РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 8 от общо 8
доклад Ганчев, М. Методически подход при избора на показатели, формиращи икономическия потенциал на индустриално предприятие.. В: Сборник научни трудове на ШУ „Епископ К. Преславски“, ШУ „Епископ К. Преславски“, Университетско издателство“Епископ К.Преславски“–Шумен, 2012, стр. 443-452
доклад Ганчев, М. Влияние на вътрешните и външни фактори върху формирането на икономическия потенциал.. В: Сборник научни трудове на ШУ „Епископ К. Преславски“, ШУ“Епископ К.Преславски“– Шумен, Университетско издателство “Епископ К.Преславски“– Шумен, 2012, стр. 452-460
доклад Ганчев, М. Н. Цена на финансиране и определящото и влияние върху икономическия потенциал на фирмите в областта на машиностроителния бранш. В: Научна конференция РУ&СУ'11, Русенски университет "Ангел Кънчев", Русенски университет, 2011
доклад Ганчев,М. Относно необходимостта от формирането на икономическия потенциал на машиностроително предприятие в условия на криза.. В: Сб. докл. от междунар.конференция. Икон. унив. – Варна, Икон. унив. – Варна, Унив.изд.Икон.унив.–Варна, 2012, стр. 195-200
доклад Ганчев,М. Методически подход при избора на показатели, формиращи икономическия потенциал на индустриално предприятие.. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев“, Русенски университет, Изд. център при РУ“А.Кънчев“ – Русе, 2012, стр. с. 125-129
доклад Ганчев,М. Влияние на вътрешните и външни фактори върху формирането на икономическия потенциал.. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев“, РУ „Ангел Кънчев“, Изд. център при РУ“А.Кънчев“ – Русе, 2012, стр. 130-134
доклад Ганчев,М. Икономическият потенциал като обект на управление.. В: Сб. докл. от студентска научна сесия-СНС’12 на РУ „Ангел Кънчев“/Фак. Бизнес и мениджмънт., РУ „Ангел Кънчев“ – Русе, Изд. център при РУ“А.Кънчев“ – Русе, 2012, стр. с.34-37
доклад Ганчев,М. Използване на системния подход при изследването на икономическия потенциал на индустриално предприятие. 2011, с... В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев“, том 52, РУ“А.Кънчев“–Русе, Изд.център при РУ“А.Кънчев“–Русе, 2011, стр. 251-255
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.