797, ISSN ISSN 1314-2704. (SJR rank: 0 /2016, http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?rubrique295&debut_articles_rubrique=30#pagination_articles_rubrique)
статия Daulbaeva A. M.Filipova. Consumption of ozon-depleting substances.// Journal Scientific and Applied Research, 2017, No 11, pp. 73-77, ISSN 1314-6289.
статия Daulbayeva A. N. Zhetpisbay D. Sh. M. V. Filipova. The spaitial distribution of nitrogen dioxide in atmospheric surface layer of Almaty city,.// J.Sci.and Applied Research, 2014, No 5, ISSN ISSN 1314-6289.
статия Filipova M. Challenges and problems modern ecotoxicology faces..// Journal Scientific and applied research, 2012, No 1, pp. 40-143, ISSN 1314-6289.
статия Filipova M. Nanoecotoxicology and the environment.// ECOLOGICA, 2012, No 21 (067), pp. 407-412, ISSN 0354-3285.
статия Filipova M. Environmentally sound management of hospital waste,.// Research and results, Kazakh National Agrarian University, 2012, No 2 (054), pp. 113-117, ISSN 2304-3334-02.
статия Filipova M. Determination of integrated environmental indicators of the impact of pollutants into water bodies.// Journal scientific and applied research, 2012, No vol.2, pp. p.94 – 100, ISSN 1314-6289.
статия Filipova M. I. Zheleva P. Roussev. Investigation of monitoring systems for water quality of the Danube River in the border region Romania – Bulgaria.// Investigation of monitoring systems for water quality of the Danube River in the border region Romania – Bulgaria, 2015, No 22
статия Filipova M. S. Stojanovq. Satellite environmental monitoring of the atmosphere.// ECOLOGICA, 2012, No 21 (067), pp. 354 - 360, ISSN 354-360.
статия Filipova M. Zheleva I. Suleljmenova N. Abildaev E. An analysis of growth factors of rapeseed at modern resource-saving technology.// AIP Conference Proceedings 1895, 030001, 2017, No 10.1063/1.50 (SJR rank: 0.164 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=aip+conference+proceedings%29)
статия Filipova M., S. Stoqnov. Research of the influence of anthropogenic alterations of nitrogenic, hydrocarbonic and chlorine gas components over the distribution of ozone and the temperature in the atmosphere.// ECOLOGIKA, 2011, No 18 broj 62, ISSN 0354-3285.
статия Filipova M., S. Stoqnov. Research of the radiation balance in the atmosphere.// ECOLOGIKA, 2011, No 18 , broj 63, ISSN 0354-3285.
статия Filipova, M. Risk of radioactive scrap.// ECOLOGIKA, 2011, No 18 broj 63, ISSN 0354-3285.
статия Filipova, M. Ecological safety strategy for work with hazardous waste.// ECOLOGIKA, 2011, No 18 broj 64, ISSN 0354-3285.
статия Filipova, M. Elastification of polyolefins with butadienstyrene and polyisoprene elastomer.// Journal of the University of Chemical Tehnology, 2002, No 1
статия Filipova, M., K.Kostadinov. Risk assessment of the intake of radionuclides in the human organism.// ECOLOGIKA, 2012, No 65, pp. 20-34, ISSN 0354-3285.
статия Filipova, M., St.Vassileva. Microhardness of polymer blends of polyethylene and elastomers.// Journal of the University of Chemical Tehnology and Metallurgy, 2002, No 3
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.