РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 137
монография Филипова М. Съвременни аспекти на екотоксикологията. В.Търново, Фабер, 2012, стр. 412, ISBN 978-954-400-768-3.
студия Филипова, М., Димитрова,С. Екологичната кпиза и нейните икономически аспекти. В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски, 2007, стр. 65, ISBN 10:954-753-042-9;.
статия 139. Сюейменова Н.С., М.Филипова, Акылбекова Р., Абилдаев Е. Энергосберегающая технология возделивания сельскохозяйственых культур в условиях Юго-востока Казахстана.// International scientific and appleid and informational journal, 2015, брой LXI, 6, стр. 14-16
статия 140. Сюлейменова Н.,М.Филипова, В.Добринов, Ел Абилдаев, С. Жараспаева. Современные пестициды для выращивания рапса и сои.// Извистия НАНРК, 2015, брой 5 (29), стр. 42-48
статия 146. Sulejmenova N., M.Filipova, Makhamedova M., Zharaspayeva S., Kuandykova E. Methods of improving soil and productivity of soybean agro- ecosystems in conditions south-east of Kazakhstan.// ECOLOGICA, 2016, No vol.23, ( 8, pp. p.502- 506
статия 166. Stefanova A. M.Filipova. Approaches to Predict the Impact of Air Atmospheric Component in Environmental Impact Assessment Reports in Assessing Extensions to Active Industrial Objects.// International Symposium “The environment and the industry”, SIMI 2018, Proceedings book, 2018, No DOI: http://
статия 170. Hvarchilkova D. M.Filipova I. Zheleva. Study of the possibilities to reuse construction and demolition waste.// INTERNATIONAL SYMPOSIUM “THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”, SIMI 2019, ,, 2019, No PROCEEDINGS
статия 172. Tsvetanova, I. Zheleva, I. Filipova, M. Statistical study of the influence of the atmospheric characteristics upon the particulate matter (PM10) air pollutant in the city of Silistra, Bulgaria,.// AIP Conference Proceedings, 2019, No 2164 (SJR rank: 0.161 /2019, Scopus)
статия A. Stefanova I. Zheleva M. Filipova. Deviation analysis using applicable methodologies for impact assessment on the ambient air component from industrial site in Razgrad, Bulgaria.// AIP Conference Proceedings, 2018, No 2025, 040014 (SJR rank: 0.164 /2018, http://www.scimagojr.com)
статия Aimbetova E., M.Filipova, G. Minzhanova,. Technology of new chemical – resistant composite materials based on slag aluminothermic reduction of niobium,.// 16th international multidisciplinary Scientific Geoconferance SGEM 2016, conf. Proceedings, 2016, No Book5 Vol. 2, pp. p. 791- 797, ISSN ISSN 1314-2704. (SJR rank: 0 /2016, http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?rubrique295&debut_articles_rubrique=30#pagination_articles_rubrique)
статия Daulbaeva A. M.Filipova. Consumption of ozon-depleting substances.// Journal Scientific and Applied Research, 2017, No 11, pp. 73-77, ISSN 1314-6289.
статия Daulbayeva A. N. Zhetpisbay D. Sh. M. V. Filipova. The spaitial distribution of nitrogen dioxide in atmospheric surface layer of Almaty city,.// J.Sci.and Applied Research, 2014, No 5, ISSN ISSN 1314-6289.
статия Filipova M. Environmentally sound management of hospital waste,.// Research and results, Kazakh National Agrarian University, 2012, No 2 (054), pp. 113-117, ISSN 2304-3334-02.
статия Filipova M. Nanoecotoxicology and the environment.// ECOLOGICA, 2012, No 21 (067), pp. 407-412, ISSN 0354-3285.
статия Filipova M. Challenges and problems modern ecotoxicology faces..// Journal Scientific and applied research, 2012, No 1, pp. 40-143, ISSN 1314-6289.
статия Filipova M. Determination of integrated environmental indicators of the impact of pollutants into water bodies.// Journal scientific and applied research, 2012, No vol.2, pp. p.94 – 100, ISSN 1314-6289.
статия Filipova M. I. Zheleva P. Roussev. Investigation of monitoring systems for water quality of the Danube River in the border region Romania – Bulgaria.// Investigation of monitoring systems for water quality of the Danube River in the border region Romania – Bulgaria, 2015, No 22
статия Filipova M. S. Stojanovq. Satellite environmental monitoring of the atmosphere.// ECOLOGICA, 2012, No 21 (067), pp. 354 - 360, ISSN 354-360.
статия Filipova M. Zheleva I. Suleljmenova N. Abildaev E. An analysis of growth factors of rapeseed at modern resource-saving technology.// AIP Conference Proceedings 1895, 030001, 2017, No 10.1063/1.50 (SJR rank: 0.164 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=aip+conference+proceedings%29)
статия Filipova M., S. Stoqnov. Research of the influence of anthropogenic alterations of nitrogenic, hydrocarbonic and chlorine gas components over the distribution of ozone and the temperature in the atmosphere.// ECOLOGIKA, 2011, No 18 broj 62, ISSN 0354-3285.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.